Nieuws & actualiteit

19 augustus 2021

Minister De Jonge (VWS) wil in gesprek met apothekers over uitbreiding vaccinatierol

Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) wil in gesprek met apothekers over een mogelijke uitbreiding van hun rol bij de COVID-19-vaccinatie. Daarmee reageert de bewindspersoon op vragen van het Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) tijdens het Kamerdebat over het coronavirus. Paternotte refereerde in zijn bijdrage aan een voorgestelde Friese pilot waarin openbare apothekers in de wijken hun hulp aanbieden bij een vervolg van de COVID-19-vaccinatie. Apothekers kunnen als laagdrempelige zorgverleners een positieve rol spelen bij het verhogen van de vaccinatiegraad, stelde het D66-Kamerlid.

Lees verder

19 augustus 2021

Nictiz: Openbare consultatie geopend over richtlijn uitwisseling laboratoriumgegevens

Nictiz start een openbare consultatie over de onlangs geactualiseerde richtlijn uitwisseling laboratoriumgegevens. Dat meldt de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg op haar website. De richtlijn geeft een beschrijving van laboratoriumgegevens die tussen verschillende partijen digitaal (moeten) worden uitgewisseld. Daardoor kunnen apothekers en andere zorgverleners deze gegevens raadplegen en/of gebruiken om passende zorg te verlenen en de juiste geneesmiddelen en dosis te verstrekken. De KNMP ontvangt graag voor 14 september 2021 inbreng van apothekers om vervolgens een gezamenlijke reactie namens apothekers te leveren.

Lees verder

18 augustus 2021

Europese Commissie vraagt Nederlandse apothekers naar ervaringen met buitenlandse recepten

De Europese Commissie (EC) onderzoekt ervaringen van Nederlandse apothekers bij het verwerken van recepten uit het buitenland. Daartoe zet de EC een online enquête uit. Aanleiding hiervoor is een mogelijke herziening van de Europese richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg. Aan apothekers wordt onder meer gevraagd hoeveel buitenlandse recepten, zoals van toeristen of van bewoners in de grensstreken, zij per maand ontvangen en tegen welke (mogelijke) belemmeringen zij aanlopen bij het verifiëren van buitenlandse recepten en verstrekken van geneesmiddelen. Het invullen van de enquête kan tot 30 september 2021.

Lees verder

17 augustus 2021

Friese apothekers willen pilot voor uitbreiding COVID-19-vaccinatierol

Apothekers in Friesland willen graag hun rol uitbreiden bij een mogelijke COVID-19-vervolgvaccininatie. Daartoe onderzoekt de Friese Apothekersorganisatie of een pilot in de noordelijke provincie mogelijk is. De regionale apothekersorganisatie maakt dit plan tegenover NOS en Omrop Fryslân kenbaar. In een dergelijke pilot kunnen apothekers en -assistenten worden ingezet bij het toedienen van COVID-19-vaccins. Daarmee bieden deze Friese apotheken hulp aan om bij een mogelijke derde vaccinatieronde een grotere rol te spelen. ‘Naar aanleiding van de inzet van apothekers bij het gereedmaken van de COVID-19-vaccins is dit een voorstelbare vervolgstap’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. ‘Als de meest laagdrempelige zorgverleners, dichtbij in de wijk, kunnen we bijdragen om de vaccinatiegraad tegen COVID-19 verder te verhogen. Deze mogelijke pilot in Friesland volgen we op de voet.'

Lees verder

5 augustus 2021

ZonMw stelt opnieuw subsidies beschikbaar voor ‘Proeftuinen Therapietrouw’

ZonMw stelt opnieuw subsidies beschikbaar aan apothekers voor projecten die zich richten op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De organisatie geeft in ‘STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2’ subsidie aan maximaal vier proeftuinen die laagdrempelige therapietrouwinterventies op lokaal niveau in de praktijk willen implementeren.

Lees verder

2 augustus 2021

Compensatieregeling VWS voor inname verlopen jodiumtabletten via apotheken

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt apothekers een compensatieregeling aan voor de inname en het afvoeren van verlopen jodiumtabletten in de regio’s Zeeland, West-Brabant en Twente. Apothekers die deze jodiumtabletten middels het reguliere afvoerproces van geneesmiddelen verwerken, kunnen aanspraak maken op de compensatieregeling. Deze regeling betreft een vergoedingsprijs van € 0,20 (excl. 21% btw) per ingeleverde strip jodiumtabletten.

Lees verder

29 juli 2021

CBG, IGJ en NOG: Wereldwijd kritisch tekort aan Visudyne

Van Visudyne (verteporfine 15 mg poeder, intraveneus als infusie), een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde oogziekten is een kritisch tekort. Dat melden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de (oog)artsen verenigd in het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in een gezamenlijk bericht op hun websites.

Lees verder

29 juli 2021

Gratis bestellen: folder en poster met geneesmiddeladvies voor reizende medicijngebruikers

Heel Nederland heeft zomervakantie; een uitgelezen moment voor apothekers en hun teams om patiënten gericht geneesmiddelenadvies te geven. De folder en poster die de KNMP ontwikkelde en gratis beschikbaar stelt voor leden, kunnen hierin ondersteunen. Zo gaan patiënten zonder zorgen op vakantie.

Lees verder

29 juli 2021

Enthousiaste apothekers nemen medicijnvideo’s op bij de KNMP

20 enthousiaste apothekers uit het hele land reisden de afgelopen weken af naar de KNMP in Den Haag, om daar de eerste 60 medicijnvideo’s voor op Apotheek.nl op te nemen. Deze video’s worden geplaatst op de bijbehorende medicijnpagina op de publiekswebsite, waar ze beschikbaar komen voor gemiddeld 1,6 miljoen bezoekers per maand. In totaal gaat het om maar liefst 180 video’s.

Lees verder