Nieuws & actualiteit

21 november 2017

KNMP-voorzitter op NOS Journaal: ‘Bereidend apothekers moeten wettelijk beschermd’

‘De Europese regelgeving ter bescherming van de bereidend apotheker moet zo snel mogelijk in Nederland worden doorgevoerd.’ Dat zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent in het achtuurjournaal aan de vooravond van het Algemeen Overleg Geneesmiddelen in de Tweede Kamer. ‘Daarnaast moet een betrouwbaar investeringsklimaat worden geboden’, aldus Klein Nulent. ‘Anders zijn patiënten straks verstoken van noodzakelijke zorg op maat.’

Lees verder

21 november 2017

AstraZeneca haalt inhalatietrainers van de markt

AstraZeneca haalt uit voorzorg alle inhalatietrainers die aan zorgverleners zijn verstrekt van de markt. Het bedrijf ontving drie klachten over de trainers die het juiste gebruik van de Turbuhaler-producten laten zien. De inhalatietrainers zijn geen medisch hulpmiddel en de klachten hebben geen betrekking op de veiligheid, de kwaliteit of de werkzaamheid van de Turbuhaler-producten.

Lees verder

20 november 2017

KNMP is blij met komst EMA

De KNMP verwacht dat de komst van het EMA naar Amsterdam een verdere impuls geeft aan het innovatief geneesmiddelenonderzoek in ons land. Volgens directeur Léon Tinke bevestigt de keuze voor de hoofdstad de sterke reputatie van de Nederlandse farmacie in internationaal verband. ‘Het is een enorme erkenning voor de expertise in ons land.’

Lees verder

20 november 2017

Minister Bruins vereenvoudigt procedure geneesmiddelentekorten

Minister Bruins van Medische Zorg vereenvoudigt per 1 januari 2018 de artsenverklaring bij geneesmiddelentekorten. Apotheekhoudenden hoeven niet meer op individueel patiëntniveau een artsenverklaring aan te vragen, maar krijgen generieke toestemming voor het importeren van een product bij een tekort. Dat meldt de minister in een Kamerbrief over de voortgang geneesmiddelenbeleid.

Lees verder

20 november 2017

Bijeenkomst VvAA bevestigt administratieve lastendruk apothekers

Een bijeenkomst van de VvAA heeft zaterdag 18 november nog eens helder gemaakt dat de druk op apothekers groot is als het gaat om administratieve lasten. Op basis van eerdere brainstormsessies en de schrapsessie ‘(Ont)regel de zorg’ in het weekend is geconcludeerd dat apothekers 39% van de tijd kwijt zijn aan administratieve lasten.

Lees verder

17 november 2017

Apothekers leveren meer zorg voor minder geld

Persbericht | Waar alle zorgkosten zijn toegenomen, leveren apothekers meer zorg voor minder geld. De zorgvraag is in 6 jaar tijd met 26% toegenomen, terwijl de netto vergoeding daalde. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. De NOS berichtte op 15 november nog dat de omzet van zorgpraktijken in 10 jaar tijd met 50% steeg.

Lees verder

17 november 2017

Volop input apothekers tijdens districtsledenbijeenkomsten

Apothekers leveren deze dagen volop input tijdens de districtsledenbijeenkomsten die gaan over de toekomstbestendige relatie met de patiënt. Tijdens de sessies in achtereenvolgens Uden, Leusden en Assen is er veel betrokkenheid bij de presentaties door KNMP-bestuurders die in de Dynamo-commissie actief zijn.

Lees verder

17 november 2017

Oralia VTGM uitgebreid met informatie over breukstreep en alternatieven

Het vernieuwde Oralia VTGM bevat informatie over breukstrepen op tabletten. Ook is er nu een langere lijst met alternatieven te vinden. Zo hebben apothekers meer keuze als zij een patiënt met slikproblemen moeten overzetten op een ander middel.

Lees verder

16 november 2017

KNMP-apotheker Laurien Rook over innovatief geneesmiddel

Apotheker Laurien Rook van de KNMP heeft in de media een toelichting gegeven op de komst van een innovatieve tablet in de Verenigde Staten. Het geneesmiddel bevat een minuscule sensor, die via een app kan aangeven of een patiënt zijn medicatie heeft ingenomen. Deze informatie kan met zorgverleners worden gedeeld.

Lees verder