Professionele Standaard Farmaceutische Zorg

De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg geeft aan welke zorg patiënten van hun apotheker mogen verwachten. De richtlijnen, normen en zorgstandaarden die horen bij het zorgproces vormen samen de Professionele Standaard.

De Professionele Standaard geeft aan wat goede farmaceutische zorg is, namelijk:

  • veilig, patiëntgericht, effectief en doelmatig;
  • wettelijk verankerd in de Zorgverzekeringswet en de Wkkgz;
  • afgestemd op de laatste wetenschappelijke en praktijkgerichte ontwikkelingen.


De wet geeft beroepsgroepen de ruimte om zelf invulling te geven aan het begrip goede zorg. Apothekers verbeteren de kwaliteit van de farmaceutische zorg door de Professionele Standaard toe te passen. Daarmee is de Professionele Standaard een collectieve verantwoordelijkheid van alle KNMP-leden. De Standaard zorgt voor duidelijkheid richting de patiënt, andere zorgverleners en zorgverzekeraars en vormt het toezichtkader voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Richtlijnen

De Professionele Standaard bestaat uit richtlijnen die de goede zorg beschrijven:

  1. Richtlijnen voor de zorg van de apotheker aan de patiënt;
  2. Richtlijnen voor de praktijkvoering van de apotheek;

  Het Handvest van de apotheker vormt de basis van de Professionele Standaard.

  Samenhang Professionele Standaard

  Samenhang Professionele Standaard

  Professionele Standaard in de praktijk

  De richtlijnen geven de apotheker en zijn team houvast in dagelijkse activiteiten. De aanbevelingen uit de richtlijn ondersteunen de apotheker in zijn besluitvorming. Bij veel zorgvragen zijn de aanbevelingen geschikt. Maar als de zorgvraag van de patiënt erom vraagt, kan de apotheker ook afwijken. Dan is het een weloverwogen beslissing die de apotheker kan uitleggen.

  Richtlijnklapper

  De Richtlijnklapper Farmaceutische Zorg bevat korte samenvattingen van de richtlijnen met de kernaanbevelingen en praktijktips. De samenvattingskaarten zijn te downloaden bij de betreffende richtlijnen. Ze zijn bijvoorbeeld te gebruiken in de samenwerking met thuiszorg, huisarts en andere zorgverleners. 

  Relatie met kwaliteitsindicatoren

  De kwaliteitsindicatoren komen voort uit de richtlijnen en hebben een belangrijke attentiewaarde. Ze maken inzichtelijk wat een apotheker nog kan aanpassen om goede zorg te leveren. Ook maken ze afspraken uit contracten meetbaar en voorzien ze patiënten van informatie.

  Routeplan 

  De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) werkt momenteel aan de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Dit gebeurt via het Routeplan 2015-2019. De Professionele Standaard vervangt op termijn de NAN.

  De voornaamste onderdelen van het Routeplan zijn:

    • betekenisvolle evidence based aanbevelingen ontwikkelen in richtlijnen;
    • deze aanbevelingen toetsen aan de dagelijkse praktijk van de apotheker (praktijktoetsen);
    • meetinstrumenten ontwikkelen bij de richtlijnen (bijvoorbeeld indicatoren);
    • de business impact bepalen (business impact-analyses);
    • afspraken maken met belangrijke partners in de zorg.