Nieuws & actualiteit

26 april 2018

Juist declareren: vraag na of patiënt verblijft in Wlz-instelling met behandeling

‘Vraag aan de patiënt, of aan diens familie, of hij in een Wlz-instelling mét behandeling verblijft. Declaraties voor patiënten die verblijven in een Wlz-instelling met behandeling zijn bestemd voor de betreffende Wlz-instelling, en niet voor de zorgverzekeraar.’ Dat concludeert Claudia van Waardhuizen, beleidsadviseur voor de KNMP, na constructief overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het gesprek tussen de KNMP en ZN vond plaats omdat steeds meer apothekers hun declaraties tot hun verrassing afgekeurd terugkrijgen. Het is nu niet bekend wanneer apothekers in hun AIS kunnen zien of farmaceutische zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed moet worden.

Lees verder

26 april 2018

Ruim 600 klachten voor zorg openbare apotheken

Tegen openbare apotheken zijn in 2017 5 geschillen en 609 klachten ingediend door patiënten. Voor de huisartsen waren dit er respectievelijk 76 en 639. Dit blijkt uit rapportages van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) en Quasir.

Lees verder

26 april 2018

Bijna 80% meer opvragingen uit het LSP

Het aantal opvragingen van medicatiegegevens uit het Landelijk Schakelpunt (LSP) is tussen 2015 en 2017 met 78% toegenomen tot ruim 35 miljoen. Dit blijkt uit het rapport Effecten en baten gebruik zorginfrastructuur dat VZVZ opstelde met koepelorganisaties van zorgaanbieders en met Zorgverzekeraars Nederland.

Lees verder

23 april 2018

Doseringsadviezen 235 geneesmiddelen bij dialyse beschikbaar

De doseringsadviezen van alle 235 geneesmiddelen bij dialyse zijn beschikbaar. Voorschrijvers en apothekers kunnen de adviezen raadplegen via de medicatiebewaking in de arts- en apotheekinformatiesystemen, KNMP Kennisbank en het Informatorium Medicamentorum.

Lees verder

23 april 2018

KNMP in Nieuwsuur over geneesmiddelentekorten

De KNMP heeft in Nieuwsuur gereageerd op de toename van geneesmiddelentekorten. Actuele aanleiding is een brandbrief van de Vereniging van Verslavingsgeneeskunde aan het ministerie van VWS over het niet beschikbaar zijn van cruciale medicatie. Zo is een geneesmiddel om terugval bij alcoholverslaving te helpen voorkomen, helemaal niet meer leverbaar. Artsen waarschuwen dat sommige verslaafden zich dood kunnen drinken.

Lees verder

19 april 2018

Voorbeeld privacyverklaring helpt bij onduidelijkheid aan de balie

Via knmp.nl hebben apothekers sinds deze week toegang tot een voorbeeld privacyverklaring. Deze verklaring helpt om aan patiënten duidelijk te maken hoe de apotheek de veranderende privacywetgeving heeft toegepast. Dit is een aanvulling op de nieuwe publieksfolder Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy.

Lees verder

19 april 2018

KNMP: betere controle op productie geneesmiddelen

Persbericht | De controle op de productie van geneesmiddelen moet scherper en frequenter. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP namens de apothekersorganisatie naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla. ‘Vooropgesteld: de kwaliteit van de geneesmiddelen in Nederland is in beginsel goed. Maar onze zorgen nemen toe door de productie op afstand. Daarnaast is ook de duurzaamheid van belang.’

Lees verder

17 april 2018

Eric Janson nieuwe directeur KNMP

Eric Janson is per 17 april 2018 de nieuwe directeur van de KNMP. De 56-jarige Janson heeft een brede ervaring in de gezondheidszorg en was eerder directielid en bestuurder in de ziekenhuiswereld. Hij zegt zich te verheugen op zijn entree in de farmacie. ‘Als student geneeskunde kwam ik in Groningen de apothekers al tegen. Maar later uiteraard ook in de ziekenhuizen.’

Lees verder

12 april 2018

Tijdelijk tekort Levothyroxinenatrium Teva (25 en 50 microgram)

Vanaf 17 april 2018 wordt er een tijdelijk tekort verwacht van het schildkliermedicijn met levothyroxine (Levothyroxinenatrium Teva) in de sterkte 25 microgram en vanaf eind april ook 50 microgram. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar website.

Lees verder