Nieuws & actualiteit

20 december 2019

Eerste succesvolle gegevensuitwisseling tussen patiënten en apothekers

In Asten en Zoetermeer zijn voor het eerst gezondheidsgegevens tussen apothekers en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt uitgewisseld op de MedMij-manier. Dit gebeurde in het bijzijn van minister Bruins van Medische Zorg.

Lees verder

20 december 2019

Theofylline verdwijnt in 2020 definitief van de Nederlandse markt

Fabrikant Mylan haalt binnenkort alle doseringen van theofylline definitief uit de handel, meldt KNMP Farmanco. Apothekers kunnen, mits zij een artsenverklaring hebben, dit geneesmiddel nog wel uit het buitenland importeren. Zij dienen dan afspraken te maken met de zorgverzekeraar over het verrekenen van de kosten voor import.

Lees verder

19 december 2019

Minister Bruins: verlaging maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2020

Minister Bruins wil per 1 april 2020 de maximumprijzen van geneesmiddelen verlagen. Daartoe heeft minister Bruins (VWS) de ontwerpregeling aan de Tweede Kamer aangeboden. De bewindsman is voornemens om de definitieve regeling eind februari 2020 in de Staatscourant te publiceren zodat er vanaf april 2020 lagere maximumprijzen komen voor geneesmiddelen.

Lees verder

19 december 2019

Minister Bruins kan zich vinden in aangescherpte doelgroep medicatiebeoordeling

Minister Bruins (VWS) kan zich vinden in een aangescherpte doelgroep voor een medicatiebeoordeling. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat het niet goed uitvoerbaar en ondoelmatig is om bij alle ouderen die onder de definitie van de richtlijn Polyfarmacie vielen een medicatiebeoordeling te doen. De doelgroep is daarom door de werkgroep Medicatiebeoordeling herzien.

Lees verder

19 december 2019

Vergoeding LSP met een jaar verlengd

De vergoeding voor het gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP) is met een jaar verlengd. Apothekers krijgen hiervoor in 2020 opnieuw een bijdrage van 1365 euro. Ook ontvangen zij een toelage voor de benodigde UZI-passen en –certificaten. Dit is de KNMP met Zorgverzekeraars Nederland overeengekomen.

Lees verder

13 december 2019

Self assessment tool FMD in januari live

Op verzoek van de KNMP heeft de Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) een self assessment tool Falsified Medicines Directive (FMD) ontwikkeld. Apotheekhoudenden kunnen in de tool hun prestaties rond de implementatie van de FMD met elkaar vergelijken.

Lees verder

13 december 2019

FGM in het basispakket voor mensen met diabetes met intensieve insulinebehandeling

Flash glucose monitoring (FGM) - een sensortechnologie om glucosewaarden te meten - komt onder voorwaarden in het basispakket, voor diabetespatiënten met een intensief insulineschema. Dit heeft het Zorginstituut Nederland onlangs bekendgemaakt.

Lees verder

12 december 2019

RIVM: maatregelen geneesmiddelentekorten deels positief

Een deel van het huidige pakket aan maatregelen van de Werkgroep geneesmiddelentekorten draagt vrijwel zeker bij aan het omgaan met tekorten. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een evaluatie van de 27 maatregelen in opdracht van het ministerie van VWS.

Lees verder

12 december 2019

Herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten gereed

De multidisciplinaire richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten is herzien en onlangs aangeboden aan het Zorginstituut. De nieuwe richtlijn geeft meer ruimte voor de professionele autonomie van de apotheker. Namens 24 partijen in de zorg, waaronder de KNMP, zijn de richtlijn en een gezamenlijk implementatieplan ingediend.

Lees verder