Wetenschap

Farmaceutisch praktijkonderzoek maakt het praktisch handelen van de apotheker op wetenschappelijk gefundeerde wijze inzichtelijk. En onderzoek zorgt voor verbetering en vernieuwing. Daarom stelt de KNMP bijvoorbeeld jaarlijks een onderzoeksbudget beschikbaar. Binnen 'Wetenschap' zijn verder actuele promotieonderzoeken en de wetenschappelijke artikelen van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (voorheen Wetenschappelijk Platform) te raadplegen.

Onderzoeksprogramma

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) bevordert praktijkonderzoek naar de resultaten en de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van farmaceutische patiëntenzorg. De KNMP stelt hiervoor jaarlijks een onderzoeksbudget beschikbaar dat zich telkens richt op relevante speerpunten binnen het beleid van de beroepsgroep.

Actueel promotieonderzoek

Actueel promotieonderzoek geeft een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. De lijst maakt inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is, aangegeven per universiteit. De KNMP wil deze lijst jaarlijks actualiseren.

Lees verder

Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO)

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een online, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek in de farmaceutische wetenschappen presenteert. De artikelen zijn te vinden op NPFO.nl.

Lees verder

Onderzoeksnetwerken

Er zijn verschillende netwerken en organisaties die zich richten op onderzoek in de farmaceutische praktijk. Een voorbeeld hiervan is de onafhankelijke stichting Praktijk Research In Samenwerking Met Apothekers (PRISMA).