Minder regels, meer zorg

Opties

De KNMP, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende huisartsen werken binnen ‘Minder regels, meer zorg’ samen aan het terugdringen van de regeldruk in de farmacie. Zorgverzekeraars Nederland, InEen, het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL) en het ministerie van VWS worden in dit traject ook geconsulteerd.

Op basis van onderzoek zijn er in samenwerking met apothekers uit de praktijk bij 25 onderwerpen verschillende oplossingsrichtingen tegen regeldruk geïdentificeerd. Deze oplossingsrichtingen staan in het rapport ‘Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden’.

Uit het onderliggende onderzoek blijkt dat de regeldruk voor de apotheeksector bijzonder hoog is. 28% van de kosten en inspanningen zijn direct of indirect terug te voeren op wetten en regels.

  • Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden.pdf Downloaden
  • Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden.pdf Downloaden
Pagina laatst bijgewerkt op 12 juli 2022