Nieuws & actualiteit

17 mei 2018

Ramadan en diabetespatiënten: wat zijn de adviezen

De meeste moslims in Nederland zijn dinsdag 15 mei begonnen met de ramadan. Door de veranderingen in het dagritme en het eten op ongewone tijden, kunnen diabetespatiënten hier hinder van ondervinden. Apothekers kunnen hen speciale adviezen meegeven.

Lees verder

17 mei 2018

KNMP biedt uitleg over implementatie AVG met cursus

De KNMP legt in de cursus ‘AVG in de openbare apotheek’ uit hoe apothekers stapsgewijs kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei ingaat. Deelnemers kunnen daarnaast kennisnemen van de informatie en hulpmiddelen van de KNMP. Ook is er veel ruimte voor vragen. De cursus is in juni op vijf plekken in het land.

Lees verder

17 mei 2018

Oproep aan apothekers: attendeer patiënten op onderzoek naar Lyme

Apothekers kunnen patiënten met de ziekte van Lyme (of een andere tekenbeetziekte) via posters en kaartjes attenderen op een onderzoek op Tekenradar.nl naar de gevolgen van de aandoening. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lees verder

16 mei 2018

Onderzoek naar niet melden datalekken

Voor een onderzoek naar het niet melden van datalekken onder apothekers zoekt Karlijn Scheepers, masterstudent veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden, respondenten. Middels een enquête kunnen apothekers hiervoor redenen aandragen.

Lees verder

9 mei 2018

StiPCO 2017: intervisie neemt hoge vlucht

Intervisie neemt een hoge vlucht binnen het StiPCO-scholingsaanbod. In 2017 is 12,5% van het totaal aantal gevolgde uren binnen het programma gewijd aan deze scholingsvorm. Dit blijkt uit cijfers over de deelname aan StiPCO vorig jaar.

Lees verder

4 mei 2018

Aangepast advies dreigend tekort Bactroban Neuszalf 2%

GSK heeft het advies van 26 maart 2018 voor het dreigende tekort aan Bactroban Neuszalf 2% op twee punten aangepast. Dit gebeurde in overleg met CBG en IGJ. De wijzigingen van het advies staan in een nieuwe versie van de Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Lees verder

3 mei 2018

CYP2B6 heringedeeld: aparte contra-indicaties voor genotypes met variant *5

Aan CYP2B6 zijn 3 nieuwe contra-indicaties met de variant *5 toegevoegd om verwarring en daardoor onterechte dosisverlagingen van efavirenz te voorkomen. Het Geneesmiddel Informatiecentrum (GIC) van de KNMP adviseert apothekers om in het AIS te controleren of patiënten aan CYP2B6-contra-indicaties zijn gekoppeld en hen om te zetten naar de juiste contra-indicatie als zij de *5-variant hebben.

Lees verder

2 mei 2018

Jaarlijks onderzoek patiëntervaringen: invullen vragenlijsten kan tot 14 mei

Apotheken kunnen tot 14 mei 2018 hun patiënten verzoeken een vragenlijst in te vullen voor het jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen. Apotheken dienen minimaal zeventig ingevulde vragenlijsten aan te leveren. De helft moet gaan over patiëntervaringen bij een eerste uitgifte.

Lees verder

26 april 2018

Verwisselen insulines Fiasp en Tresiba

Novo Nordisk BV waarschuwt voor het risico op verwisseling tussen de insulines Fiasp en Tresiba. Geadviseerd wordt patiënten die beide insulines gebruiken hierop te attenderen.

Lees verder