Laaggeletterden en migranten

Onjuist gebruik van medicatie en therapie-ontrouw komen veel voor onder laaggeletterde patiënten en onder migranten. Dit komt deels doordat zij de wijze van gebruik niet goed begrijpen. Maar het kan ook te maken hebben met een gebrek aan kennis of vertrouwen in de werking van het medicijn of met culturele verschillen. Pas daarom medicijninformatie en begeleiding aan aan het begripsniveau van patiënten en houd rekening met een taalbarrière en culturele verschillen.

Onderwerpen binnen Laaggeletterden en migranten

Laaggeletterden: herkennen en communiceren

Veel laaggeletterden zijn onzeker: ze schamen zich en proberen hun lees- en schrijfproblemen te verbergen. Het is daardoor lastig hen te herkennen. Het apotheekteam kan alert zijn op signalen van laaggeletterdheid. Pas de communicatie vervolgens aan.

Lees verder

Migranten

Steeds meer apothekers verlenen farmaceutische zorg aan migranten. Dit komt door de grote instroom aan vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea, en de versnelde uitstroom uit de asielzoekerscentra naar de gemeenten. De taalbarrière, het gebrek aan kennis over het Nederlandse zorgstelsel en culturele verschillen vormen hierbij een uitdaging, net als specifieke gezondheidsproblemen van vluchtelingen.

Lees verder

Medicijninformatie voor laaggeletterden en slechthorenden op Apotheek.nl

Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Ditzelfde geldt voor slechthorenden. De KNMP streeft ernaar begrijpelijke medicijninformatie te geven. Dat gebeurt met diverse tools op Apotheek.nl, met daarop begrijpelijke medicijnuitleg op video, hoorbare uitleg van medicijnbegrippen, en uitleg in gebarentaal.

Lees verder

Laaggeletterdheid en medicijngebruik

Laaggeletterde patiënten hebben moeite met het begrijpen van schriftelijke informatie over hun ziekte, met de mondelinge voorlichting van hun zorgverlener en met zelfmanagement bij chronische aandoeningen. Onjuist gebruik van medicatie en therapie-ontrouw komen veel voor onder laaggeletterde patiënten.

Lees verder