Standpunten KNMP

Opties

KNMP-standpunt Gereedmaken COVID-19-vaccins

01 maart 2022
Met het oog op de medicatieveiligheid onderstreept de KNMP het belang van de correcte uitvoering van het gereedmaken van het vaccin. Apothekers beschikken over ...

KNMP-standpunt Contant betalen

14 december 2021
Een overzicht van constateringen van de KNMP over cash betalen in de apotheek: het standpunt 'Goede zorg en gezond verstand'. Het standpunt is aangevuld met inf...

KNMP-standpunt Onderscheppen opioïden

22 februari 2022
Voor leden
Het ter hand stellen van geneesmiddelen op een vervalst recept is ongewenst. Het vermijden van ongewenst ter hand stellen is de verantwoordelijkheid van de open...

KNMP-standpunt Apotheekbereiding

01 maart 2022
Apotheekbereiding is onmisbaar voor de beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen en het veilig en doelmatig gebruik ervan. De KNMP zet zich in voor voldo...

KNMP-standpunt Medicijnafval

14 december 2021
Om te zorgen voor een optimale inzameling van medicijnafval, streeft de KNMP ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven medicijnen...

KNMP-standpunt Beschikbaarheid

14 december 2021
Het komt in de apotheek dagelijks voor dat een geneesmiddel niet beschikbaar is. Dit maakt het voor apothekers lastig om invulling te geven aan hun publieke taa...