Nieuws & actualiteit

2 september 2020

KNMP-publieksfolders zelfzorgaandoeningen herzien

Een tiental KNMP-publieksfolders over veel voorkomende zelfzorgaandoeningen is herzien. De informatie komt hierdoor overeen met de inhoud van de laatste uitgave van het boek Standaarden voor Zelfzorg.

Lees verder

24 juni 2020

Nieuwe samenstelling KNMP-bestuur

Het bestuur van de KNMP kent per 25 juni 2020 een nieuwe samenstelling. Reinier Bax, Maayke Fluitman, Jacco Pesser, Steven Verhagen-Smits en Peter Wognum zijn in de Algemene Vergadering (AV) benoemd tot nieuwe bestuursleden van het KNMP-bestuur. Het KNMP-bestuur zal daarmee, conform de besluiten over de wijziging van de bestuurlijke structuur, bestaan uit acht leden. Tijdens de AV van 11 december 2019 was Aris Prins al verkozen tot voorzitter en Sijtze Blaauw herbenoemd. Nicole van Hunfeld is nu een jaar in functie als penningmeester en vervult tevens de functie van vicevoorzitter. Katja van Oirschot, vicevoorzitter, treedt af als lid van het KNMP-bestuur.

Lees verder

12 mei 2020

Nieuwe LESA over ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’

Een werkgroep van apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen heeft onder begeleiding van de KNMP, NHG en V&VN de nieuwe LESA (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak) ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ gerealiseerd. De nieuwe LESA biedt handvatten voor het maken van praktische afspraken tussen apotheker, huisarts en wijkverpleging en voor de zorg bij chronische medicatie van de thuiswonende patiënt, waarbij de wijkverpleging een rol speelt in de medicatievoorziening.

Lees verder

30 april 2020

Sectie LOA en AGM stellen vacatures commissieleden open

De sectie LOA en AGM stellen de vacatures voor commissieleden open. Door de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP zoekt de sectie AGM een nieuw lid van de sectiecommissie. De sectie LOA is op zoek naar twee nieuwe leden. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 15 mei reageren.

Lees verder

23 april 2020

Sectie LOA en AGM zoeken nieuwe commissieleden

De sectie LOA en AGM zijn op zoek naar nieuwe commissieleden. Deze secties krijgen een commissie in plaats van een bestuur, zoals besloten in de Algemene Vergadering (AV) van 11 december 2019. Dit is in lijn met de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP. Om te borgen dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt en om vernieuwing te combineren met continuïteit, worden de zittende sectiebestuursleden voorgedragen voor herbenoeming.

Lees verder

21 april 2020

Districtsledenwebinars in teken van medicatieoverdracht

Het thema van de districtsledenwebinars is ‘Medicatieoverdracht, van richtlijn naar praktijk’. De reguliere districtsledenbijeenkomsten vinden vanwege de coronacrisis online plaats. Leden van de KNMP kunnen tijdens de webinar kennismaken met de kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de belangrijkste implicaties voor de apotheekpraktijk. De webinars zijn van 19 mei tot en met 17 juni 2020.

Lees verder

8 april 2020

Minister Van Rijn steekt apothekers hart onder de riem met bezoek

Minister Van Rijn (Medische Zorg) bezocht woensdag 8 april Apotheek Ridderveld in Alphen aan den Rijn en sprak daar met de apothekers, het apotheekteam en een huisarts over de impact van het coronavirus op de farmaceutische zorgverlening. Nadat hij eerder schriftelijk steun betuigde aan apothekers en apotheekteams, stak de minister nu persoonlijk een hart onder de riem.

Lees verder

1 april 2020

Berichtgeving corona: 7 punten om niet te missen

De WGP is uitgesteld, de BIG-herregistratieplicht opgeschort en de minister spreekt zijn waardering uit over apotheken. De berichten over corona volgen elkaar razendsnel op. Zeker weten dat u niets heeft gemist? De berichtgeving, materialen en ondersteuning van de KNMP over corona op een rijtje, in 7 punten.

Lees verder

26 maart 2020

KNMP en zorgverzekeraars: meer ruimte voor zorg bij coronavirus

KNMP en zorgverzekeraars zijn in gesprek over meer ruimte voor apothekers om bij de coronacrisis de zorg voorop te kunnen stellen. Er komt onder meer een aanpak voor zorgaanbieders die extra kosten maken in verband met de coronacrisis. Dat kondigt ZN aan in een nieuwsbericht op haar website.

Lees verder