KNMP stelt informatiematerialen overheidsmaatregel GDV beschikbaar

22 december 2022
Opties

De KNMP stelt informatiemateriaal beschikbaar over de overheidsmaatregel rondom de geïndividualiseerde distributievorm (GDV). Zo kunnen apothekers een poster, baliekaartje en narrowcast downloaden en bestellen. Ook is er een voorbeeldbrief aan patiënten en voorschrijvers beschikbaar. Daarnaast wordt het dossier ‘GDV’ continu voorzien van updates en aanvullende geactualiseerde informatie.  

De prestatie voor de GDV wijzigt per 1 januari 2023. Er geldt dan één terhandstellingstarief voor het geheel aan geneesmiddelen in de GDV. Daarmee mag de prestatie niet meer per geneesmiddel in de GDV in rekening worden gebracht. De prestatiewijziging is een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De KNMP vindt deze regelgeving onwenselijk. Zo heeft de NZa volgens de apothekersorganisatie bijvoorbeeld onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de aangevoerde redenen, zoals deprescribing en eerlijker kostenverdeling, daadwerkelijk van toepassing zijn om tot herziening van de prestatie over te gaan. 

Door de wijziging van de prestatie voor de GDV kan de rekening van de patiënt er anders uitzien. De KNMP heeft informatiematerialen ontwikkeld om de apotheker te ondersteunen. Het pakket aan informatiematerialen bestaat uit een poster, baliekaartje, narrowcast, afbeeldingen en een bericht voor social media, voorbeeldbrief aan patiënt en voorschrijver, en een template persbericht voor lokale media. Middels het dossier ‘GDV’ worden apothekers op de hoogte gehouden van updates en actuele informatie. In het dossier zijn onder meer veelgestelde vragen opgenomen en zijn webinars over GDV terug te kijken.  

Bekijk het dossier GDV 

Bekijk de informatiematerialen