Nieuws & actualiteit

3 december 2020

Coronaproof inhalatie-instructievideo beschikbaar

De Long Alliantie Nederland stelt een coronaproof inhalatie-instructievideo beschikbaar. De video bevat tips voor zorgverleners om in tijden van COVID-19 op een veilige manier een inhalatie-instructie te kunnen uitvoeren.

Lees verder

3 december 2020

Samenwerking KNMP en Movir stopt per 1 januari 2021

De samenwerking tussen de KNMP en Movir, een verzekeringsmaatschappij, stopt per 1 januari 2021. Het bestuur van de KNMP sluit geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met Movir. Aanleiding daarvoor is het voorgelegde convenant waarin een verhoging van de premie met 5% en de verlaging van de korting met 5% is opgenomen. De KNMP heeft eerder dit jaar van Movir vernomen dat zij de mantelovereenkomst tussen de KNMP en Movir eenzijdig hebben opgezegd.

Lees verder

3 december 2020

Jong Talent Aanmoedigingsprijzen voor vier farmaciestudenten

KNMP-bestuurslid Nicole Hunfeld heeft op 30 november de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan vier studenten farmacie en (bio)farmaceutische wetenschappen. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent deze prijzen toe aan de beste eerstejaarsstudenten uit het wetenschappelijk technisch en exact onderwijs.

Lees verder

1 december 2020

Nieuwe module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ gepubliceerd

De nieuwe module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ is gepubliceerd. De module vormt een onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen. Binnen de MDR zijn diverse nieuwe en herziene producten verschenen, waarmee apothekers en andere zorgverleners het minderen en stoppen van medicatie bij ouderen daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen.

Lees verder

1 december 2020

Coronawet per 1 december 2020 in werking

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (coronawet) treedt per 1 december 2020 in werking. Deze wet ziet toe op gedragsvoorschriften, waaronder een veilige afstand van anderhalve meter, en een mondkapjesverplichting voor publieke binnenruimten. Volgens de coronawet geldt er binnen de apotheek geen verplichting tot het dragen van een mondkapje. Apothekers kunnen nog steeds zelf bepalen of een mondkapje in de apotheek moet worden gedragen.

Lees verder

26 november 2020

Apotheek.nl scoort een 9,6 en wint voor de derde keer op rij goud

Apotheek.nl scoort bij de verkiezing ‘Website van het Jaar’ een 9,6 en wint hiermee, net als in 2018 en in 2019, de titel ‘Beste website’ in de categorie Gezondheid. ‘Al sinds het jaar 2000 biedt Apotheek.nl betrouwbare en begrijpelijke online medicijninformatie voor het Nederlandse publiek. En nu, tijdens ons twintigjarig jubileum, worden we hiervoor bekroond met wederom goud!’, aldus een trotse Nike Everaarts, apotheker en coördinator patiënteninformatie bij de KNMP.

Lees verder

25 november 2020

Recall metformine op patiëntniveau

Drie registratiehouders van metformine tabletten hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om met onmiddellijke ingang een aantal charges uit de markt terug te roepen op patiëntniveau. De aanleiding is dat deze producten een te hoog niveau van de vervuiling N-Nitrosodimethylamine (NDMA) bevatten.

Lees verder

24 november 2020

KNMP steunt gezamenlijk pleidooi voor richtlijngericht voorschrijven

De KNMP roept minister Van Ark (Medische Zorg) op om op basis van beroepsrichtlijnen besparingen op geneesmiddelen te realiseren. Dat staat in een gezamenlijke reactie, met onder meer de koepel van huisartsen, op het uitstel van de herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Lees verder

20 november 2020

Onderwijsprijs voor KNMP-bestuurder Nicole Hunfeld

Vicevoorzitter Nicole Hunfeld van de KNMP heeft 19 november de prijs voor de beste onderwijsdag voor eerstejaars AIOS ziekenhuisfarmacie gewonnen. De prijs viel de ziekenhuisapotheker uit het Erasmus MC en een aantal collega’s ten deel voor hun inbreng in het opleidingsprogramma voor ziekenhuisapothekers.

Lees verder