Nieuws & actualiteit

20 juli 2017

Falsified Medicines Directive: NMVO en Arvato tekenen contract

De Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) en het IT-bedrijf Arvato hebben een contract getekend voor de realisatie van het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem. Dit treedt vanaf 9 februari 2019 in werking om de echtheid van geneesmiddelen te verifiëren. Ook de KNMP participeert in de NMVO.

Lees verder

13 juli 2017

Nieuwe wet: niet autorijden bij morfine of medicinale cannabis

Gebruikers van morfine en medicinale cannabis mogen niet autorijden. Dit blijkt uit nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 over het gebruik van drugs in het verkeer. De wet maakt geen uitzondering voor gebruik van middelen die op recept door een apotheker zijn afgeleverd.

Lees verder

29 juni 2017

KNMP-bestuurscommissie Dynamo versnelt realisatie Toekomstvisie 2020

Een breed samengestelde KNMP-bestuurscommissie, Dynamo genaamd, gaat de realisatie van de Toekomstvisie 2020 versnellen. De werkgroep, waarin KNMP-bestuur, WSO en LOA zijn vertegenwoordigd, wil dit najaar concrete voorstellen doen over de Toekomstvisie, het Routeplan Professionele Standaard en de daaruit voortvloeiende visie op de bekostiging. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met praktijkapothekers en contracteerpartijen.

Lees verder

21 juni 2017

Minister Schultz wil niet dat apotheken betalen voor afvoer medicijnafval

Minister Schultz (IenM) wil niet dat apotheken nog betalen voor de afvoer van medicijnafval. Zij gaat zich ervoor inzetten om dit probleem “tot de laatste gemeente van Nederland opgelost te krijgen”. Dat zegt zij in de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van D66 en de ChristenUnie tijdens het Algemeen Overleg Water. De KNMP heeft de afgelopen twee jaar actief beleid gevoerd om gemeenten hiertoe te bewegen.

Lees verder

13 juni 2017

In kwart gemeenten betaalt apotheek nog steeds voor medicijnafval

In een kwart van de Nederlandse gemeenten moeten apotheken nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen van medicijnafval van patiënten. In 2016 was dit nog 45%. Veel gemeenten en apotheken zijn afgelopen jaar tot afspraken gekomen. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek van de KNMP in juni 2017.

Lees verder

8 juni 2017

Verbeterde systematiek voor vastleggen en uitwisselen geneesmiddelovergevoeligheden

Huisartsen, apothekers en andere zorgprofessionals hebben afspraken gemaakt over een verbeterde systematiek voor het digitaal vastleggen en uitwisselen van geneesmiddelovergevoeligheden. Apothekers kunnen momenteel alleen het geneesmiddel of de geneesmiddelgroep in het informatiesysteem vastleggen. Met de nieuwe afspraken krijgen apothekers de mogelijkheid om meer kenmerken te registreren, waardoor zij bij overgevoeligheid het geneesmiddelgebruik beter kunnen bewaken en kunnen begeleiden. De volgende stap is een traject om de afspraken te implementeren in de informatiesystemen.

Lees verder

24 mei 2017

‘Administratieve lasten in de farmaceutische zorg kunnen en moeten omlaag’

Ondanks inspanningen van de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en andere organisaties zijn de administratieve lasten in de farmaceutische zorg nog altijd hoog. Dit blijkt uit de Merkbaarheidsscan van Q-Consult, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Lees verder

18 mei 2017

Apothekers passen jaarlijks nog steeds 10 miljoen recepten aan

Apothekers passen op jaarbasis nog steeds 10 miljoen recepten voor hun patiënten aan. Dit blijkt uit onderzoek van het instituut SIR onder 275 apotheken. De cijfers bevestigen gegevens uit een onderzoek uit 1999. KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: ‘Wij vonden het van belang opnieuw onderzoek te laten doen naar deze aantallen. Ze zijn zoals verwacht nog steeds actueel. Het laat zien hoe belangrijk het werk van de apotheker is. Medicijngebruik vraagt om grote zorgvuldigheid en extra controles.’

Lees verder

15 mei 2017

De KNMP keurt receptvervalsingen door Radar af

De KNMP keurt de toegepaste methode van het televisieprogramma Radar om recepten te vervalsen ten zeerste af. Dit staat in een gezamenlijke verklaring van de KNMP met Zorgverzekeraars Nederland. De KNMP gaat daarom niet in op de uitnodiging om maandag 15 mei 2017 in de studio te verschijnen voor de live-uitzending.

Lees verder