IGJ: vanaf 10 mei alertstatus FMD op te vragen

26 april 2023
Opties

Apotheken die een brief van IGJ hebben ontvangen over een hoog aantal FMD-alerts kunnen vanaf 10 mei aanstaande de alertstatus opvragen. Apotheken die daarover een brief van NMVO hebben ontvangen, hoeven niets te doen. Het NMVO bericht deze apotheken in de eerste week van mei over de huidige alertstatus.  

Wanneer apotheken geen brief van IGJ of NMVO hebben ontvangen, dan hoeven zij tevens geen actie te ondernemen. 

Ontvangers IGJ-brief

Het opvragen van de alertstatus kan vanaf 10 mei door een mail te sturen naar  info@nmvo.nl met daarin de volgende informatie: 

  • mailadres herleidbaar naar de desbetreffende apotheek; 
  • op welke manier de apotheek connectie heeft met het NMVS (AIS, fillersysteem of anders); 
  • vermelding van user id dan wel subuser id.  

Apotheken krijgen binnen drie werkdagen een reactie, bestaande uit het aantal scanneralerts en de eisen die NVMO stelt aan de scanners.  

Hoe nu verder?

Als blijkt dat er ondanks de inspanning van apotheken om het aantal scanneralerts te reduceren toch nog verbetering noodzakelijk is, raadt NMVO aan om contact op te nemen met de hardware- of softwareleverancier. Zij kunnen apotheken het best adviseren over het configureren van de scanner en welke scanner gebruikt kan worden om scannerproblemen te voorkomen. 

Over FMD

De Europese Falsified Medicines Directive (FMD) is sinds 2019 van kracht. NVMO en IGJ zijn benieuwd naar de huidige aantallen scanneralerts die worden veroorzaakt in de apotheek. Deze alerts kunnen ontstaan als gevolg van onjuiste instellingen van de scanner(s). FMD-alerts die door andere processen worden veroorzaakt, zoals de zogeheten ‘dubbele afmeldingen’, zijn op dit moment niet binnen de scope van de NMVO en IGJ. 

Vragen

Voor verdere vragen, neem contact op via info@nmvo.nl of FMD@KNMP.nl