NZa publiceert gewijzigde GDV-bekostiging en nieuwe facultatieve prestatie

14 december 2021
Opties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanpassing van de bekostiging van de terhandstelling van de geïndividualiseerde distributievorm (GDV) en een nieuwe facultatieve prestatie opgenomen in de regelgeving voor farmaceutische zorg. Dat meldt de toezichthouder op haar website.

Voor de GDV mag een apotheker met ingang van 2023 niet langer een terhandstelling per geneesmiddel in rekening brengen. In plaats daarvan mag deze één tarief in rekening brengen voor de terhandstelling van alle geneesmiddelen die onderdeel zijn van de GDV. 

De KNMP heeft bij de NZa aangegeven deze wijziging onwenselijk te vinden, zolang het geen onderdeel is van een breder geheel in de vorm van een nieuwe bekostiging op de middellange termijn. Ook voorziet de KNMP problemen in de uitvoering en in de communicatie naar patiënten, zeker als in contracten de nieuwe mogelijkheden voor tariefdifferentiatie verschillend worden ingevuld. Voorts heeft de wijziging bij een budgettair neutrale invoering een uiteenlopende financiële impact op individuele apotheken. Het lijkt er op dat dit komt doordat deze vorm van bekostiging minder rekening houdt met de zorgzwaarte van patiënten.

Verder heeft de toezichthouder, naast de aanpassing in de GDV-bekostiging, een nieuwe facultatieve prestatie gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2022 richt die zich op het begeleiden van patiënten om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren, in samenwerking met de huisarts. Deze prestatie is bedoeld om in contracten de mogelijkheid te bieden om op regionaal niveau aanvullende afspraken te maken over de bekostiging hiervan.

De NZa bepaalt in haar regelgeving welke zorg aanbieders in rekening mogen brengen. Dit is een belangrijk kader voor de contractering. In de apotheekzorg is er sprake van vrije tarieven. De toezichthouder benadrukt in haar berichtgeving dat die geen rol heeft in de totstandkoming van de tarieven.

Lees meer over de inbreng van de KNMP op de NZa-consultatie (enkel voor leden)

Lees meer over de rol van KNMP bij contracteren

Lees meer op de website van de NZa