Tweede Kamer vraagt om meer inzicht in effect GVS-herberekening

21 juli 2022
Opties

De Tweede Kamer wenst meer inzicht te krijgen in het effect van de aanstaande herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor specifieke patiëntengroepen. Een motie van het zelfstandig Kamerlid Liane den Haan, die de regering verzoekt om tot een nauwkeuriger schatting te komen van de gevolgen van deze GVS-wijziging, werd unaniem aangenomen. De KNMP heeft eerder haar zorgen met Tweede Kamerleden gedeeld over de negatieve effecten van wisselingen en bijbetalingen die deze GVS-herberekening met zich meebrengt.

Deze wisselingen en bijbetalingen brengt de GVS-herberekening met zich mee als fabrikanten hun prijzen van geneesmiddelen niet verlagen onder de nieuwe vergoedingslimieten. Samen met koepels van voorschrijvers waarschuwt de KNMP al langer voor de risico’s daarvan. Zorgvuldige begeleiding bij het wisselen van een geneesmiddel vraagt kostbare tijd en aandacht. De lasten van de GVS-herberekening komen daardoor niet alleen bij fabrikanten, maar ook bij zorgverleners en hun patiënten te liggen. Volgens minister Ernst Kuipers (VWS) is de werking van het GVS in de loop der jaren afgezwakt, en is daarom een herberekening nodig. In antwoorden op eerdere Kamervragen schrijft de bewindspersoon dat de vergoedingslimieten sinds 1998 nooit opnieuw zijn vastgesteld, terwijl de prijzen zijn gedaald.

In de aangenomen motie verzoekt het Kamerlid Den Haan om direct na vaststelling van vergoedingslimieten in overleg te treden met de vertegenwoordigingen van patiënten, apothekers, voorschrijvers en leveranciers om tot een nauwkeuriger schatting te komen van de gevolgen voor specifieke patiëntgroepen. Vervolgens zou de Kamer daarover voor Prinsjesdag moeten worden geïnformeerd. Het kabinet wil het GVS per 1 januari 2023 wijzigen.

De herberekening van het GVS hangt al langer in de lucht en komt voort uit het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte III. Een verlaging van de vergoedingslimieten is de afgelopen jaren meerdere malen uitgesteld, onder meer vanwege waarschuwingen vanuit apothekers en andere zorgverleners. GroenLinks, PvdA en de SP verzochten om ook in 2023 af te zien van de herberekening, vanwege mogelijke bijbetalingen voor chronisch patiënten economisch onzekere tijden. De coalitiepartijen en JA21 stemden tegen deze motie. Als verzachtende maatregel ziet minister Kuipers een verlenging van de maximale eigen bijdrage voor zich. Die bijdrage blijft tot en met 2024 gehandhaafd op 250 euro per patiënt per jaar.

 

Lees de aangenomen motie van het Kamerlid Den Haan