Nieuws & actualiteit

23 december 2020

Save the date: 9 maart 2021 KNMP Voorjaarscongres online

De programmacommissie is verheugd te kunnen mededelen dat het KNMP Voorjaarscongres volgend jaar doorgaat. In verband met de coronamaatregelen gaat deze online plaatsvinden. De bijeenkomst duurt van 12.00 tot 17.00 uur, het thema is ‘Diabetes Mellitus’. Dus reserveert u 9 maart alvast in uw agenda, nader bericht over de inschrijving volgt!

Lees verder

23 december 2020

KNMP: terughoudendheid geboden bij omzetten van patiënten die Fiasp gebruiken

De KNMP roept apothekers op om patiënten die Fiasp gebruiken niet zonder meer over te zetten op Novorapid of de biosimilar insuline aspart.

Lees verder

22 december 2020

Minister Van Ark informeert Kamer over GVS-herziening per 2023

Minister Van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de inwerkingtreding van de zogeheten modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 1 januari 2023. In deze brief van 18 december 2020 staat dat het ministerie van VWS met apothekers en anderen in gesprek gaat over het wisselen van geneesmiddelen, de uitwerking van ‘medische noodzaak’, het beperken van administratieve lasten en de voorlichting richting patiënten.

Lees verder

22 december 2020

Regeling persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers nog onvoldoende bekend

De regeling waarmee persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gratis beschikbaar zijn voor mantelzorgers, is nog onvoldoende bekend. Dat stelt MantelzorgNL in een bericht op haar website. Apothekers kunnen sinds mei dit jaar gratis een ‘Korte termijn PBM’ met beschermende materialen aan mantelzorgers verstrekken. Dit gebeurt op basis van een elektronisch recept op naam van degene die door de mantelzorger wordt verzorgd en wordt getest op COVID-19.

Lees verder

21 december 2020

‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ maakt digitale regiotour

Vanaf maart 2021 start ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ een regiotour. In de digitale ronde langs zeven regio’s kunnen zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. Dit moet een (extra) basis bieden voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.

Lees verder

17 december 2020

Zeven MDR’s door KNMP goedgekeurd: jaaroverzicht 2020

De KNMP keurde in 2020 zeven multidisciplinaire richtlijnen (MDR’s) goed. Hieronder volgt het jaaroverzicht. Apothekers versterkten het afgelopen jaar de samenwerking met andere zorgverleners in de keten bij de ontwikkeling van deze multidisciplinaire richtlijnen.

Lees verder

17 december 2020

FMD: 75 procent onterechte alerts te wijten aan scannerproblemen

Problemen met scanners zorgen voor 75 procent van de onterechte Falsified Medicines Directive-alerts (FMD). Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) naar de oorzaak van het hoge aantal alerts. In vergelijking met andere Europese landen is het aantal alerts in Nederland hoog te noemen: 0,4 procent versus 2 procent. Het is van belang om het grote aantal onnodige alerts te verlagen, zodat alleen alerts van vermoedelijk vervalste geneesmiddelen overblijven.

Lees verder

16 december 2020

KNMP-advies: geen extra afleveringen fenprocoumon in december

Fenprocoumon tabletten zijn momenteel verminderd beschikbaar. Om een tekort te voorkomen, adviseert de KNMP apothekers om geen extra aflevering fenprocoumon mee te geven in december.

Lees verder

16 december 2020

Kabinet bouwt voorzorgsmaatregelen af van herijking Wet geneesmiddelenprijzen

Een tijdelijke kabinetsmaatregel om prijsdalingen van geneesmiddelen met tien procent te maximeren, komt per 1 april 2021 te vervallen. Dat schrijft minister Van Ark (Medische Zorg) dinsdag 15 december in een brief aan de Tweede Kamer. Deze voorzorgsmaatregel werd halverwege dit jaar ingevoerd om risico’s op beschikbaarheidsproblemen als gevolg van corona te verkleinen. De bewindspersoon schrijft dat deze problemen zijn uitgebleven.

Lees verder