Informatieveiligheid en privacy

Goede farmaceutische zorgverlening staat of valt bij privacy en de veiligheid van informatie. Dit betekent dat patiënten zich vrij voelen om informatie uit te wisselen en dat zij erop kunnen vertrouwen dat gegevens veilig zijn.

Onderwerpen binnen Informatieveiligheid en privacy

Aandachtspunten rond privacy in coronatijd

Er komen in de huidige coronatijd verschillende vraagstukken naar voren rondom privacy. De afdeling Juridische Zaken licht daarom een aantal belangrijke privacyaspecten uit.

Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywetgeving, die per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Lees verder

Informatieveiligheid

Bij het verlenen van zorg aan patiënten in de apotheek en het uitwisselen van informatie met andere zorgverleners werkt u met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie, waarmee u zorgvuldig omgaat. De KNMP biedt u hiervoor handvatten.

Lees verder

Privacy

Goede farmaceutische zorgverlening staat of valt bij privacy. Uw patiënt en u moeten zich vrij voelen om alle benodigde informatie uit te wisselen en er op kunnen vertrouwen dat gegevens veilig zijn. Privacy is daarom 1 van de aandachtspunten bij patiëntervaringsonderzoeken in de apotheek.

Lees verder

Overzicht wetgeving informatieveiligheid en privacy

De informatie over informatieveiligheid en privacy vanuit wettelijk perspectief: een overzicht.

Lees verder