Nieuws & actualiteit

2 januari 2020

StiPCO 2020: maximaal 14 punten met subsidie

Openbaar apothekers ontvangen over StiPCO-scholingen in 2020 voor maximaal 14 punten tegemoetkoming. Dit omdat het subsidieprogramma geen vol kalenderjaar meer duurt, maar loopt tot en met augustus. Voorheen was het maximum aantal punten 20. Verder blijven de voorwaarden voor StiPCO in 2020 ongewijzigd.

Lees verder

2 januari 2020

ACM Beleidsregel Juiste Zorg Op de Juiste Plek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een beleidsregel gemaakt over afspraken in het kader van ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). In deze beleidsregel formuleert de ACM uitgangspunten voor haar toezicht op afspraken om de Juiste Zorg Op de Juiste Plek te realiseren. Bijvoorbeeld bij afspraken tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgverzekeraars onderling of tussen een samenstel van (meerdere) zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Lees verder

2 januari 2020

Bruins: partijen nog in gesprek over afhandeling recalls

Minister Bruins (VWS) heeft de Tweede Kamer gemeld dat de gesprekken over vergoedingssystematiek bij terugroepacties van geneesmiddelen nog gaande zijn.

Lees verder

2 januari 2020

Minister werkt met het veld aan toekomstvisie Wet BIG

Minister Bruins (VWS) werkt aan de toekomstvisie op de Wet BIG. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Om te komen tot de toekomstvisie stelt de minister een stuurgroep in. De KNMP wordt in deze stuurgroep vertegenwoordigd door de KNMG. Het doel van deze stuurgroep is om op basis van input uit themasessies en de klankbordgroep, waarin de KNMP zitting neemt, te sturen op de contouren van de toekomstvisie.

Lees verder

27 november 2019

Apotheekteamscholingen met StiPCO-subsidie vinden gretig aftrek

De ruim twintig apotheekteamscholingen met StiPCO-subsidie vinden gretig aftrek. Reeds 384 apotheekteams hebben kosteloos of tegen een kleine bijdrage nascholing gevolgd. Apotheekteams kunnen zich nog tot 1 september 2020 inschrijven voor een gesubsidieerde scholing.

Lees verder

25 november 2019

Jong Talent Aanmoedigingsprijzen voor vier farmaciestudenten

Vier studenten farmacie en (bio)farmaceutische wetenschappen hebben op maandag 25 november de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen ontvangen uit handen van KNMP-bestuurslid Nicole Hunfeld. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent deze prijzen toe aan de beste eerstejaarsstudenten uit het wetenschappelijk technisch en exact onderwijs.

Lees verder

31 oktober 2019

Start als apotheker tijdig met herregistratietraject

Apothekers dienen tijdig voorbereidingen voor de BIG-herregistratie te treffen, wanneer zij verwachten niet aan de werkervaringseis voor herregistratie te kunnen voldoen. De alternatieve route via scholing en toetsing kan tot één jaar duren en moet voor de uiterste herregistratiedatum afgerond zijn.

Lees verder

17 oktober 2019

VWS-subsidie voor nascholing StiPCO verlengd tot in 2020

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de subsidie voor het Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers (StiPCO) verlengd tot 1 september 2020. Dit heeft het ministerie laten weten aan de KNMP, die het programma uitvoert. Openbaar apothekers en leden van het apotheekteam kunnen door dit besluit acht maanden langer gebruikmaken van de tegemoetkoming bij StiPCO-scholingen. Eerder was voorzien dat de regeling op 31 december 2019 zou eindigen.

Lees verder

8 oktober 2019

Rogier Larik nieuw bestuurslid WSO

Apotheker Rogier Larik is verkozen als nieuw bestuurslid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO). Dit is dinsdag 8 oktober 2019 bekendgemaakt tijdens de sectieledenvergadering van de WSO op het KNMP Najaarscongres in Utrecht.

Lees verder