Nieuws & actualiteit

12 juli 2018

Gezocht voor KNMP-campagne: echte apothekers in de hoofdrol

Vind je het leuk om voor de camera van de KNMP te staan, en nog leuker om over het apothekersvak te vertellen? Geef je dan op voor de publiekscampagne van de KNMP over de website Apotheek.nl. De campagne, met alleen echte apothekers in de hoofdrol, moet medicijngebruikers en niet-medicijngebruikers informeren over de toegevoegde waarde van Apotheek.nl.

Lees verder

12 juli 2018

Huisarts mag nu ook GLP-1-agonisten voorschrijven

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat huisartsen nu ook GLP-1-agonisten mogen voorschrijven. De verzekeraars hebben dit besloten na de recente aanpassing van de NHG-Standaard Diabetes type 2.

Lees verder

12 juli 2018

Voorkomen is beter dan genezen: cursus Effectief Personeelsbeleid

Als werkgever goed geïnformeerd en voorbereid zijn op het gebied van personeelsbeleid? De KNMP organiseert in september en oktober 2018 zes nieuwe cursussen Effectief Personeelsbeleid. Naast de juridische tips, worden ook praktische handvatten gegeven om met zieke of disfunctionerende werknemers om te gaan en het gesprek met de werknemer te beginnen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Lees verder

12 juli 2018

Verklaring beschikbaar voor verstrekking medicatie aan derden

Leden kunnen het voorbeeldformulier ‘Verklaring verstrekking medicatie(gegevens) aan derden’ gratis downloaden op de KNMP-website. Medicatie of een actueel medicatieoverzicht mag alleen met toestemming van de patiënt aan derden verstrekt worden. Met de verklaring wordt de toestemming van de patiënt schriftelijk vastgelegd.

Lees verder

11 juli 2018

Subsidierondes open voor onderzoek Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) stelt twee nieuwe subsidierondes open voor onderzoek dat zich richt op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het gaat om ‘Open Ronde 8’ en ‘Rediscovery Ronde 3’. Apothekers die gebruik willen maken van de subsidie kunnen tot en met 25 september 2018 een voorstel indienen.

Lees verder

5 juli 2018

Recall valsartan (update 18)

Door een aantal handelsvergunninghouders is in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten over te gaan tot recalls van producten met valsartan. Het gaat om een terugroepactie op apotheekniveau in heel Europa.

Lees verder

5 juli 2018

Kamer steunt Pakketbesluit minister Bruins

De Tweede Kamer heeft de moties voor behoud van vitaminen, mineralen en paracetamol in het basispakket verworpen. Tijdens de behandeling in de Kamer tekende zich een meerderheid af voor het besluit van minister Bruins om vitaminen, mineralen en paracetamol uit het verzekerd pakket te laten stromen.

Lees verder

4 juli 2018

Eerste groep intervisiecoaches farmacie klaargestoomd

Negen apothekers ontvingen op 4 juli 2018 het diploma gecertificeerd intervisiebegeleider. Zij zijn vanaf het najaar beschikbaar om intervisiegroepen van collega’s te begeleiden als coach. De groep volgde de eenjarige opleiding tot ‘Coaches voor Farmacie’, met subsidie uit het StiPCO-budget.

Lees verder

28 juni 2018

Weer vergoedingsstatus verbandhulpmiddelen in G-Standaard

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beoordeelt sinds juni 2018 weer op landelijk niveau de vergoedingsstatus van wondverband- en compressiehulpmiddelen. Hierdoor is in de G-Standaard zichtbaar wanneer verbandhulpmiddelen niet vergoed worden. Wanneer is aangegeven dat er wel vergoed wordt, is dit nog wel steeds afhankelijk van het inkoopbeleid van de individuele zorgverzekeraar.

Lees verder