Visie Preventie door de openbaar apotheker

Opties

De visie ‘Preventie door de openbaar apotheker’ schetst de positie en ambitie van de beroepsgroep van openbaar apothekers ten aanzien van preventieve zorg. De visie gaat in op de expertise, kerntaken en vaardigheden van de openbaar apotheker en maakt de rol van de apothekers als zorgverlener op het gebied van preventieve zorg zichtbaar. Ook benadrukt de visie het belang van samenwerken met andere zorgverleners en het sociaal domein.

De visie preventie is in september 2022 vastgesteld en is een uitwerking van de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025. In deze visie zijn ook bijbehorende doelen met betrekking tot preventie voor 2025 vastgesteld.

Pagina laatst bijgewerkt op 30 januari 2023