Nieuws & actualiteit

19 november 2020

KNMP-voorzitter Aris Prins ondertekent intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’

Aris Prins, voorzitter van de KNMP, ondertekende op 18 november 2020 samen met 27 koepel- en beroepsorganisaties de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Aris Prins: ‘Ook apothekers kunnen bijdragen aan de beweging naar rookvrije zorg. De KNMP staat vierkant achter de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord om in 2030 rookvrije zorg te realiseren voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland.’

Lees verder

19 november 2020

StiPCO eindigt definitief per 31 december 2020

Het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) eindigt per 31 december 2020 definitief. Dat stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief aan de KNMP. Na een tweede verlenging van de subsidie is de maximale termijn bereikt en is verdere verlenging niet mogelijk. Scholingen tot 31 december 2020 kunnen nog binnen de subsidie van StiPCO worden aangeboden en gevolgd.

Lees verder

18 november 2020

3 december 2020: webinar 'Betrouwbare geneesmiddelinformatie op de KNMP Kennisbank'

Op 3 december 2020 vindt het webinar 'Betrouwbare geneesmiddelinformatie op de KNMP Kennisbank' plaats. Hoe komt de farmaceutische informatie op de KNMP Kennisbank tot stand? Hoe vindt u zo snel mogelijk waar u naar op zoek bent en hoe vertaalt u deze medische informatie voor uw patiënt? Op deze vragen geven apothekers van het GIC antwoord tijdens het webinar op donderdag 3 december 2020 van 18.00 tot 19.00 uur.

Lees verder

18 november 2020

KNMP & CBG kondigen in gezamenlijk persbericht nieuwe vorm van medicijninformatie aan

De KNMP en het CBG kondigden op 18 november via een gezamenlijk persbericht een nieuwe, ingekorte vorm van medicijninformatie aan: ‘Medicijn in het kort’. Patiënten raken hiermee in één oogopslag geïnformeerd over: de belangrijkste informatie over het gebruik van hun geneesmiddel; de gunstige effecten ervan; alleen de meest voorkomende of belangrijkste bijwerkingen. De eerste korte medicijnteksten – alles staat op slechts één kant van een A4’tje – zijn nu te bekijken en te printen via Apotheek.nl.

Lees verder

16 november 2020

KNMP-erepenning uitgereikt aan professor Arijan Porsius

Voorzitter Aris Prins heeft op 16 november de KNMP-erepenning uitgereikt aan prof. dr. A. (Arijan) J. Porsius voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de farmacie. Naar de mening van het KNMP-bestuur verdient Porsius deze bijzondere algemene erkenning voor zijn inzet op het gebied van farmacotherapie, zoals blijkt uit de lange lijst van belangrijke werkzaamheden die hij verrichtte als hoogleraar en docent en uit zijn vele publicaties. Prins reikte de erepenning uit in Amsterdam, als alternatieve locatie voor het KNMP Najaarscongres dat dit jaar geen doorgang kon vinden.

Lees verder

12 november 2020

Oproep EMA: meld u aan voor Pharmacovigilance Risk Assessment Committee

Het European Medicines Agency (EMA) roept onafhankelijke wetenschappelijke experts op om zich aan te melden voor lidmaatschap van EMA’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). Aanmelden kan tot uiterlijk 20 november 2020.

Lees verder

10 november 2020

Minister Van Ark: modernisering GVS jaar uitgesteld naar 1 januari 2023

Minister Van Ark (VWS) stelt de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) met een jaar uit naar 1 januari 2023. Dit schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. Het uitstel zorgt ervoor dat de taakstelling uit het regeerakkoord van € 140 miljoen voor het jaar 2022 niet wordt gehaald. De minister geeft aan dat de dekking van het besparingsverlies wordt gevonden binnen de VWS-begroting en onderdeel uitmaakt van de voorjaarsbesluitvorming.

Lees verder

9 november 2020

CBG: Bacicoline-B eind 2020 weer beschikbaar

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) verwacht dat Bacicoline-B eind 2020 weer beschikbaar is. Dat stelt het CBG in een publicatie op haar website.

Lees verder

9 november 2020

Recall Telmisartan Xiromed 80 mg tabletten

Medical Valley Invest AB heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Telmisartan Xiromed tablet 80 mg (ZI-nummer 16870263) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.

Lees verder