Nieuws & actualiteit

11 december 2020

Tweede Kamer roept op tot versterking leveringszekerheid geneesmiddelen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer sturing gaat geven aan het versterken van de leveringszekerheid van geneesmiddelen. Dat staat in een motie van GroenLinks en de VVD die dinsdag 8 december 2020 met algemene stemmen is aangenomen. Er wordt opgeroepen om te onderzoeken of een productielocatie, bijvoorbeeld in Europa, kan worden meegenomen in de aanbestedingscriteria voor geneesmiddelen. Daarover zal het kabinet de Tweede Kamer op een later moment informeren. De KNMP ziet al jaren een toename in geneesmiddelentekorten, onder meer door leveringsproblemen.

Lees verder

10 december 2020

KNMP dringt aan op zorgvuldigheid bij invoering voorkeursbeleid (biosimilar) insulines

De KNMP dringt aan op zorgvuldigheid bij invoering van het voorkeursbeleid (biosimilar) insulines per 2021. De KNMP ondersteunt daarin de brief die de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) in samenwerking met de patiëntenvereniging Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In deze brief uiten zij hun zorgen over het voorkeursbeleid op insulines per 2021. Diverse zorgverzekeraars voeren vanaf volgend jaar naast de langwerkende insuline glargine, ook voorkeursbeleid op de kortwerkende insulines aspart en lispro.

Lees verder

10 december 2020

IGJ: online geneesmiddelen voorschrijven tijdelijk toegestaan

Het online voorschrijven van geneesmiddelen is tijdelijk toegestaan. Dat staat in een bericht op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Normaliter is het niet toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Lees verder

10 december 2020

Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 en Toekomstvisie AGM 2025 vastgesteld

De Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 en de Toekomstvisie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) 2025 zijn vastgesteld. Dat gebeurde in de Algemene Vergadering van de KNMP op 9 december 2020. In beide toekomstvisies komt naar voren dat apothekers beter zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar willen zijn als medicatiespecialist.

Lees verder

9 december 2020

Kamer: wijzigingen acute zorg dienstapotheken moet in overleg

Aanpassingen in het aanbod van farmaceutische zorg in de avond, nacht en op zondag (ANZ-uren) mogen pas doorgang vinden nadat zorgaanbieders tijdig zijn geconsulteerd. Dat voorstel van CDA en VVD is dinsdag 8 december 2020 aangenomen in de Tweede Kamer.

Lees verder

9 december 2020

SiRM: gemiddelde meerkosten eerste coronagolf ruim 13.000 euro per apotheek

De meerkosten tijdens de eerste golf van de coronacrisis bedroegen voor een gemiddelde apotheek 13.600 euro. Dat blijkt uit een rapport van bureau SiRM, in opdracht van de KNMP. De gemiddelde meerkosten zijn berekend over de periode maart tot en met augustus 2020. De mediaan van de totale meerkosten betreft 10.300 euro.

Lees verder

8 december 2020

KNMP-brochure toont vergoeding apotheekzorg per verzekeraar

Een nieuwe brochure toont hoe Nederlandse zorgverzekeraars omgaan met de vergoeding van apotheekzorg. De KNMP ontwikkelde ‘Zorgverzekering en apotheek’ om een extra keuzehulp te bieden in deze periode van het jaar, waarin patiënten kunnen wisselen van polis.

Lees verder

8 december 2020

Vergoeding LSP opnieuw met jaar verlengd

De vergoeding voor het gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP) is opnieuw met een jaar verlengd. Apotheken krijgen hiervoor in 2021 een bijdrage van 1365 euro. Ook ontvangen zij een toelage voor de benodigde UZI-passen en -certificaten. Dit is de KNMP met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) overeengekomen.

Lees verder

4 december 2020

Ministerie VWS in gesprek met KNMP over rol apothekers bij vaccineren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in gesprek met de KNMP over de rol van apothekers bij de komende COVID-19-vaccinatie. Daarover informeert het kabinet de Tweede Kamer in antwoord op vragen van het Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie). Zij vroeg tijdens de VWS-begrotingsbehandeling naar een vaccinatiebevoegdheid voor apothekers.

Lees verder