Minister Van Ark laat besluit over vangnet medische noodzaak bij GVS-modernisering over aan nieuw kabinet

12 mei 2021
Opties

Een volgend kabinet komt mogelijk met een alternatieve invulling voor het vangnet van medische noodzaak bij de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat meldt demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder deed de bewindsvrouw het voorstel om een vangnet in te richten voor patiënten die - als gevolg van de GVS-modernisering per 2023 - te maken krijgen met een bijbetaling door lagere vergoedingslimieten. Na gesprekken met apothekers en andere partijen uit het zorgveld concludeert de minister dat zo’n vangnet vanwege hoge uitvoeringslasten niet haalbaar is.

Bij de modernisering van het GVS, die eerder werd uitgesteld, wordt een groot aantal vergoedingslimieten voor geneesmiddelengroepen herberekend. Dat kan leiden tot bijbetalingen voor patiënten. Vanwege medische redenen kan een patiënt zijn aangewezen op een geneesmiddel waarbij bijbetaling nodig is. Om zo’n bijbetaling te voorkomen, kondigde de minister een vangnet aan.

Na gesprekken met apothekers en andere partijen uit het zorgveld concludeert minister Van Ark dat het realiseren van het vangnet ‘medische noodzaak’ niet haalbaar is. Zo wordt er verwacht dat er veel meer gebruik zal worden gemaakt van het vangnet dan voorzien. Daarbij wordt gevreesd voor hoge administratieve en uitvoeringslasten. Eerder kaartte de KNMP die zorgen al aan in gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Minister Van Ark deelt het beeld dat deze lasten ‘aanzienlijke implicaties’ hebben voor apothekers.

Het is aan een volgend kabinet om met een alternatieve invulling te komen voor zo’n vangnet. Minister Van Ark geeft de Tweede Kamer de suggestie mee om per patiënt een maximum te stellen aan eigen GVS-bijdragen. Dat voorstel laat ze nader onderzoeken. Mocht een nieuw kabinet die invulling als oplossing zien, kan de modernisering van het GVS alsnog per 1 januari 2023 plaatsvinden, aldus de bewindsvrouw.

Vorig jaar stelde de KNMP dat de impact van het verlagen van vergoedingslimieten te ingrijpend is voor patiënten en zorgverleners. Op basis van medische richtlijnen kiezen zorgverleners al onderbouwd bij gelijkwaardige geneesmiddelkeuzen voor goedkopere geneesmiddelenvarianten.