Erkenning van opleiders ziekenhuisapothekers

Opties

Indien een instelling voldoet aan de erkenningseisen krijgt deze voor een periode van (maximaal) 5 jaar de erkenning als opleidingsinstelling en daarmee de bevoegdheid voor het opleiden van een of meer apothekers tot ziekenhuisapotheker. Ook de opleider en plaatsvervangend opleider worden erkend door de SRC-ZF voor de duur van de erkenning van de opleidingsinstelling.

De besluitvorming over de erkenning van opleider en plaatsvervangend opleider vindt meestal tegelijk plaats met die over de erkenning als opleidingsinstelling. Ook gedurende de erkenningstermijn kan er een wisseling plaatsvinden van opleider en/of plv. opleider. In dat geval beoordeelt de SRC-ZF tussentijds de aanvraag en verleent een erkenning als (plv) opleider voor de duur van de lopende erkenning van de opleidingsinstelling.

Tarief

Voor de behandeling van een aanvraag tot erkenning als opleidingsinstelling (door middel van een visitatie) wordt een tarief in rekening gebracht. Dit tarief is met ingang van 1 januari 2024 vastgesteld op € 10.000.

Voor de aanvraag tot erkenning als opleider of plv. opleider wordt geen apart tarief in rekening gebracht.

  • Overzicht erkende opleidingsinstellingen SRC-ZF.pdf Downloaden
  • Overzicht erkende differentiaties SRC-ZF.pdf Downloaden
Pagina laatst bijgewerkt op 19 januari 2024