Nieuws & actualiteit

12 april 2018

Apothekers maken 545 keer melding van datalek

Apothekers maakten 545 keer melding van een datalek in 2017. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar 10.000 meldingen van datalekken. De meeste meldingen, 3.105 in totaal, kwamen uit de sector zorg en welzijn.

Lees verder

12 april 2018

KNMP is aangesloten bij Pact Ouderenzorg

De KNMP is aangesloten bij het 'Pact voor de Ouderenzorg' dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft gesloten met organisaties die met deze zorg te maken hebben. Speerpunten van het pact zijn het bestrijden van eenzaamheid, de zorg thuis voor ouderen en de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Lees verder

12 april 2018

StiPCO-tegemoetkoming 2017 half april op rekening

Openbaar apothekers die in aanmerking komen voor de StiPCO-tegemoetkoming 2017 krijgen deze half april op hun rekening gestort. Voorafgaand aan de storting ontvangen zij een brief met een overzicht van de behaalde StiPCO-stimuleringspunten en het bijbehorende totaalbedrag.

Lees verder

11 april 2018

Kwaliteitsindicatoren 2017: Laatste dagen uitvraag

Maandag 16 april is de laatste dag van de uitvraag kwaliteitsindicatoren 2017. De enquête van de apotheek moet uiterlijk deze dag volledig ingevuld en doorgestuurd zijn naar Desan om een individuele benchmark te krijgen, de gegevens naar IGJ te kunnen versturen en in de openbare dataset te komen. De openbare dataset is beschikbaar voor zorgverzekeraars en wordt gebruikt bij de contractering.

Lees verder

11 april 2018

PRISMA-symposium 2018: aanmelden mogelijk

Het PRISMA-symposium met de titel ‘Deprescribing: meer gezondheid met minder medicatie’ vindt plaats op 15 mei 2018 in de Eenhoorn te Amersfoort.

Lees verder

10 april 2018

Vernieuwde publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’ in lijn met AVG

De vernieuwde KNMP-publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’ is in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in werking treedt. De publieksfolder kreeg begin april 2018 een update.

Lees verder

9 april 2018

Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. A.G. Vulto

Locoburgemeester Van Staalduine reikte op vrijdag 6 april een Koninklijke Onderscheiding uit aan prof. dr. A.G. (Arnold) Vulto. De heer Vulto ontvangt de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt tijdens zijn afscheidssymposium ter gelegenheid van het feit dat hij op 28 april 2018 met pensioen gaat.

Lees verder

9 april 2018

FTO-materiaal ‘Medicatieveiligheid bij levercirrose’ gratis beschikbaar

Stichting Health Base stelt nieuw FTO-materiaal over medicatieveiligheid bij levercirrose gratis beschikbaar voor eerstelijnszorgverleners. Het materiaal is vanuit een subsidie van ZonMw ontwikkeld om hiermee de implementatie van de geneesmiddeladviezen bij levercirrose te versterken.

Lees verder

5 april 2018

Gerben Klein Nulent overhandigt rapport over versterking zorgfunctie openbaar apotheker aan minister

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent heeft 4 april 2018 het rapport ‘Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers’ overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg. Met de toenemende vergrijzing kijkt het rapport vooruit en komt het met adviezen rondom de farmaceutische patiëntenzorg.

Lees verder