Nieuws & actualiteit

6 mei 2021

Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers

De KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. Met hulp van deze tool weet de apotheker waar hij op moet letten en kan hij een vermoeden van mishandeling of geweld onderbouwen.

Lees verder

6 mei 2021

Handreiking afbouw opioïden beschikbaar

De ‘Handreiking afbouw opioïden’ is beschikbaar. Apothekers krijgen middels deze handreiking adviezen over het begeleiden van patiënten bij het afbouwen van opioïdegebruik. Deze handreiking is opgesteld met medewerking van de taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’, waarin de KNMP is vertegenwoordigd.

Lees verder

4 mei 2021

Recall Roter paracetamol instant smelttablet bessen 500 mg

Imgroma b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om de Roter paracetamol instant smelttablet bessen 500 mg, 20 stuks in stripverpakking, ZI-nummer 15068838 met onmiddellijke ingang terug te roepen op winkelniveau. Dit geneesmiddel behoort tot de AV categorie en wordt zonder recept ook bij drogisten en andere winkels verkocht. Deze verpakkingen zijn vanaf 16 maart tot eind april geleverd aan groothandels en verkooppunten.

Lees verder

30 april 2021

Wetsvoorstel over elektronische gegevensuitwisseling naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministerraad heeft akkoord gegeven op dit wetsvoorstel van minister Van Ark (Medische Zorg). Dat betekent dat er binnen afzienbare tijd in de Tweede Kamer wordt gesproken over het stapsgewijs verplicht elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners.

Lees verder

29 april 2021

Vul verantwoording aanvraag zorgbonus uiterlijk 6 juni in

Apotheken die de zorgbonus hebben aangevraagd dienen deze uiterlijk 6 juni 2021 te verantwoorden. De verantwoording geldt voor zorgaanbieders die in 2020 een subsidie hebben ontvangen vanaf € 25.000. Zorgaanbieders die € 125.000 of meer aan subsidie hebben ontvangen dienen daarnaast een accountantsverklaring toe te voegen. Dat stelt Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) op haar website. Voor ontvangen subsidies onder de € 25.000 geldt dat er geen verantwoording hoeft te worden afgelegd.

Lees verder

29 april 2021

Gratis bestellen: baliekaartjes voor patiënten met vragen over corona

Apotheken kunnen kosteloos baliekaartjes bestellen om mee te geven aan patiënten met vragen over het coronavirus. Patiënten worden middels het kaartje verwezen naar de veelgestelde vragen op Apotheek.nl en de informatie op de website van de Rijksoverheid. Apotheken kunnen deze baliekaartjes bestellen per set van 25 stuks, met een maximum van 4 sets.

Lees verder

29 april 2021

Oproep aan openbaar apothekers voor deelname vragenlijst opioïden

Het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy roept openbaar apothekers op om deel te nemen aan een vragenlijst over opioïden. De responsen helpen om een beeld te krijgen van de inzichten van openbaar apothekers en de werkwijze rondom opioïdegebruik in de eerste lijn. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt maximaal tien minuten.

Lees verder

29 april 2021

Recall Temazepam 10 mg Teva capsules (250 stuks)

Teva Nederland b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Temazepam Teva 10 mg capsules, 250 stuks (ZI-nummer 13907794) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.

Lees verder

29 april 2021

Minister Van Ark: ‘Meer rekening houden met verstrekking recepten medische noodzaak door apothekers’

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) wil dat zorgverzekeraars meer rekening houden met apothekers die geen vrije keuze hebben in het wel of niet verstrekken van recepten met ‘medische noodzaak’. Dat schrijft de bewindsvrouw in antwoorden op Kamervragen van het voormalig Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) over medische noodzaak. Het is volgens haar niet op zijn plaats dat apothekers lagere receptvergoedingen ontvangen als zij recepten met medische noodzaak verstrekken.

Lees verder