Standpunten KNMP

Opties

KNMP-standpunt Gereedmaken COVID-19-vaccins

13 december 2021
Met het oog op de medicatieveiligheid onderstreept de KNMP het belang van de correcte uitvoering van het gereedmaken van het vaccin. Apothekers beschikken over ...

KNMP-standpunt Contant betalen

13 december 2021
Een overzicht van constateringen van de KNMP over cash betalen in de apotheek: het standpunt 'Goede zorg en gezond verstand'. Het standpunt is aangevuld met inf...

KNMP-standpunt Onderscheppen opioïden

13 december 2021
Voor leden
Het ter hand stellen van geneesmiddelen op een vervalst recept is ongewenst. Het vermijden van ongewenst ter hand stellen is de verantwoordelijkheid van de open...

KNMP-standpunt Medicijnafval

14 december 2021
Om te zorgen voor een optimale inzameling van medicijnafval, streeft de KNMP ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven medicijnen...

KNMP-standpunt Beschikbaarheid

14 december 2021
Het komt in de apotheek dagelijks voor dat een geneesmiddel niet beschikbaar is. Dit maakt het voor apothekers lastig om invulling te geven aan hun publieke taa...