Introductie basispakket en afwegingskader geneesmiddelen

Opties

Het Zorginstituut stelt in de zomer van 2023 een afwegingskader op om te beoordelen welke zorg wel en niet vergoed moet worden uit het basispakket. Dat doet het adviesorgaan in opdracht van minister Kuipers (VWS). Dit afwegingskader voor het pakketcriterium ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ is in eerste instantie bedoeld voor geneesmiddelen. De KNMP volgt deze ontwikkelingen op de voet, en levert haar inbreng bij dit adviesorgaan. Als het afwegingskader eenmaal klaar is, zal minister Kuipers het Zorginstituut gaan vragen om het kader toe te passen op extramurale geneesmiddelen waarvan een variant ook zonder recept te koop is of waarvoor (nagenoeg) gelijkwaardige alternatieven zonder recept bestaan.

De KNMP ziet een mogelijk verdere uitstroom van geneesmiddelen uit het basispakket als een risico voor de medicatieveiligheid en -bewaking bij patiënten. Daarbovenop worden kwetsbaren met een pakketuitstroom opnieuw opgezadeld met extra zorgkosten.

Bij de totstandkoming van het pakketadvies over vitamine D sprak de Adviescommissie Pakket (ACP) binnen het Zorginstituut al de wens uit om ‘in het kader van consistentie’ een bredere discussie te voeren over de vraag of ook andere 'middelen met een zelfzorgvariant’ voor eigen rekening van de burger kunnen komen. In de vorm van een afwegingskader gaat het ACP daarmee aan de slag. Als dit kader eenmaal klaar is, zal minister Kuipers het Zorginstituut gaan vragen om het kader toe te passen op extramurale geneesmiddelen waarvan een variant ook zonder recept te koop is of waarvoor (nagenoeg) gelijkwaardige alternatieven zonder recept bestaan.

Pagina laatst bijgewerkt op 21 juni 2023