Nieuws & actualiteit

12 december 2019

Gratis bestellen: nieuwe baliekaartjes en posters Apotheek.nl

KNMP-leden kunnen kosteloos de herziene baliekaartjes en posters van Apotheek.nl bestellen. De publiekswebsite won onlangs voor de tweede keer op rij de award ‘Beste Website van het Jaar 2019’ in de categorie gezondheid. Op het aangepaste baliekaartje en de poster prijkt het bijbehorende nieuwe award-logo. Er zijn ook nieuwe narrowcasts en banners beschikbaar.

Lees verder

12 december 2019

Geen wijzigingen in vergoeding apotheekbereidingen 2020

Er zijn geen wijzigingen in de vergoeding van (doorgeleverde) apotheekbereidingen per 1 januari 2020. Dit hebben de zorgverzekeraars bekendgemaakt. Een 'verschillijst 2019-2020’ is daarom niet beschikbaar voor 2020.

Lees verder

11 december 2019

Aris Prins nieuwe voorzitter KNMP

Aris Prins (42) is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de KNMP. Dit is bekendgemaakt tijdens de Algemene Vergadering (AV) op woensdag 11 december 2019. Prins is de opvolger van Gerben Klein Nulent, die vijf jaar voorzitter is geweest van de KNMP. ‘Mensen vertrouwen erop dat wij antwoorden hebben op maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid van de zorg, toegankelijkheid, vergrijzing en tekorten. Dit vraagt niet alleen om samenwerking tussen apothekers, maar ook om een duidelijke visie op de rol van apothekers.’

Lees verder

11 december 2019

Nieuwe MFB’s voor 2020 ontwikkeld over actuele farmacotherapeutische thema’s

Overgebruik, antistolling en medicatieveiligheid vormen de drie actuele farmacotherapeutische thema’s die centraal staan in een aanvullende set Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) voor 2020. Deze set met zes nieuwe MFB’s is geen onderdeel van de landelijke set 2020. Via de KNMP Kennisbank is de set beschikbaar.

Lees verder

10 december 2019

Tweede Kamer: bevorder actieve informatievoorziening geneesmiddelentekorten

De Tweede Kamer roept de regering op om actieve informatievoorziening over geneesmiddelentekorten te bevorderen. Dat staat in een motie van het Tweede Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie). De Tweede Kamer steunde deze motie unaniem.

Lees verder

5 december 2019

KNMP-richtlijn Diabetes geautoriseerd

De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 is geautoriseerd. Voor het eerst is een richtlijn ontwikkeld die specifiek gericht is op de zorg die openbaar apothekers verlenen aan diabetespatiënten. De richtlijn bevat algemene kernaanbevelingen over onder meer het maken van samenwerkingsafspraken en kernaanbevelingen over farmaceutische zorg en farmacotherapie.

Lees verder

5 december 2019

Elektronisch recepten uitwisselen in tweedelijnszorg toegestaan met regionaal convenant

De KNMP, NVZ en ZKN roepen apothekers op om in samenwerking met ziekenhuizen en zelfstandige klinieken een regioconvenant op te stellen dat het veilig digitaal uitwisselen van recepten waarborgt. De KNMP en NVZ stellen hiertoe een model-regioconvenant beschikbaar, met daarin mogelijke beheerafspraken, taakomschrijvingen en uitgangspunten.

Lees verder

5 december 2019

Wijkverpleegkundigen mogen medicijnrol rechtstreeks aanvragen bij apotheker

Wijkverpleegkundigen mogen een medicijnrol rechtstreeks aanvragen bij de apotheker. Hiervoor hebben zij geen machtiging meer nodig van de huisarts. Dit schrappunt komt voort uit het actieprogramma (Ont)Regel de zorg voor de wijkverpleging. Deze aanvraagroute verandert niets in de prestatiebekostiging voor apothekers.

Lees verder

4 december 2019

Wijziging Wet geneesmiddelenprijzen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee de referentielanden worden aangepast voor de vaststelling van de geneesmiddelenprijzen. Met deze wetswijziging wordt Duitsland vervangen door Noorwegen als referentieland voor het vaststellen van de maximumprijzen van geneesmiddelen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Op 3 december 2019 is het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.

Lees verder