Profiel Jos Lüers

Opties

Jos Lüers

Jos Luers 2022


"De kennis en competenties van apothekers worden nog te weinig gewaardeerd en ingezet om de patiëntenzorg verder te verbeteren."

Motivatie

De Nederlandse apotheker is een hoogopgeleide professional, die beschikt over een brede kennis op het gebied van medicijnen, medicatieveiligheid, pathologie, epidemiologie en preventie. Daarnaast beschikt de apotheker over de competenties om duidelijk te communiceren met patiënten, nauwkeurig het farmaceutisch dossier van patiënten te beheren en het organisatievermogen om de beschikbaarheid en tijdige levering van medicijnen te waarborgen. Dit maakt de apotheker een onmisbare duizendpoot in de gezondheidszorg.

De kennis en competenties van apothekers worden echter nog te weinig gewaardeerd en ingezet om de patiëntenzorg verder te verbeteren. Door informatie over de patiënt beter uit te wisselen tussen de betrokken zorgverleners en door de patiënt gestructureerd te vragen naar diens ziektelast en ervaringen met het medicijngebruik, kunnen risicopatiënten beter en sneller worden geïdentificeerd en kan de farmacotherapie worden geoptimaliseerd.

Dit gaat lukken wanneer de ICT-systemen van alle zorgverleners goed met elkaar kunnen communiceren, wanneer de patiënt zélf ook onderdeel uitmaakt van dit informatienetwerk en wanneer apothekers proactief en zichtbaar als professional functioneren in hun wijk, dorp of regio en een heldere taakverdeling in de vorm van zorgpaden afspreken met collega-zorgverleners. Als WSO-bestuurder wil ik mij inzetten om deze droom te helpen realiseren.

Huidige functies

  • Waarnemend en interim apotheker, Farmacologica
  • Docent farmacotherapie masteropleiding Physician Assistant, Hanzehogeschool Groningen
  • Lid kernteam medicatie, programma Medicatieoverdracht, Nictiz
  • Hoofdredacteur en voorzitter stichting Pharma Selecta

Voorlaatste functies

  • Projectapotheker e-health, Service Apotheek
  • Districtsafgevaardigde voor district Noord, KNMP
  • Productontwikkelaar NControl/Leef.nl
  • Beherend apotheker apotheek Hanzeplein, Groningen

Opleidingen

  • Farmacie en apothekersopleiding, Rijksuniversiteit Groningen

 

Pagina laatst bijgewerkt op 07 november 2023