Nieuws & actualiteit

26 april 2021

Koninklijke onderscheiding voor twee oud-voorzitters KNMP

Twee oud-voorzitters van de KNMP hebben tijdens de Lintjesregen 2021 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Marga van Weelden en Gerben Klein Nulent zijn gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Voorts ontvingen ook apothekers Christine Catlender en Zeliha Cimtay, alsmede buitengewoon lid Jean Marie Hermans een koninklijke onderscheiding.

Lees verder

23 april 2021

Algemeenverbindendverklaring voor cao Apotheken 2019-2021

De cao Apotheken 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Het besluit daartoe is op 23 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Apotheken 2019-2021 is aangemerkt als een ‘tussen-cao’ en heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021.

Lees verder

22 april 2021

KNMP-bestuurder Blaauw duidt meerwaarde apothekersassistenten bij corona-zelftesten

KNMP-bestuurder Sijtze Blaauw heeft tijdens een SBA-webinar de meerwaarde van apothekersassistenten bij het verstrekken van corona-zelftesten geduid. Tijdens dit webinar kwam het inhoudelijke advies aan de orde. Onderdeel van de deugdelijke adviezen in de apotheek is het onderscheid wanneer corona-zelftesten wel en niet te gebruiken. Ook lichtte Blaauw de termen specificiteit en sensitiviteit nader toe.

Lees verder

22 april 2021

Minister Van Ark: overheveling immunoglobulinen naar ziekenhuizen van de baan

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) meldt dat de overheveling van de verstrekking van immunoglobulinen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis vanwege de coronapandemie niet doorgaat. Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. De verstrekking van epoëtines en G-CSF middelen worden mogelijk wel per 1 januari 2022 overgeheveld. De overhevelingen komen voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De KNMP informeert de Tweede Kamer over negatieve gevolgen van overhevelingen, en vraagt om een heroverweging.

Lees verder

22 april 2021

Enquête BPOA en SPOA over nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers

De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) en de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) vragen openbaar apothekers middels een enquête om hun mening te geven over een nieuwe pensioenregeling. Dit doen zij in aanloop naar de keuze voor een nieuwe pensioenregeling die in februari 2022 gemaakt moet worden.

Lees verder

22 april 2021

FMD: aantal aansluitingen stijgt, aantal alerts daalt

Het aantal aansluitingen bij het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS) in het kader van de FMD is gestegen en het aantal alerts gedaald. Dat meldt directeur Frederik Zevenbergen van de Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO). Een aantal maanden geleden meldde NMVO nog dat ongeveer 2% van de apotheekhoudenden niet is aangesloten op het NMVS. Dit aantal is inmiddels gedaald naar is 0,2%.

Lees verder

22 april 2021

Ook in 2021 gastsprekers beschikbaar voor FTO ‘Medicijnresten uit Water’

De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes in 2021 voortgezet. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn ook dit jaar weer beschikbaar om een presentatie te geven tijdens het FTO.

Lees verder

22 april 2021

KNMP-infoclip: inzicht in het contracteerproces

De KNMP maakt met een infoclip voor openbaar apothekers het contracteerproces inzichtelijk. In de infoclip over contractering komen aan de orde: het contracteerproces tussen apotheker en zorgverzekeraars, de betrokken partijen bij de zorginkoop en de context van contractering binnen de extramurale farmacie. Daarnaast is er aandacht voor de rol en verantwoordelijkheid van de KNMP rondom de contractering.

Lees verder

21 april 2021

VWS-consultatie over toekomst acute zorg: ‘Apotheken zijn essentiële schakel’

Apotheken zijn een essentiële schakel in het acute zorglandschap. Dat beeld komt naar voren uit reacties op de internetconsultatie over de zogeheten houtskoolschets acute zorg. Daarin worden bouwstenen aangedragen voor een toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) heeft reacties daarop in een Kamerbrief samengevat. Het is aan het volgende kabinet om daaraan vervolg te geven.

Lees verder