Nieuws & actualiteit

5 februari 2020

Nieuwe regels medische hulpmiddelen gelden vanaf 25 mei 2020

Voor medische hulpmiddelen gelden vanaf 25 mei 2020 nieuwe regels. De overgangsperiode van de Europese verordening is dan verstreken. Zo blijkt uit een publicatie van de Europese Unie die de bevordering van de patiëntveiligheid nastreeft. Een van de nieuwe regels is dat alle medische hulpmiddelen die voor 26 mei 2020 in de handel zijn gebracht en een geldig certificaat hebben, tot uiterlijk 27 mei 2025 mogen worden aangeboden.

Lees verder

5 februari 2020

Medicatierobot Erasmus MC vermeld in VWS-nieuwsbrief Duurzame Zorg

De medicatierobot van het Erasmus MC is vermeld in de nieuwsbrief Duurzame Zorg van VWS. De robot gaat verspilling tegen door ongebruikte medicatie opnieuw uit te geven aan een andere patiënt.

Lees verder

3 februari 2020

KNMP Voorjaarscongres: korting bij vroegtijdig aanmelden

Deelnemers aan het KNMP Voorjaarscongres 2020 krijgen korting als zij zich vóór vrijdag 6 maart inschrijven. Zo zijn de kosten voor KNMP-leden bij voorinschrijving € 105 (excl. btw). Wie zich op de dag zelf aanmeldt, betaalt € 140 (excl. btw).

Lees verder

31 januari 2020

Overgangsperiode Brexit geen gevolgen voor beschikbaarheid geneesmiddelen

De overgangsperiode van de Brexit heeft geen gevolgen voor beschikbaarheid geneesmiddelen. Dat stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar website.

Lees verder

31 januari 2020

Regeling transparantie zorgaanbieders per 1 februari in werking

De Regeling transparantie zorgaanbieders treedt per 1 februari in werking. In deze regeling is vastgelegd welke informatie de zorgaanbieder moet verstrekken. Zo is opgenomen dat de zorgaanbieder de consument informeert over eventuele eigen betalingen. Dat geldt ook voor tarieven die voor de consument van belang zijn en of de prestaties onder de verzekerde aanspraak van de Zorgverzekeringswet vallen.

Lees verder

31 januari 2020

Interview met KNMP-bestuurder Hunfeld in boek ‘Steeds beter: op weg naar digitaal leiderschap’

Ziekenhuisapotheker en KNMP-bestuurder Nicole Hunfeld vertelt in het boek ‘Steeds beter: op weg naar digitaal leiderschap’ tegen welke uitdagingen zij op het gebied van digitalisering aanloopt. Dat doet ze samen met nog 10 andere leiders in de zorg. Hunfeld in haar interview: ‘Ik neem graag de lead in de ontwikkeling en toepassing van digitale technologie in mijn werk, maar ben nog altijd op zoek naar de kennis hoe dat te doen. Wij zijn als zorgprofessionals en bestuurders eigenlijk nooit opgeleid in digitalisering’.

Lees verder

30 januari 2020

Apotheek.nl trekt maandelijks nu bijna 1.7 miljoen bezoekers

De publiekswebsite Apotheek.nl werd in 2019 per maand gemiddeld bijna 1.7 miljoen keer bezocht. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen zochten gemiddeld meer dan 1.3 miljoen mensen naar informatie over hun medicijnen op Apotheek.nl. Het jaar 2017 telde per maand ruim 1.25 miljoen bezoekers, net als in 2016. In 2015 waren er maandelijks 1.1 miljoen bezoekers.

Lees verder

30 januari 2020

Boekje biedt overzicht van KNMP-jaar 2019

Prijzen op het congres van de FIP en voor Apotheek.nl, maar ook recalls, geneesmiddelentekorten en de inwerkingtreding van de FMD: 2019 was een bewogen jaar voor apothekers. Een overzicht van wat er speelde is nu beschikbaar in een handzaam jaarboekje. Op 31 januari ontvangen apothekers dit bij het Pharmaceutisch Weekblad, een dag eerder is de inhoud al online in te zien.

Lees verder

30 januari 2020

Apothekers uitgezonderd van Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Apothekers zijn uitgezonderd van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz). Dat staat in het Besluit van minister Bruins (VWS) waarin de reikwijdte van de Wmcz 2018 is opgenomen. De KNMP schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat het voor de hand ligt dat de Wmcz niet op apothekers van toepassing is. Het vragen naar de zorgwensen, behoeften en voorkeuren gebeurt namelijk voortdurend in de zorgrelatie tussen patiënt en apotheker.

Lees verder