Regelgeving geneesmiddelen en grondstoffen

De Geneesmiddelenwet bevat bepalingen voor de vervaardiging van het geneesmiddel, het in de handel brengen en de distributie tot aan de patiënt. De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Volgens de regelgeving voor precursoren mogen apothekers chemicaliën die kunnen worden gebruikt om drugs of explosieven mee te maken (precursoren) alleen onder voorwaarden op voorraad houden en/of verhandelen.
Geneesmiddelenwet
De Geneesmiddelenwet bevat bepalingen voor de vervaardiging van het geneesmiddel, het in de handel brengen en de distributie tot aan de patiënt.
Opiumwet
De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden.
Regelgeving precursoren
Apothekers mogen chemicaliën die kunnen worden gebruikt om drugs of explosieven mee te maken (precursoren) alleen onder voorwaarden op voorraad houden en/of verhandelen. Er gelden 2 verschillende regelingen, die de apotheker beide verplichten om verdachte transacties te melden.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl