Nieuws & actualiteit

28 juli 2021

Apotheker Evelyn Schuil-Vlassak in televisieprogramma ‘Later als ik groot ben’

Openbaar apotheker Evelyn Schuil-Vlassak laat in een aflevering van het televisieprogramma ‘Later als ik groot ben’ de 12-jarige Roella kennismaken met het apothekersvak. De aflevering is op zaterdag 31 juli om 11.00 uur te zien op RTL 4 en wordt zondag 1 augustus om 09.00 uur herhaald. De uitzending draagt bij aan de bekendheid van het apothekersvak onder jonge kinderen en hun ouders.

Lees verder

26 juli 2021

Recall Ofloxacine Stulln Unit Dose oogdruppels 3mg/ml

Tramedico B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Ofloxacine Stulln Unit Dose oogdruppels 3mg/ml tube 0,5 ml met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.

Lees verder

26 juli 2021

Communicatietraining geneesmiddelwisseling voor apotheekteam

Het Nivel, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en UPPER houden op 22 en 23 september een communicatietraining over geneesmiddelwisseling voor apothekers en -assistenten. Wisselingen met geneesmiddelen door preferentiebeleid en leveringsproblemen leiden in apotheken regelmatig tot lastige gesprekken aan de balie. De training is onderdeel van een onderzoek van het Nivel en helpt mee aan het verbeteren van het verloop van deze gesprekken.

Lees verder

22 juli 2021

Regeling verstrekking zelftesten voor mensen in thuisisolatie

Apothekers kunnen vanaf woensdag 28 juli 2021 zelftesten verstrekken voor mensen die in thuisisolatie zijn en nog niet volledig ingeënt kunnen zijn of op medisch advies (nog) niet zijn ingeënt. De verstrekking vindt plaats via een regeling ‘Zelftesten bij thuisisolatie’. Deze regeling is een aanvulling op de bestaande regeling voor de verstrekking van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

Lees verder

22 juli 2021

Speciale website gelanceerd over nieuwe openbare verantwoordingsplicht

De website www.toetredingzorgaanbieders.nl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is live. Daarop kunnen apothekers en andere zorgaanbieders terecht voor informatie over de openbare jaarverantwoording. Vanaf het boekjaar 2022 zijn apothekers en andere zorgaanbieders verplicht een openbare jaarverantwoording in te dienen. Deze nieuwe verplichting komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Lees verder

22 juli 2021

Apothekersassistenten starten actiecampagne #Weslikkenhetnietlanger

Optima Farma, de beroepsvereniging voor apothekersassistenten, stelt met een actiecampagne praktijkproblemen in de apotheek aan de orde. Daarover schrijft de beroepsvereniging op haar website. Aanleiding daarvoor is een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin staat dat de toezichthouder geen signalen heeft van acute problemen in de toegankelijkheid van apotheekzorg. De beroepsorganisatie verzamelt ervaringen om praktijkproblemen aan te kaarten, denk daarbij aan administratieve lasten, geneesmiddelentekorten en het afleveren van hulpmiddelen.

Lees verder

22 juli 2021

KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw open voor commentaar

De KNMP-conceptrichtlijn Astma staat voor de tweede keer open voor commentaar. Door een grote herziening in de internationale richtlijn Global Initiative for Asthma (GINA guidelines) is de KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw geactualiseerd. KNMP-leden en wetenschappelijke zorgkoepels kunnen tot 6 september 2021 hun commentaar geven.

Lees verder

15 juli 2021

Inventarisatie knelpunten palliatieve zorg bij Parkinson voor ontwikkeling richtlijnmodule

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson in de palliatieve fase. Deze inventarisatie vindt plaats voor de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijnmodule. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het verlenen van deze zorg. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 29 augustus en neemt maximaal 10 minuten in beslag.

Lees verder

15 juli 2021

Bent u apotheker geneesmiddel & maatschappij met verbindend vermogen? Word lid van het KNMP-bestuur, tevens voorzitter Sectie AGM

De KNMP is per december 2021 op zoek naar een enthousiast en gedreven lid voor het KNMP-bestuur, tevens voorzitter van de Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). Het gaat om een apotheker geneesmiddel & maatschappij met meerdere jaren bestuurlijke ervaring en draagvlak binnen het AGM-werkveld. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 28 september 2021 reageren.

Lees verder