Nieuws & actualiteit

29 april 2019

CBG: oplossing voor dreigende leveringsproblemen fenprocoumon

De fenprocoumon 3 mg tabletten Sandoz en Teva zijn tijdelijk beperkt leverbaar. Technische problemen met het verpakken bij een leverancier hebben geleid tot deze leveringsproblemen. Dit hebben de betrokken bedrijven aan het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten laten weten. De verwachting is dat de firma’s binnen enkele weken weer voldoende kunnen leveren. Voor de tussenliggende weken zijn alternatieven beschikbaar.

Lees verder

26 april 2019

Koninklijke onderscheiding voor Peter de Smet

Prof. dr. Peter de Smet is op 26 april 2019 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is de hoogste onderscheiding voor bijzondere prestaties, talent of uitzonderlijke verdiensten. De Smet ontvangt de onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van drie kerngebieden: apotheker en geneesmiddel, apotheker en patiënt en apotheker en omgeving.

Lees verder

25 april 2019

Minister neemt Wlz-advies niet over

Minister De Jonge (VWS) gaat het pakketadvies van het Zorginstituut, om de aanspraakvergoeding van Wlz-cliënten op integrale zorg volledig onder de Wlz te brengen, niet opvolgen. Dit schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder

25 april 2019

KNMP ondersteunt uitkomst onderzoek Nictiz over medicatiebewaking

De KNMP ondersteunt de uitkomst van het onderzoek van Nictiz naar digitale uitwisseling van laboratoriumresultaten richting apotheken. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het scenario waarbij een apotheker via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens zelf ophaalt uit het XDS-systeem van het laboratorium het meest geschikt is. Reinier Bax, voorzitter van de LOA: ‘De KNMP is er voorstander van dat apothekers gegevens rechtstreeks bij het laboratorium kunnen opvragen en automatisch inladen.’

Lees verder

18 april 2019

Bent u ziekenhuisapotheker met verbindend vermogen? Word lid van het KNMP-bestuur!

De KNMP is per juni 2019 op zoek naar een enthousiast en gedreven lid voor het KNMP-bestuur. Een bestuurder is medeverantwoordelijk voor het bewaken van de grondslag en verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging.

Lees verder

18 april 2019

Nieuwe versie NCI-lijst beschikbaar

De nieuwe versie van de Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) is beschikbaar. De contra-indicaties transplantatie van nier, lever, hart en long zijn aan de lijst toegevoegd, evenals mitochondriële ziekten en mastocytose. Verder is de naam van contra-indicatie Gastric bypass gewijzigd in Bariatrische chirurgie.

Lees verder

17 april 2019

StiPCO-tegemoetkoming 2018 eind april op rekening

Openbaar apothekers die in aanmerking komen voor de StiPCO-tegemoetkoming 2018 krijgen deze eind april 2019 op hun rekening gestort. Voorafgaand aan de storting ontvangen zij een brief met een overzicht van de behaalde StiPCO-stimuleringspunten en het bijbehorende totaalbedrag.

Lees verder

17 april 2019

Cao Apotheken 2017-2019 algemeen bindend verklaard

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de Cao Apotheken 2017-2019 algemeen bindend verklaard. De Cao Apotheken heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019. De cao-partijen VZA, ASKA, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn willen efficiënt omgaan met de middelen en materialen waardoor de cao alleen digitaal beschikbaar is.

Lees verder

16 april 2019

RIVM: kinderen gezocht voor Lymeonderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is op zoek naar deelnemers, met name kinderen tussen de 5 en de 17 jaar, voor onderzoek naar Lyme en andere tekenbeetziekten. Dit meldt de organisatie in de jaarlijkse Week van de Teek, van start gegaan op maandag 15 april 2019.

Lees verder