Nieuws & actualiteit

15 juli 2021

Sectie AGM zoekt nieuw commissielid

De Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) is per december op zoek naar een nieuw commissielid. Vanwege het aflopen van een termijn van een huidig commissielid is een vacature ontstaan. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 28 september 2021 reageren.

Lees verder

14 juli 2021

Ministeries IenW en VWS verzoeken apotheken plastic rietjes in te kopen voor mensen met medisch noodzakelijk gebruik

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verzoeken apotheken en drogisterijen om plastic rietjes in te kopen voor mensen voor wie het gebruik medisch noodzakelijk is.

Lees verder

14 juli 2021

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor verbetering farmacotherapeutische zorg

Onderzoeksfinancier ZonMw stelt in een open ronde opnieuw subsidie beschikbaar voor het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Dat schrijft ZonMw op haar website. Een apotheek die een subsidie wil aanvragen, wordt gevraagd om een relevante vraag of probleem uit de praktijk te formuleren met betrekking tot het goed gebruik van geneesmiddelen. Hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Het indienen van projectideeën in deze subsidieronde kan tot 21 september 2021, 14.00 uur.

Lees verder

13 juli 2021

Recall irbesartan, losartan en valsartan op patiëntniveau (update 2)

De (parallel-)registratiehouders van producten met irbesartan, losartan en valsartan hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om met onmiddellijke ingang een aantal charges van deze producten uit de markt terug te roepen bij de patiënt. De aanleiding is dat de onzuiverheid AZBT in sommige batches boven de limiet ligt.

Lees verder

9 juli 2021

Tweede Kamer wil maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen houden

De Tweede Kamer wil de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen op 250 euro houden. Een motie die daartoe oproept werd op 9 juli 2021 unaniem aangenomen. De maximering van de eigen bijdrage komt voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, en loopt 1 januari 2022 af. De Tweede Kamer heeft aan demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) gevraagd om die maximering te verlengen tot 1 januari 2023. De minister heeft in een eerste reactie laten weten de zorgen van patiënten te herkennen, en ‘het een heel mooie opdracht’ te vinden om de maximering eigen bijdrage te verlengen.

Lees verder

9 juli 2021

Tweede Kamer vraagt om onderzoek naar registratie eigen bereidingen door ziekenhuizen

De Tweede Kamer vraagt de regering om te onderzoeken op welke manier ziekenhuizen kunnen worden ondersteund om hun eigen bereidingen zelf te registreren. Daartoe heeft de Tweede Kamer op 9 juli 2021 in een motie opgeroepen. Alle fracties stemden voor. Mogelijk zal een nieuw kabinet in een Kamerbrief terugkomen op deze aangenomen motie.

Lees verder

8 juli 2021

Campagnepagina Apotheek.nl/opreis ruim 14.000 keer bekeken

De campagnepagina Apotheek.nl/opreis is ruim 14.000 keer bekeken. De campagnepagina staat sinds twee weken live, en attendeert het Nederlands publiek op het belang van het tijdig aanvragen van een Schengenverklaring. De pagina biedt bovendien andere relevante tips namens alle apothekers van Nederland, zodat Nederlandse medicijngebruikers zonder zorgen op reis kunnen. De campagnepagina staat hiermee in korte tijd in de top 20 best bezochte pagina’s op de Apotheek.nl, die maandelijks zo’n 1.6 miljoen bezoekers telt.

Lees verder

8 juli 2021

KNMP verzoekt contracteerpartijen met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over vergoeding FMD

De KNMP verzoekt contracteerpartijen om met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over een vergoeding voor de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD). Daarvoor heeft de apothekersorganisatie een modelbrief voor contracteerpartijen opgesteld. De Europese verordening verplicht sinds begin 2019 tot het aanbrengen, aanmelden en afmelden van een uniek serienummer op geneesmiddelverpakkingen. Dit vraagt van apotheekhoudenden een investering in tijd en geld. Onlangs heeft het onderzoeksbureau SIRA, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), deze kosten in kaart gebracht. Volgens het ministerie moet dit rapport als input dienen voor gesprekken tussen contracteerpartijen en zorgverzekeraars.

Lees verder

8 juli 2021

Rapport richting formatie: farmaceutische zorg voorkomt kosten elders in de zorg

Onderzoeksbureau SiRM ziet mogelijkheden voor het meer inzetten op farmaceutische zorg om kosten elders in de zorg te voorkomen. Dat beeld komt naar voren in een rapport ten behoeve van de voorbereiding op de formatie van een nieuw kabinet. In het rapport ‘Substantieel potentieel’ brengt SiRM het besparingspotentieel van substitutie van zorg in kaart. Denk daarbij aan overhevelingen van tweedelijns- naar eerstelijnszorg, zoals naar farmaceutische patiëntenzorg. ‘Deze potentie is waarschijnlijk het beste te realiseren door de bekostiging te veranderen van bekostiging per verstrekt geneesmiddel naar bekostiging voor farmaceutische zorg’, aldus het SiRM-rapport.

Lees verder