Specialisten Registratie Commissie - ziekenhuisfarmacie

Met ingang van 2012 bestaat de Specialisten Registratie Commissie (SRC) uit twee kamers: één voor de ziekenhuisfarmacie en één voor de openbare farmacie. De SRC is een privaatrechtelijk vormgegeven deeltijd-ZBO met publiekrechtelijke taken. Op besluiten van de SRC is de AWB van toepassing. De titel van ziekenhuisapotheker is wettelijk erkend in de zin van artikel 14 van de Wet BIG.

Samenstelling

De samenstelling van de SRC ziekenhuisfarmacie in 2021 is als volgt:

 • Krings, dhr. A.W.H., voorzitter
 • Broek, dhr. dr. M.P.H. van den
 • Herbrink, dhr. dr. M. (tot 1 november 2021)
 • Horst, dhr. dr. P.G.J. ter, vice-voorzitter
 • Kan, dhr. dr. H.J.M. van
 • Koch, mevr. dr. B.C.P.
 • Mian, mevr. dr. P. (vanaf 1 november 2021)
 • Nagtegaal, mevr. dr. E.J.
 • Westerman, mevr. dr. E.M.
 • Groothand, mevr. M.J.N., adviserend lid, secretaris

Jaarverslag 2020

 

Download

Jaarverslag 2019

Download

Jaarverslag 2018

Download

Wilt u een ouder jaarverslag inzien? Neem dan contact op met .

Regeling Specialismen Farmacie

Conform de Regeling Specialismen Farmacie heeft de SRC-ZF tot taak:

 • Het openen of sluiten van een register als bedoeld in artikel 10 onder c of e, nadat het CC heeft besloten tot het instellen respectievelijk intrekken ervan;
 • Het inschrijven van een apotheker in een specialistenregister en het doorhalen van de inschrijving;
 • Het opnieuw, al dan niet aansluitend, al dan niet op grond van gelijkgestelde werkzaamheden, inschrijven van een apotheker in een specialistenregister en het doorhalen van de inschrijving;
 • Het inschrijven van de apotheker in een opleidingsregister en het wijzigen of doorhalen van de inschrijving;
 • Het afgeven van een opleidingstitel indien een apotheker de opleiding tot specialist in Nederland met goed gevolg heeft voltooid;
 • Het erkennen van beroepskwalificaties;
 • Het al dan niet hernieuwd erkennen van een opleider, opleidingsinstelling en het wijzigen, schorsen of intrekken van de erkenning;
 • Het houden van toezicht op de naleving van een besluit van het CC door een opleider, opleidingsinstelling, of apotheker in opleiding;
 • Het opstellen van uitvoeringsregelingen op basis van besluiten van het CC en het opstellen van beleidsregels inzake de opleiding en/of herregistratie en/of hernieuwde inschrijving van specialisten.
 • Het houden van toezicht op het specialistenregister

Zie ook:

Regeling Specialismen Farmacie

Download

Reglement van Orde van de SRC

Download

Vergaderdata 2021

 • 26 januari 
 • 30 maart 
 • 18 mei
 • 8 juli
 • 31 augustus
 • 26 oktober
 • 14 december

Te behandelen stukken s.v.p. uiterlijk 2 weken voor de vergaderdatum indienen bij de secretaris. Nagekomen stukken worden pas in de daaropvolgende vergadering in behandeling genomen.

De reguliere vergaderdata van de SRC-ZF in 2022 zijn:

1 februari, 15 maart, 18 mei, 28 juni, 30 augustus, 18 oktober, 29 november.

Visitatiecommissie van de SRC

De taken van de Visitatiecommissie van de SRC staan in: 'Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissies en erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen'. De samenstelling van de Visitatiecommissie is in 2021 als volgt:

 • Braam, mevr. A. (vanaf 1 november 2021)
 • Contrucci, dhr. R.R.
 • Heijnen, mevr. M.G.M.
 • Janssen, mevr.dr. M.J.A.
 • Lyousoufi, mevr. M. (tot 15 november 2021)
 • Meenks, dhr. S.D.
 • Movig, dhr. dr. K.L.L.
 • Reij mevr. E.M.L. van
 • Ruijgrok, mevr. dr. E.J.
 • Veringa, mevrouw. dr. A. 
 • Verweij, dhr. S.L.
 • Vogelzang, mevr. J.M.J. (tot 1 april 2022)
 • Westerman, mevr. dr. E.M. (voorzitter)
 • Zielhuis, dhr. dr. S.W.

Contact SRC-ZF

Algemeen secretariaat SRC-ZF: registratiezf@knmp.nl
Marlies Koelewijn (Secretariaat) | (070) 373 71 64 | m.koelewijn@knmp.nl
Felicia Tjiptakusuma (Secretariaat) |  
Marcelle Groothand (Secretaris) | (070) 373 72 91 | m.groothand@knmp.nl

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl