Nieuws & actualiteit

17 december 2018

KNMP positief over creëren 'ijzeren voorraad' geneesmiddelen

De KNMP steunt het voorstel om extra voorraden van geneesmiddelen te creëren in de strijd tegen de tekorten. Vanuit diverse partijen is geopperd om een zogeheten ijzeren voorraad te creëren, zo blijkt uit een uitzending van Reporter Radio. ‘Apothekers kunnen hun voorraad hooguit voor een paar dagen opkrikken. Het zal met name van de fabrikanten moeten komen. Het lijkt mij een goed idee als de overheid verplichtingen oplegt aan fabrikanten’, stelt voorzitter Gerben Klein Nulent in de reportage.

Lees verder

17 december 2018

Reparatie derde WW-jaar voor apotheekmedewerkers

Het derde WW-jaar wordt voor apotheekmedewerkers op verzoek van de vakbonden gerepareerd. Werknemers betalen zelf via hun loonstrook voor de aanvullende verzekering die de duur van de WW verlengt van maximaal 24 naar maximaal 36 maanden. Werkgevers in de apotheekbranche zijn vanaf 1 januari 2019 gebonden aan de uitvoering. Zij moeten zich registreren bij uitvoerder PAWW om te starten met de aangifte en afdracht van de werknemersbijdragen.

Lees verder

14 december 2018

Zorgverzekering voor KNMP-leden

De VvAA en de Amersfoortse hebben een zorgverzekering met een aantrekkelijk aanbod voor KNMP-leden, -medewerkers en hun gezinsleden. Beide zorgverzekeraars bieden optimale keuzevrijheid voor hun verzekerden en hebben geen beperking op de verzekerde rechten, in het bijzonder de farmaceutische zorg.

Lees verder

13 december 2018

Eigen bijdrage geneesmiddelen vanaf 2019 maximaal 250 euro

De eigen bijdrage op geneesmiddelen voor patiënten is per 1 januari 2019 maximaal 250 euro per jaar. Zorgverzekeraars houden bij of een patiënt het maximumbedrag al heeft bereikt. Hierdoor betalen patiënten hun eigen bijdrage niet meer aan de balie in de apotheek.

Lees verder

13 december 2018

ZPP voor valproïnezuur en mycofenolzuur

Voor valproïnezuur en mycofenolzuur is een zwangerschapspreventieprogramma (ZPP) vastgesteld. Reden hiervoor is dat de geneesmiddelen een verhoogd risico geven op aangeboren afwijkingen. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd mogen valproïnezuur en mycofenolzuur alleen gebruiken als zij aan de voorwaarden van het ZPP voldoen. Het advies aan vrouwen met een kinderwens is om contact op te nemen met hun arts om alternatieve behandelopties te bespreken.

Lees verder

13 december 2018

PE-online app beschikbaar

PE-online is nu ook via een app te benaderen voor apothekers en -assistenten. Met de app kunnen zij op elk moment de gevolgde scholing aan hun persoonlijke dossier toevoegen of het beschikbare cursusaanbod bekijken. De app is gratis beschikbaar voor Android en iOS.

Lees verder

12 december 2018

AP verduidelijkt begrip ‘grootschalige gegevensverwerking’ voor apothekers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het begrip ‘grootschalige verwerking van persoonsgegevens’ verduidelijkt voor apothekers. Iedere apotheek die gemiddeld aan meer dan 10.000 patiënten per jaar farmaceutische zorg verleent, verwerkt op grote schaal bijzondere persoonsgegevens. Voor deze apotheken is het verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De AP nuanceert hiermee haar eerdere standpunt voor apotheken na afstemming met de KNMP.

Lees verder

6 december 2018

KNMP reikt Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit aan farmaciestudenten

WSO-voorzitter Peter Wognum heeft de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan vier studenten in de categorie farmacie en (bio)farmaceutische wetenschappen. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) kent deze prijzen toe aan studenten met de beste studieresultaten in het eerste studiejaar van het wetenschappelijk onderwijs. De KNMP is sponsor van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen.

Lees verder

5 december 2018

Advies KNMP bij nieuwe recall: valsartan wederom terug naar de apotheek

Het bestuur van de KNMP roept de Nederlandse apothekers wederom op patiënten te vragen vervuilde valsartan terug te brengen naar de apotheek. Het betreft deze keer een terugroepactie van de merken Mylan en Teva. Het bestuur van de KNMP handelt hiermee in lijn met de eerdere dringende oproepen rondom vervuilde valsartanproducten.

Lees verder