Nieuws & actualiteit

27 januari 2021

Inschrijving online KNMP Voorjaarscongres 2021 geopend

De inschrijving voor het online KNMP Voorjaarscongres 2021 op dinsdag 9 maart is geopend. Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Diabetes Mellitus.

Lees verder

15 januari 2021

Onderhandelingsresultaat cao Apotheken 2019-2021 richting achterbannen

Het onderhandelingsresultaat van de cao Apotheken 2019-2021 gaat richting de achterbannen. De vakorganisaties FNV, CNV en de werkgeversverenigingen VZA en ASKA bereikten op 5 januari 2021 een onderhandelingsresultaat en publiceerden daarover een gezamenlijke verklaring.

Lees verder

10 december 2020

Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 en Toekomstvisie AGM 2025 vastgesteld

De Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 en de Toekomstvisie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) 2025 zijn vastgesteld. Dat gebeurde in de Algemene Vergadering van de KNMP op 9 december 2020. In beide toekomstvisies komt naar voren dat apothekers beter zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar willen zijn als medicatiespecialist.

Lees verder

3 december 2020

Samenwerking KNMP en Movir stopt per 1 januari 2021

De samenwerking tussen de KNMP en Movir, een verzekeringsmaatschappij, stopt per 1 januari 2021. Het bestuur van de KNMP sluit geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met Movir. Aanleiding daarvoor is het voorgelegde convenant waarin een verhoging van de premie met 5% en de verlaging van de korting met 5% is opgenomen. De KNMP heeft eerder dit jaar van Movir vernomen dat zij de mantelovereenkomst tussen de KNMP en Movir eenzijdig hebben opgezegd.

Lees verder

26 november 2020

Apotheek.nl scoort een 9,6 en wint voor de derde keer op rij goud

Apotheek.nl scoort bij de verkiezing ‘Website van het Jaar’ een 9,6 en wint hiermee, net als in 2018 en in 2019, de titel ‘Beste website’ in de categorie Gezondheid. ‘Al sinds het jaar 2000 biedt Apotheek.nl betrouwbare en begrijpelijke online medicijninformatie voor het Nederlandse publiek. En nu, tijdens ons twintigjarig jubileum, worden we hiervoor bekroond met wederom goud!’, aldus een trotse Nike Everaarts, apotheker en coördinator patiënteninformatie bij de KNMP.

Lees verder

20 november 2020

Onderwijsprijs voor KNMP-bestuurder Nicole Hunfeld

Vicevoorzitter Nicole Hunfeld van de KNMP heeft 19 november de prijs voor de beste onderwijsdag voor eerstejaars AIOS ziekenhuisfarmacie gewonnen. De prijs viel de ziekenhuisapotheker uit het Erasmus MC en een aantal collega’s ten deel voor hun inbreng in het opleidingsprogramma voor ziekenhuisapothekers.

Lees verder

19 november 2020

KNMP-voorzitter Aris Prins ondertekent intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’

Aris Prins, voorzitter van de KNMP, ondertekende op 18 november 2020 samen met 27 koepel- en beroepsorganisaties de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Aris Prins: ‘Ook apothekers kunnen bijdragen aan de beweging naar rookvrije zorg. De KNMP staat vierkant achter de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord om in 2030 rookvrije zorg te realiseren voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland.’

Lees verder

18 november 2020

3 december 2020: webinar 'Betrouwbare geneesmiddelinformatie op de KNMP Kennisbank'

Op 3 december 2020 vindt het webinar 'Betrouwbare geneesmiddelinformatie op de KNMP Kennisbank' plaats. Hoe komt de farmaceutische informatie op de KNMP Kennisbank tot stand? Hoe vindt u zo snel mogelijk waar u naar op zoek bent en hoe vertaalt u deze medische informatie voor uw patiënt? Op deze vragen geven apothekers van het GIC antwoord tijdens het webinar op donderdag 3 december 2020 van 18.00 tot 19.00 uur.

Lees verder

16 november 2020

KNMP-erepenning uitgereikt aan professor Arijan Porsius

Voorzitter Aris Prins heeft op 16 november de KNMP-erepenning uitgereikt aan prof. dr. A. (Arijan) J. Porsius voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de farmacie. Naar de mening van het KNMP-bestuur verdient Porsius deze bijzondere algemene erkenning voor zijn inzet op het gebied van farmacotherapie, zoals blijkt uit de lange lijst van belangrijke werkzaamheden die hij verrichtte als hoogleraar en docent en uit zijn vele publicaties. Prins reikte de erepenning uit in Amsterdam, als alternatieve locatie voor het KNMP Najaarscongres dat dit jaar geen doorgang kon vinden.

Lees verder