Nieuws & actualiteit

9 september 2021

Aandacht voor retourmedicatie tijdens Week van Ons Water – Doe ook mee!

'Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij je apotheek!' Dat is de boodschap die de zorg- en watersector ook dit najaar weer onder de aandacht van het publiek brengen tijdens de Week van Ons Water (van 16 - 31 oktober). Voor deze jaarlijkse actie heeft de KNMP materialen beschikbaar waarmee apotheekteams de boodschap verder kunnen verspreiden via de eigen communicatiekanalen. Doe ook mee!

Lees verder

21 oktober 2021

Tientallen apotheken zijn testlocatie voor Testen voor Toegang

Er zijn tientallen apotheken die momenteel als testlocatie fungeren voor Testen voor Toegang. Deze apotheken werken samen met een testaanbieder die onderdeel uitmaakt van dit landelijk programma. Daardoor kunnen mensen in apotheken antigeentesten laten afnemen. Met een negatieve uitslag kunnen zij vervolgens een coronatoegangsbewijs ontvangen. Naar verwachting zullen meer apotheken worden gevraagd om – in samenwerking met deze testaanbieders – coronatesten af te nemen.

Lees verder

21 oktober 2021

UWV: vraag definitieve berekening NOW aan vóór 31 oktober 2021

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) roept werkgevers op om vóór 31 oktober 2021 een definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aan te vragen. Werkgevers die geen definitieve berekening aanvragen voor de eerste NOW-periode, maart tot en met mei 2020, moeten het volledige voorschotbedrag terugbetalen. Dat blijkt uit een nieuwsbericht van het UWV.

Lees verder

20 oktober 2021

Farmaceutisch Historische Dag op 23 november

De Farmaceutische Historische Dag, met als thema: relatie apotheker en arts, vindt op 23 november 2021 plaats. De Stichting Farmaceutisch Erfgoed organiseert dit symposium en vindt zowel online als fysiek plaats van 10.00 tot 16.00 uur. Openbaar en ziekenhuisapothekers kunnen zich hiervoor aanmelden.

Lees verder

20 oktober 2021

Zorgpartijen verbaasd over ontbreken medicatieoverdracht in VWS-begroting

De KNMP en andere zorgorganisaties zijn verbaasd over het ontbreken van de Kickstart Medicatieoverdracht in de VWS-begroting. Dat maken zij kenbaar in een brief richting de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Het programma Medicatieoverdracht wordt gezien als het vlaggenschip van elektronische gegevensuitwisseling. Het ontbreken van budget voor de Kickstart in 2022 wordt als opmerkelijk beschouwd, gezien het een lopend programma betreft om de gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. Achttien zorgkoepels vragen de Tweede Kamer om de minister te verzoeken om financiering vrij te maken zodat de Kickstart – zoals eerder is toegezegd – direct kan worden doorgezet.

Lees verder

18 oktober 2021

Tot eind 2021 gastsprekers beschikbaar voor FTO ‘Medicijnresten uit Water’

De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, kan nog tot eind 2021 worden georganiseerd. Tot die tijd zijn gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio beschikbaar om een presentatie te geven tijdens het FTO. Per 31 december 2021 loopt de subsidie af die dit FTO mogelijk maakt.

Lees verder

14 oktober 2021

KNMP nodigt openbaar apothekers uit mee te denken over visie Huisapotheek

De KNMP nodigt openbaar apothekers uit om mee te denken over de visie Huisapotheek. Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven voor een van de vijf online panelbijeenkomsten in de periode van 9 t/m 23 november 2021.

Lees verder

12 oktober 2021

Vier winnaars KNMP Studentenprijs 2021

De KNMP Studentenprijs 2021 is toegekend aan Eline Giraud (Utrecht), Carlijn Lems (Leiden Academic Centre for Drug Research), Fenna de Vries (Leiden) en Lisa Wibier (Groningen). Zij werden voor deze prijs voorgedragen door hun hoogleraren en docenten op grond van uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het KNMP Najaarscongres en omvat een geldbedrag van € 1000.

Lees verder

11 oktober 2021

NZa: vertaal extra geld voor zorgsalarissen op passende manier in afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertrouwt erop dat zorgverzekeraar en zorgaanbieder het kabinetsbesluit om extra geld voor zorgsalarissen beschikbaar te stellen op een passende manier vertalen in hun afspraken. Dat stelt de NZa in een bericht op hun website. Eerder besloot het kabinet om vanaf 2022 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen.

Lees verder

7 oktober 2021

DLW’s vanaf 9 november: De life cycle van het vaccin, wanneer en op welke manier spelen apothekers een rol?

Een nieuwe reeks districtsledenwebinars (DLW’s) vindt plaats van 9 tot en met 24 november 2021 voor KNMP-leden. Het thema is dit keer ‘De life cycle van het vaccin, wanneer en op welke manier spelen apothekers een rol?’.

Lees verder