Nieuws & actualiteit

28 oktober 2020

Klassieke medicatiebewaking op interacties in G-Standaard vervallen

De klassieke medicatiebewaking op interacties in de G-Standaard komt te vervallen. Per 1 november 2020 bevat de G-Standaard alleen nog interactiebewaking op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Het toepassen van deze vernieuwing betekent een eerste stap in signaalreductie, doordat er minder niet-relevante signalen verschijnen.

Lees verder

28 oktober 2020

ZonMw start onderzoeksprojecten voor verbetering therapietrouw

ZonMw honoreert vier onderzoeksprojecten gericht op het verbeteren van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. Dit blijkt uit een publicatie op de website van ZonMw. Bij de vier onderzoeksprojecten zijn onder meer apothekers en apotheken betrokken.

Lees verder

26 oktober 2020

IGJ: Verwerken recepten vanaf thuiswerkplek tijdelijk toegestaan

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft tijdelijk toestemming om recepten ook buiten de apotheek te verwerken. Dit blijkt uit een publicatie op de website van IGJ. Apothekers(assistenten) die in thuisquarantaine zitten maar niet ziek zijn, worden in de gelegenheid gesteld vanuit huis door te werken, aldus IGJ.

Lees verder

22 oktober 2020

Enkele wijzigingen in vergoeding apotheekbereidingen 2021

De zorgverzekeraars hebben bekend gemaakt welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2021 niet meer vergoeden.

Lees verder

22 oktober 2020

Inventarisatie knelpunten hik, jeuk en zweten in de palliatieve fase voor herziening richtlijnen

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase met hik, jeuk en zweten voor een herziening van de richtlijnen. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het verlenen van deze zorg. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 30 oktober en neemt maximaal 10 minuten in beslag.

Lees verder

21 oktober 2020

Overzicht tijdelijke toestemming voor import voortaan beschikbaar op KNMP Farmanco

Het overzicht van geneesmiddelen met tijdelijke toestemming voor import is voortaan beschikbaar op de website van KNMP Farmanco.

Lees verder

15 oktober 2020

KNMP: eerste griepprikken door apothekers in Duitsland en Denemarken navolgenswaardig

De KNMP vindt de eerste griepprikken in Duitsland en Denemarken door apothekers navolgenswaardig. In Duitsland startte onlangs een pilot met 60 apotheken die griepvaccinaties geven. In Denemarken geven apotheekteams sinds oktober in 381 apotheken griepvaccinaties aan risicogroepen. Voorzitter Aris Prins van de KNMP: “Ook apothekers in Nederland zouden op deze wijze een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de vaccinatiegraad.”

Lees verder

15 oktober 2020

Winnaars KNMP Studentenprijs bekend

De KNMP Studentenprijs 2020 is toegekend aan Jip Linthorst (Leiden), Wisse van Os (Leiden LACDR), Lishi Lin (Utrecht) en Luke van der Koog (Groningen). Hoogleraren en docenten hebben de studenten voor deze prijs voorgedragen, vanwege uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs omvat een geldbedrag van € 1000.

Lees verder

14 oktober 2020

KNMP roept Tweede Kamer op continuïteit van farmaceutische zorg te borgen

De KNMP roept de Tweede Kamer op om de continuïteit van farmaceutische zorg te borgen. Dat staat in een brief aan de Kamerleden die op 15 oktober over het geneesmiddelenbeleid debatteren.

Lees verder