Nieuws & actualiteit

8 april 2021

GGD-en verbeteren informatie-uitwisseling met apotheken over PrEP-verstrekking

GGD-en hebben op verzoek van minister Van Ark (Medische Zorg) aangegeven de informatie-uitwisseling over de verstrekking van PrEP (pre-expositie profylaxe) verbeteren. Dat schrijft de bewindspersoon in brief aan de Tweede Kamer. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de oproep van de KNMP om de gegevensuitwisseling van de GGD-en naar de apotheken in lijn te brengen met de richtlijn medicatieoverdracht. PrEP-gebruikers kregen van hun GGD een brief mee om de apotheek te informeren. Dat wordt aangepast: bij toestemming van de cliënt volgt nu een versleuteld bericht.

Lees verder

8 april 2021

Minister pleit voor verplichte waarschuwingstekst op producten met sint-janskruid

Minister Van Ark (Medische Zorg) wil waarschuwingsteksten op producten met sint-janskruid verplicht stellen. Dat schrijft de bewindspersoon in een reactie op een RIVM-rapport over kruidenpreparaten met sint-janskruid. Volgens het RIVM kunnen voedingssupplementen en thee met sint-janskruid schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Het instituut adviseert voorzichtig te zijn met preparaten met sint-janskruid, en deze niet te gebruiken in combinatie met geneesmiddelen.

Lees verder

8 april 2021

Ramadan en diabetespatiënten: wat zijn de adviezen?

De meeste moslims in Nederland beginnen op dinsdagavond 13 april met de ramadan. Door de veranderingen in het dagritme en het eten op ongewone tijden kunnen diabetespatiënten hier hinder van ondervinden. Apothekers kunnen hen speciale adviezen meegeven.

Lees verder

8 april 2021

Openbare commentaarronde voor herziene norm van digitaal receptenverkeer

Apothekers kunnen tot 1 juli commentaar indienen op een herziene norm voor elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten. Dat meldt de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De KNMP maakt, samen met twintig andere belanghebbenden, onderdeel uit van een werkgroep die deze norm onlangs heeft geactualiseerd. Op 11 mei wordt door NEN een webinar georganiseerd over de nieuwe ontwerpnorm. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden via de website van NEN.

Lees verder

1 april 2021

Tekort van Ancotil (oplossing voor infusie 10 mg/ml)

Er dreigt een tekort aan het geneesmiddel Ancotil (flucytosine), (oplossing voor infusie 10 mg/ml), ZI-nummer15450295. Door het faillissement van de fabrikant wordt Ancotil niet meer geproduceerd en zal in de loop van 2021 wereldwijd niet meer verkrijgbaar zijn.

Lees verder

1 april 2021

CBG levert advieslijst met geneesmiddelen waarbij wisselen niet wenselijk is

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een advieslijst gepubliceerd van geneesmiddelen waarbij wisselen (om niet-medische redenen) onwenselijk is. Het ministerie van VWS en het zorgveld moeten nog bepalen welk vervolg hieraan wordt gegeven. Eerder heeft het ministerie geprobeerd om samen met veldpartijen uit de zorg afspraken te maken over verantwoord wisselen. Die onderhandelingen leidden niet tot een akkoord. Vervolgens kreeg het CBG de opdracht van het ministerie om een lijst van niet te wisselen geneesmiddelen op te stellen.

Lees verder

1 april 2021

Verkenning vaccinatiestelsel: ‘Kansen missen door geen vaccins aan te bieden via apotheken’

In publieke vaccinatieprogramma's worden 'kansen gemist door geen vaccins aan te bieden via apotheken.' Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een verkenning naar het Nederlandse vaccinatiestelsel. Het adviesorgaan kreeg van staatssecretaris Blokhuis (VWS), vóór de corona-uitbraak, de opdracht voor dit onderzoek. Volgens de opstellers van deze verkenning kennen vaccinatieprogramma’s weinig flexibiliteit in aanbod en uitvoering van vaccinaties. Een volgend kabinet komt met een beleidsreactie, en neemt daarin de inzet van apothekers mee.

Lees verder

1 april 2021

Webinar corona-zelftesten in de apotheek

De KNMP houdt dinsdag 6 april van 11.00 uur tot 12.00 uur een webinar over corona-zelftesten. Daarin komen de belangrijkste kwaliteitskenmerken van een zelftest - zoals specificiteit en sensitiviteit - aan de orde. Ook de professionele uitleg en het advies in de apotheek komen aan bod.

Lees verder

31 maart 2021

Introductie zelftest in Nederland past goed bij de apotheek

De introductie van de corona zelftest in Nederland past uitstekend bij de apotheek. Dit stelt voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP. ‘Een goede begeleiding is van belang voor de gebruikers. Apothekers kennen dit soort testen en hebben met hun teams ervaring in het overbrengen van informatie en advies. Het is prettig dat de leverancier dit herkent en nu exclusief voor de apotheken kiest qua distributie.’

Lees verder