Nieuws & actualiteit

1 maart 2018

Herverkiezing LOA en WSO: stemmen tot 9 maart

Tijdens de gecombineerde sectieledenvergadering van de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) en de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) op 13 maart wordt de uitslag van de herverkiezing van LOA-bestuursleden Aris Prins en Frank Verheijen en WSO-bestuurslid Marcel Kooij bekendgemaakt.

Lees verder

1 maart 2018

Vernieuwde KNMP Kennisbank live op 5 maart

De vernieuwde KNMP Kennisbank gaat maandag 5 maart live. De huidige KNMP Kennisbank wordt dan vervangen door een nieuwe vormgeving in de stijl van Apotheek.nl en KNMP Farmanco.

Lees verder

27 februari 2018

Recall Acid A Vit crème 0,5 mg/g

Pierre Fabre Benelux roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang Acid A Vit crème 0,5 mg/g terug op apotheekniveau.

Lees verder

26 februari 2018

Geen artsenverklaring nodig voor import Ascorbinezuur en Amoxicilline parenteraal

IGJ heeft besloten dat vanwege tekorten van Ascorbinezuur en Amoxicilline apothekers tijdelijk producten mogen afleveren uit andere EU-lidstaten zonder vooraf individuele toestemming aan te vragen bij de inspectie. Ook hoeven zij geen artsenverklaringenadministratie meer bij te houden.

Lees verder

22 februari 2018

Vervoer medicijnresten en gebruikte naalden: de regels op een rij

Mogen apothekers wel of niet gebruikte naalden en medicijnafval vervoeren? Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport mag het, wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Lees verder

22 februari 2018

Kwaliteitsindicatoren 2017: invullen extra WSO-tabblad levert waardevolle informatie op

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) vraagt bij het invullen van de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren speciale aandacht voor het WSO-tabblad, omdat dit waardevolle informatie oplevert voor openbaar apothekers.

Lees verder

22 februari 2018

Interactiebewaking QT-verlengers vernieuwd

In de G-Standaard van april 2018 komt een nieuwe versie van de interactiebewaking op QT-verlengers beschikbaar. Deze bewaking is herzien door een speciaal daarvoor opgerichte KNMP-werkgroep.

Lees verder

21 februari 2018

Recall Ventolin Diskus 200 mcg op patiëntniveau (update II)

GlaxoSmithKline BV heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten tot een recall op patiëntniveau voor Ventolin Diskus 200 mcg.

Lees verder

21 februari 2018

Zorgverzekeraars schrappen 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen

Zorgverzekeraars schrappen per 1 maart 2018 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen. Dit gebeurt na eerder overleg en constructieve samenwerking tussen de KNMP en zorgverzekeraars over een beperking van administratieve lasten.

Lees verder