Nieuws & actualiteit

20 april 2021

GGD GHOR: vijf procent extra vaccin dankzij hulp apothekers

GGD-en weten samen met apothekers en -assistenten spillage van COVID-19-vaccins te voorkomen. Dat schrijft de GGD GHOR Nederland in een brief aan demissionair minister De Jonge (VWS) over hun rol tijdens de coronapandemie bij het vaccineren. Met apothekers en -assistenten is een proces opgezet om met het zogenoemde ‘doortrekken’ extra vaccins uit flacons te halen: dat levert zo’n 5 procent meer vaccins op. In een eerder stadium wisten ook ziekenhuisapothekers spillage te voorkomen.

Lees verder

19 april 2021

Aangepaste Regeling voor geneesmiddelen in het verkeer

De Regeling eisen geschiktheid 2000 met adviezen over geneesmiddelen in het verkeer is gewijzigd en geldt met terugwerkende kracht per 1 april 2021. Voor de beoordeling van de mate waarin een geneesmiddel van invloed is op de rijvaardigheid wordt voortaan verwezen naar de rijvaardigheidsadviezen van de KNMP. Apothekers kunnen deze adviezen vinden in de KNMP Kennisbank en deze zijn verwerkt in de medicatiebewaking van de G-Standaard.

Lees verder

19 april 2021

Minister Van Ark informeert Kamer over voortgang aanleg ijzeren voorraad

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanleg van de ijzeren voorraad. In haar Kamerbrief van 16 april rapporteert de bewindspersoon over een pilot met geneesmiddelenvoorraden die begin 2021 van start is gegaan. Ook geeft minister Van Ark inzicht in een eerste inventarisatie van de aanleg van voorraden in andere Europese landen. Na de zomer worden de eindresultaten verwacht van zowel de Nederlandse pilot als de Europese inventarisatie.

Lees verder

15 april 2021

CBG-advieslijst onderdeel van vervolgtraject Verantwoord Wisselen

De advieslijst van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘Wisselen ongewenst’ wordt meegenomen in het vervolgtraject ‘Verantwoord Wisselen’. Daarin maken zorgpartijen – waaronder de KNMP – en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken over het veilig en verantwoord wisselen van geneesmiddelen. Het CBG publiceerde eind maart een advieslijst met geneesmiddelen die bij het wisselen een verhoogde kans hebben op ernstige klinische problemen bij verkeerde inname of gebruik. Deze lijst heeft op zichzelf nog geen status. Enkel door afspraken die organisaties van apothekers, patiënten, artsen en zorgverzekeraars over het wisselen van geneesmiddelen maken, krijgt de lijst betekenis in de zorgverlening en declaratieafspraken.

Lees verder

15 april 2021

Vonnis: VGZ moet preferentiebeleid colecalciferol met onmiddellijke ingang buiten werking stellen

VGZ moet het preferentiebeleid voor colecalciferol (vitamine D) met onmiddellijke ingang buiten werking stellen. Dat blijkt uit het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 13 april. Dit betekent dat er per direct geen preferentiebeleid meer is op vitamine D bij VGZ. Het vonnis werd bepaald in een zaak die Galephar aanspande tegen VGZ over het preferentiebeleid op de 25.000 IE drinkampullen.

Lees verder

15 april 2021

Commissie LOA heeft twee vacatures

De Commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) heeft twee vacatures. Het betreft één zetel voor een vertegenwoordiger van zelfstandige apotheken en één zetel voor een vertegenwoordiger van ketenapotheken. Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot 2 mei 2021 reageren.

Lees verder

13 april 2021

Apothekers geven in de media uitleg over zelftesten

Apothekers geven in verschillende media uitleg over zelftesten. Openbaar apotheker en KNMP-bestuurder Sijtze Blaauw benadrukte in het NOS-journaal het onderscheid tussen waar de zelftesten wel en niet voor bedoeld zijn. Blaauw: “De zelftesten zijn voor mensen die nog geen klachten hebben en toch willen weten of ze corona hebben. En als de test dan positief uitslaat, kan men direct in quarantaine en zich melden bij de GGD. Daarmee voorkomen we verder verspreiding van het coronavirus.”

Lees verder

13 april 2021

MFB Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur vervalt

De Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) ‘Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur’ is vervallen. De MFB is verwijderd uit de aanvullende set MFB’s voor openbaar apothekers. Dit heeft de stuurgroep MFB’s besloten. De aanleiding daarvoor is het aangepaste medicatiebewakingsadvies van de KNMP-werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse.

Lees verder

13 april 2021

Nationaal Farmaceutisch Museum uitgebreid met tentoonstelling over geneesmiddelreclames

Het digitale Nationale Farmaceutische Museum is een tentoonstelling rijker: ‘Geneesmiddel in Beeld’. Deze expositie biedt een historische reis door de wereld van geneesmiddelreclames in de afgelopen decennia. Van muurkranten in de achttiende eeuw tot en met de nieuwe media van de 21ste eeuw.

Lees verder