Inzet KNMP

Opties

De KNMP is voorstander van het behoud van (kosten)effectieve geneesmiddelen, die op grond van richtlijnen worden voorgeschreven en ter hand gesteld, in het basispakket. Een verdere uitstroom van geneesmiddelen uit het basispakket, zoals eerder is gebeurd met vitamine D-geneesmiddelen, wil de KNMP voorkomen. 

De KNMP is voorstander van het behoud van (kosten)effectieve geneesmiddelen, die op grond van richtlijnen worden voorgeschreven en ter hand gesteld, in het basispakket. Het niet meer vergoeden van relatief goedkope medicijnen kan mogelijk leiden tot een verschuiving naar een minder kosteneffectieve therapie die nog wel wordt vergoed . Een verdere uitstroom van geneesmiddelen uit het basispakket, zoals eerder is gebeurd met vitamine D-geneesmiddelen, wil de KNMP voorkomen. De komende periode wijst de apothekersorganisatie het Zorginstituut en de Tweede Kamer op het belang van het vergoeden van geneesmiddelen uit het basispakket, ook met het oog op de medicatieveiligheid en -bewaking rondom het gebruik van geneesmiddelen. Voorts brengt de KNMP in haar contacten de ervaringen van apotheekteams en patiënten in. Het baart apotheekteams zorgen dat patiënten steeds meer worden opgezadeld met een stapeling van moeilijk uit te leggen, hoge eigen betalingen voor geneesmiddelen. Apotheekteams geven aan dat de uitstroom van goedkope, generieke, maar vooral effectieve geneesmiddelen uit het basispakket leidt tot verminderd gebruik. Zorgmijding leidt mogelijk tot hogere kosten elders.

Pagina laatst bijgewerkt op 21 juni 2023