Nieuws & actualiteit

15 november 2017

Minister onderstreept belang apotheekbereidingen

Minister Bruins (Medische Zorg) onderstreept het belang van apotheekbereidingen en medicijnen op maat. Hij ziet onder meer kansen voor bereidingen bij ‘gekaapte’ geneesmiddelen. Zijn verwachting is dat de behoefte aan apothekersbereidingen voor kleine aantallen of unieke patiënten zal toenemen. Dit stelt Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Hij gaat hierover in gesprek met de KNMP.

Lees verder

15 november 2017

InfectoCillin 250 Saft vergoed

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is akkoord met de (tijdelijke) vergoeding van het niet-geregistreerde InfectoCillin 250 Saft (fenoxymethylpenicilline 250.000 IE/5 ml, poeder voor oplossing). Dit geneesmiddel is een alternatief voor Broxil 125 mg/5 ml poeder voor orale suspensie dat momenteel niet verkrijgbaar is.

Lees verder

15 november 2017

Regionale nascholing populair onder apothekers

Apothekers, vooral in het noorden van het land, hebben behoefte aan regionale nascholingen. En ‘begeleiding kwetsbare groepen’ is het populairste thema. Dat blijkt uit een telefonische StiPCO-behoeftepeiling onder 300 openbaar apothekers uit zomer 2017, die in oktober werd gepresenteerd aan verschillende nascholingsaanbieders.

Lees verder

15 november 2017

KNMP: regelmatig wisselen tussen biosimilars is niet wenselijk

Het regelmatig wisselen van biosimilars is niet wenselijk. Dit stelt de KNMP in de kanttekeningen bij haar standpunt over biosimilars en follow-on non-biological complex drugs (NBCD's). De openbaar en ziekenhuisapotheker heeft als geneesmiddelexpert en zorgverlener een cruciale rol bij de verantwoorde inzet van deze middelen.

Lees verder

9 november 2017

VWS betaalt kosten gebruik GDI-voorzieningen in zorgsector

Kosten voor het gebruik in de zorgsector van GDI-voorzieningen, zoals DigiD, worden niet doorbelast aan individuele zorgverleners als bijvoorbeeld apothekers. Dit heeft het ministerie van VWS besloten. VWS zal de kosten van zorginstanties centraal betalen. Wel blijven de kosten om aan te sluiten op bijvoorbeeld DigiD voor eigen rekening.

Lees verder

9 november 2017

KNMP ziet in RVS-rapport pleidooi voor bereidend apotheker

Apothekers kunnen door zelf geneesmiddelen te bereiden een tegenwicht bieden aan te dure geneesmiddelen. Dit stelt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent bij de aanbieding van het advies ‘Beter, sneller, goedkoper’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg op 9 november. In het advies pleit de RVS voor het stimuleren van apotheekbereidingen.

Lees verder

3 november 2017

Speekseltest in het verkeer slaat niet aan op methylfenidaat, maar wel op dexamfetamine

De speekseltest die de politie sinds 1 juli gebruikt om drugsgebruikers te detecteren slaat niet aan op methylfenidaat, maar wel op dexamfetamine. Dit blijkt uit informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Gebruikers van dexamfetamine mogen daarom nog steeds niet autorijden. Dit geldt ook voor patiënten die morfine, morfineachtige stoffen en medicinale cannabis gebruiken. De informatie op Apotheek.nl is hierop aangepast.

Lees verder

3 november 2017

Alert: extra controle vereist na assortimentswijziging

Apothekers moeten zich bewust zijn van het gevaar van het samenvoegen van geneesmiddelen in het assortiment, waarschuwt Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP) deze week in een CMR-alert. Controle door een tweede persoon na zo’n wijziging is van belang indien de omzetting ook moet plaatsvinden voor baxterpatiënten, vindt PvP. De stichting ontving zes meldingen waarbij assortimenstwijzigingen gevolgen hadden voor patiënten met een geïndividualiseerde distributievorm en acht de kans groot dat herhaling of schade optreedt.

Lees verder

2 november 2017

Leidraad ‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’ gereed

De KNMP heeft als betrokken partij op 1 november 2017 van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad ‘Overdracht Medicatiegegevens in de keten’ ontvangen. De voortgang van de herziening van de richtlijn uit 2008 stagneerde juni 2017. Na vervolgoverleg is er nu een leidraad.

Lees verder