Nieuws & actualiteit

8 juli 2021

KNMP-richtlijn Consultvoering geautoriseerd

De KNMP-richtlijn Consultvoering is geautoriseerd en opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apotheker bij het leveren van patiëntgerichte zorg tijdens gesprekken met de patiënt waaraan de openbaar apotheker een farmaceutisch consult verleent. Naast de aanbevelingen voor de opbouw en uitvoering van een consult gaat de richtlijn in op specifieke situaties, zoals:

Lees verder

8 juli 2021

NZa: ‘Geen signalen van acute problemen in toegankelijkheid apotheekzorg’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt dat er geen signalen zijn van acute problemen in de toegankelijkheid van openbare apotheekzorg. In sommige regio’s zou volgens de toezichthouder wel sprake zijn een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Dat concludeert de NZa op basis van het ‘Verkennend onderzoek Toegankelijkheid openbare apotheekzorg’, dat ingaat op de toegankelijkheid, contractering en de arbeidsmarkt. Dat onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een brief waarin cao-partijen de toezichthouder wijzen op de oplopende personeelstekorten en een toenemende werkdruk. Volgens hen bieden gecontracteerde tarieven onvoldoende ruimte voor marktconforme loonontwikkelingen in de sector, en zou er sprake zijn van een uitstroom van personeel. Daardoor staat de apotheekzorg onder druk, aldus de cao-partijen.

Lees verder

8 juli 2021

KNMP: belangrijk om vroegtijdig te investeren in preconceptionele gezondheid

Het is belangrijk om vroegtijdig te investeren in de preconceptionele gezondheid van (toekomstige) ouders. Dat hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de KNMP en vijftien andere zorgpartijen omarmd tijdens een recente kick-off bijeenkomst van VWS in het kader van het programma Kansrijke Start. Om preconceptionele gezondheid op de agenda te zetten en te houden, werken partijen in de vorm van werkgroepen mee aan de uitwerking van een zestal thema’s.

Lees verder

5 juli 2021

KNMP opent meldpunt voor knelpunten in contracten en het contracteerproces

De KNMP opent een meldpunt voor haar leden om knelpunten in contracten en het contracteerproces te melden. Apothekers kunnen in situaties waarbij contracten met zorgverzekeraars de (kwaliteit van) farmaceutische zorg belemmeren terecht bij het meldpunt. De KNMP kaart deze zaken vervolgens aan in gesprek met andere partijen en organisaties. Voorts gebruikt de KNMP deze meldingen om nog meer praktijkcasuïstiek te betrekken bij beleid.

Lees verder

1 juli 2021

Minister opnieuw in gesprek met zorgveld over openbare jaarverantwoordingsplicht

De Tweede Kamer roept minister Van Ark (Medische Zorg) op om opnieuw in gesprek te gaan met eerstelijnspartijen over de openbare jaarverantwoording vanaf het boekjaar 2022. De motie, waarin wordt verzocht om alternatieven voor deze jaarverantwoording, werd op dinsdag 29 juni 2021 door vrijwel de gehele Tweede Kamer aangenomen. Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het boekjaar 2022 een openbare jaarverantwoording aanleveren. Eerstelijnspartijen maken zich zorgen over de extra administratieve lasten.

Lees verder

1 juli 2021

Nieuw in het IM: Productenoverzicht

In het Informatorium Medicamentorum (IM) is op 1 juli 2021 een nieuwe rubriek geïntroduceerd: Productenoverzicht (PO.). Hiermee zijn alle producten in één overzicht te raadplegen onderaan een stoftekst en is het per product mogelijk door te klikken naar de productinformatie in de G-Standaard. Met de introductie van het PO. is productinformatie sneller en makkelijker vindbaar.

Lees verder

1 juli 2021

KNMP geeft aanzet richting formatietafel voor uitwerking aanpak tekorten en vaccinaties

De KNMP geeft richting de formatietafel een aanzet voor de uitwerking van de aanpak om geneesmiddelentekorten te verminderen. Ook doet de apothekersorganisatie suggesties voor de rol van apothekers in een mogelijk toekomstig vaccinatiebeleid. Dat valt te lezen in een brief richting partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). In het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer worden deze twee thema’s gezien als onderwerpen voor de agenda bij het opstellen van een regeerakkoord. De KNMP vroeg in eerdere brieven richting de formatietafel ook al aandacht voor de tekortenproblematiek en het vaccinatiebeleid.

Lees verder

1 juli 2021

Rookruimtes in zorgstellingen en ziekenhuizen per 1 juli verboden

Rookruimtes in openbare gebouwen zoals zorginstellingen zijn per 1 juli 2021 verboden. Dat schrijft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de website van de Rijksoverheid. Ook ziekenhuizen zullen vanaf die datum rookvrij zijn. Eerder was het voornemen om het verbod per 1 januari 2022 in te laten gaan; dat is vervroegd naar 1 juli.

Lees verder

1 juli 2021

Medicatiebewaking bij overgevoeligheid gluten/tarwezetmeel per 1 juli in de G-Standaard

Medicatiebewaking bij overgevoeligheid voor gluten/tarwezetmeel is per 1 juli 2021 mogelijk in de G-Standaard. De bewaking via de contra-indicatieaard coeliakie wordt uitgefaseerd. Op termijn vindt er alleen nog bewaking plaats via een overgevoeligheid voor tarwezetmeel/gluten (‘ongewenste groep’ in G-Standaard termen).

Lees verder