Nieuws & actualiteit

16 juli 2019

Bewaartermijn logging vastgesteld op minimaal vijf jaar

De bewaartermijn voor logging, het bijhouden van gegevens in tekstbestanden, is vastgesteld op minimaal vijf jaar. Dat besluit van minister Bruins (VWS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Indien nodig kan de logging langer bewaard worden. De maximale bewaartermijn is gelijk aan de bewaartermijn van het medisch dossier (twintig jaar). De start van de bewaartermijn gaat in op het moment van schrijven van de logregel.

Lees verder

16 juli 2019

Verbod gezichtsbedekkende kleding in apotheek gaat in op 1 augustus 2019

Het verbod van gezichtsbedekkende kleding in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid gaat in op 1 augustus 2019. De wet is bedoeld om gezichtsbedekkende kleding te verbieden op locaties waar je elkaar moet kunnen herkennen en aankijken, zoals in de apotheek.

Lees verder

16 juli 2019

Evelyn Schuil bij Max Vakantieman over reizen met medicijnen

Evelyn Schuil, openbaar apotheker en WSO-bestuurslid bij de KNMP, legt in het televisieprogramma Max Vakantieman het belang uit van het tijdig aanvragen van een officiële verklaring voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland. Bovendien benadrukt zij de adviserende rol die apothekers hebben bij een goede vakantievoorbereiding.

Lees verder

15 juli 2019

IGJ: doorgeleverde dexamfetaminebereiding alleen bij speciale behoefte van medische aard

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat het afleveren van doorgeleverde dexamfetamine alleen is toegestaan bij speciale behoefte van medische aard. Dit meldt de Inspectie na onderzoek onder bereidingsapotheken naar de voorwaarden van de doorlevering van dexamfetamine.

Lees verder

11 juli 2019

LAD stopt met collectieve belangenbehartiging voor openbaar apothekers

De LAD heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met de KNMP op te zeggen. Dit betekent dat de LAD stopt met het behartigen van de collectieve belangen van openbaar apothekers werkzaam binnen de werkingssfeer van de cao Apothekers in dienstverband.

Lees verder

11 juli 2019

Nieuw voorstel vermelden BIG-nummer op tafel

Zorgverleners moeten hun BIG-nummer vermelden wanneer iemand daarom vraagt, bij het gebruik van de naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als de naam daar wordt weergegeven. Dat staat in het aangepaste ontwerpbesluit dat minister Bruins (VWS) ter consultatie voorlegt.

Lees verder

9 juli 2019

Twaalf nieuwe intervisiecoaches farmacie opgeleid

Twaalf apothekers ontvingen begin juli 2019 het diploma gecertificeerd intervisiebegeleider. Zij zijn vanaf het najaar beschikbaar om intervisiegroepen van collega’s te begeleiden als coach. De groep volgde de eenjarige opleiding tot ‘Coaches voor Farmacie’, met subsidie uit het StiPCO-budget.

Lees verder

8 juli 2019

CBG-campagne: wisselwerking tussen geneesmiddelen en kruiden

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een campagne gestart over de wisselwerking tussen geneesmiddelen en kruidenproducten. Het CBG wil daarmee het bewustzijn vergroten over de invloed die kruiden kunnen hebben op de werking van geneesmiddelen.

Lees verder

8 juli 2019

Publieksinformatie ‘Goed voorbereid op reis’ vindt gretig aftrek

De publieksinformatie ‘Goed voorbereid op reis’ vindt sinds de lancering van de campagne op 19 juni gretig aftrek. ‘Ik ben enorm verheugd over het feit dat zoveel apotheekteams hun patiënten via het gratis publieksmateriaal wijzen op het belang van een goede vakantievoorbereiding’, aldus Nike Everaarts, apotheker bij de KNMP en coördinator van Apotheek.nl.

Lees verder