Apothekers en huisartsen waarschuwen voor risico’s van GVS-herberekening

08 juni 2022
Opties

Apothekers en huisartsen waarschuwen minister Kuipers (VWS) en de Tweede Kamer voor grote en kritische risico’s in de geplande herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat doen zij in een brief richting een Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid van donderdag 9 juni 2022. Zorgverleners uiten hun zorgen over wisselingen van geneesmiddelen en bijbetalingen die de modernisering met zich meebrengt als fabrikanten de prijzen van geneesmiddelen niet verlagen tot onder de vergoedingslimiet. 

Zorgvuldige begeleiding bij het wisselen van een geneesmiddel vraagt kostbare tijd en aandacht van zorgverleners. De lasten van de herberekening van het GVS komen daardoor bij zorgverleners en hun patiënten te liggen. Daarom delen apothekers en huisartsen niet de verwachting dat de GVS-herberekening de beoogde besparing van 140 miljoen euro per jaar zal opleveren, aangezien de besparing op geneesmiddelkosten voor een deel teniet wordt gedaan door hogere kosten elders in de zorg. Minister Kuipers (VWS) is voornemens om het GVS per 2023 te herberekenen. Momenteel voert het adviesbureau SIRA Consulting nog onderzoek uit naar de regeldrukeffecten voor zorgverleners. De uitkomsten daarvan worden in de zomer verwacht. 

Verder wijzen de zorgverleners erop dat de Leidraad Verantwoord Wisselen, waaraan de KNMP samen met koepelorganisaties van patiënten, voorschrijvers en zorgverzekeraars jarenlang heeft gewerkt, onder druk komt te staan door de herberekening van het GVS. Deze leidraad gaat over het verantwoord wisselen tussen geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. In het GVS zijn daarentegen geneesmiddelen die therapeutisch niet gelijkwaardig zijn, ingedeeld in eenzelfde cluster. Bij de herziening van het GVS kunnen patiënten daardoor alsnog worden overgezet naar een ander middel met een andere werkzame stof (zonder daarbij te hoeven bijbetalen). Dat druist in tegen de Leidraad. 

In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Kuipers bij de GVS-herberekening een aantal ‘verzachtende maatregelen’ voor. Zo houdt de bewindspersoon voor de jaren 2023 en 2024 de maximale eigen bijdrage van 250 euro per jaar in stand. Ook wil de minister een maatregel treffen ter bescherming van de zogenoemde ‘onderkant van de markt’. In de Kamerbrief schrijft de minister dat fabrikanten bij hem hebben aangegeven dat door de herberekening van het GVS het niet langer rendabel is om een aantal geneesmiddelen in Nederland aan te bieden. Daarvoor zoekt de minister nog een oplossing. 

De herberekening van het GVS komt voort uit het coalitieakkoord van het vorige kabinet. Het verlagen van de vergoedingslimieten voor geneesmiddelen is de afgelopen jaren al meerdere malen uitgesteld, onder meer vanwege de kritiek vanuit apothekers en andere zorgverleners. Ook de Tweede Kamer is kritisch, en gaat 9 juni verder met minister Kuipers hierover in debat.  

Kamerbrief over verzachtende maatregelen modernisering GVS 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl