Laaggeletterden en migranten

Onjuist gebruik van medicatie en therapie-ontrouw komen veel voor onder laaggeletterde patiënten en onder migranten. Dit komt deels doordat zij de wijze van gebruik niet goed begrijpen. Maar het kan ook te maken hebben met een gebrek aan kennis of vertrouwen in de werking van het medicijn of met culturele verschillen. Pas daarom medicijninformatie en begeleiding aan aan het begripsniveau van patiënten en houd rekening met een taalbarrière en culturele verschillen.

Onderwerpen binnen Laaggeletterden en migranten

Snel aan de slag met laaggeletterde patiënten

Direct aan de slag voor uw laaggeletterde patiënten? Dit doet u op de volgende manier(en).

Lees verder

Laaggeletterdheid en medicijngebruik

Laaggeletterde patiënten hebben moeite met het begrijpen van schriftelijke informatie over hun ziekte, met de mondelinge voorlichting van hun zorgverlener en met zelfmanagement bij chronische aandoeningen. Onjuist gebruik van medicatie en therapie-ontrouw komen veel voor onder laaggeletterde patiënten.

Lees verder

Migranten

Steeds meer apothekers verlenen farmaceutische zorg aan migranten. Dit komt door de grote instroom aan vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea, en de versnelde uitstroom uit de asielzoekerscentra naar de gemeenten. De taalbarrière, het gebrek aan kennis over het Nederlandse zorgstelsel en culturele verschillen vormen hierbij een uitdaging, net als specifieke gezondheidsproblemen van vluchtelingen.

Lees verder

Laaggeletterdheid herkennen

Hoe weet u of u een laaggeletterde patiënt aan de apotheekbalie hebt?

Lees verder

Communicatie met laaggeletterden

Hoe communiceert u op de juiste manier met laaggeletterde patiënten in uw apotheek? Enkele tips.

Lees verder

Training laaggeletterdheid

Om goed te leren communiceren met laaggeletterde patiënten, kan een training voor het hele apotheekteam nuttig zijn.

Lees verder

Medicijninformatie voor laaggeletterden en slechthorenden

Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Dat kan leiden tot therapie-ontrouw en verkeerd geneesmiddelgebruik. De KNMP streeft ernaar begrijpelijke medicijninformatie te geven. Dat gebeurt met diverse tools, zoals de website voor laaggeletterden: www.apo.nl.

Lees verder