Nieuws & actualiteit

12 mei 2021

Minister Van Ark neemt uitkomsten rondetafelgesprekken over leveringszekerheid mee in beleidsaanpak

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) neemt de uitkomsten van rondetafelgesprekken over leveringszekerheid van medische producten mee in een beleidsaanpak. Dat blijkt uit een gespreksverslag dat de bewindsvrouw heeft gedeeld met Tweede Kamer. De KNMP nam in maart deel aan deze rondetafelgesprekken en pleitte onder meer voor het veiligstellen van toeleveringskanalen.

Lees verder

12 mei 2021

Minister De Jonge: voorwaarden tweede zorgbonus rond 15 juni beschikbaar

Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) verwacht dat de voorwaarden en vereisten voor de tweede zorgbonus rond 15 juni 2021 worden bekendgemaakt. Rond die tijd wordt ook een aanvraagloket geopend. Dat schrijft de bewindspersoon in een Kamerbrief over de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Afhankelijk van het aantal aanvragen van zorgaanbieders kunnen hun medewerkers een netto-uitkering ontvangen van tussen de 200 en 240 euro. Nu al is bekend dat de tweede zorgbonus opnieuw beschikbaar is voor medewerkers van apotheken die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis.

Lees verder

12 mei 2021

Nieuwe wet met strengere eisen voor medische hulpmiddelen treedt eind mei in werking

De Europese Medical Devices Regulation (MDR) treedt per 26 mei 2021 in werking. Vanaf dan moeten alle medische hulpmiddelen die op de Europese markt worden gebracht aan strengere eisen voldoen, ook hulpmiddelen die al op de markt zijn. Doel van de nieuwe regels is om de patiëntveiligheid in de Europese Unie te vergroten en ervoor zorgen dat innovatieve medische hulpmiddelen beschikbaar blijven voor patiënten. Vooral fabrikanten, maar ook apotheken en andere distributeurs van medische hulpmiddelen, krijgen te maken met strengere eisen.

Lees verder

12 mei 2021

Nieuwe vergunningsplicht met inwerkingtreding Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022

Er komt een nieuwe vergunningsplicht voor alle zorgaanbieders met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022. De Wtza-vergunning vervangt vanaf dat moment de huidige toelating uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Apotheken die onder de WTZi zijn toegelaten, dienen binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza een vergunning aan te vragen indien er meer dan tien mensen zorg verlenen.

Lees verder

12 mei 2021

Doe mee aan de enquête over duurzame farmacie

De KNMP nodigt apothekers uit om deel te nemen aan de enquête over duurzame farmacie. Hoe zetten apothekers zich in voor de noodzakelijke verduurzaming van de zorg? Zijn er obstakels bij het duurzamer werken op het gebied van milieu en klimaat? Deze en andere vragen komen aan bod in de online enquête. Invullen kost circa 10 minuten en kan tot 1 juni 2021.

Lees verder

12 mei 2021

Minister Van Ark laat besluit over vangnet medische noodzaak bij GVS-modernisering over aan nieuw kabinet

Een volgend kabinet komt mogelijk met een alternatieve invulling voor het vangnet van medische noodzaak bij de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat meldt demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder deed de bewindsvrouw het voorstel om een vangnet in te richten voor patiënten die - als gevolg van de GVS-modernisering per 2023 - te maken krijgen met een bijbetaling door lagere vergoedingslimieten. Na gesprekken met apothekers en andere partijen uit het zorgveld concludeert de minister dat zo’n vangnet vanwege hoge uitvoeringslasten niet haalbaar is.

Lees verder

12 mei 2021

Uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming 2020 eind mei

Openbaar apothekers die in 2020 StiPCO-scholing hebben gevolgd, ontvangen de hierbij behorende tegemoetkoming eind mei 2021. Voorwaarde hiervoor is dat zij alle evaluatieformulieren voor hun StiPCO-scholingen hebben ingevuld, en een digitaal uitbetalingsformulier met daarop de juiste bankgegevens.

Lees verder

11 mei 2021

WRR ziet mogelijkheden voor Europese samenwerking bij inkoop geneesmiddelen

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ziet mogelijkheden voor meer Europese samenwerking bij de collectieve inkoop van geneesmiddelen, zoals eerder is gebeurd bij COVID-19-vaccins. Dat schrijft het adviesorgaan van de regering in een notitie. Aanleiding daarvoor was een Kamerdebat over de toekomst van de Europese Unie. Verschillende prijzen voor dezelfde geneesmiddelen en de groeiende tekorten in EU-lidstaten beschouwt de WRR als twee redenen voor meer Europese samenwerking.

Lees verder

10 mei 2021

Minister Van Ark informeert Tweede Kamer over verplichting digitaal receptenverkeer

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het verplicht stellen van digitaal receptenverkeer. Dat doet de bewindsvrouw in een Kamerbrief over het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Naar verwachting zal de minister gelijk met, of kort na de inwerkingtreding van de wet een datum opleggen waarop apotheken recepten verplicht elektronisch moeten kunnen ontvangen. Over het wetsvoorstel wordt nog gedebatteerd. Wanneer de wet daadwerkelijk in werking treedt, is nog niet bekend.

Lees verder