Erkenning van opleiders ziekenhuisapothekers

Opties

Indien een instelling voldoet aan de erkenningseisen krijgt deze voor een periode van (maximaal) vijf jaar de erkenning als opleidingsinstelling en daarmee de bevoegdheid voor het opleiden van een of meer apothekers tot ziekenhuisapotheker. Ook de opleider en plaatsvervangend opleider worden erkend door de SRC-ZF voor de duur van de erkenning van de opleidingsinstelling.

De besluitvorming over de erkenning van opleider en plaatsvervangend opleider vindt meestal tegelijk plaats met die over de erkenning als opleidingsinstelling. Ook gedurende de erkenningstermijn kan er een wisseling plaatsvinden van opleider en/of plv. opleider. In dat geval beoordeelt de SRC-ZF tussentijds de aanvraag en verleent een erkenning als (plv) opleider voor de duur van de lopende erkenning van de opleidingsinstelling.

Tarief

Voor de aanvraag tot erkenning als opleidingsinstelling wordt met ingang van 2024 een bedrag van € 10.000,- (excl. btw) in rekening gebracht. Voor een verkorte visitatie (bijv. een hervisitatie na twee jaar) geldt een aangepast tarief, evenals voor een meerdaagse visitatie (bijv. in geval van een fusie). Bijvoorbeeld: halve dag: € 7.500.

Pagina laatst bijgewerkt op 19 juni 2024