Geneesmiddelenwet

Opties

De Geneesmiddelenwet bevat bepalingen voor de vervaardiging van het geneesmiddel, het in de handel brengen en de distributie tot aan de patiënt.

De Geneesmiddelenwet bevat 1 bepaling met betrekking tot de beroepsuitoefening van de apotheker. In artikel 61 is onder andere opgenomen dat een (gevestigd) apotheker slechts werkzaam mag zijn in 1 apotheek.

Wetten.nl: Geneesmiddelenwet
Pagina laatst bijgewerkt op 08 februari 2022