Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2023

30 november 2022
Opties

Met ingang van 1 januari 2023 zijn er enkele wetswijzigingen die effect hebben op de werknemers in de apotheek, zoals het minimumloon, de reiskostenvergoeding en onbelaste thuiswerkvergoeding. 

Minimumloon gaat omhoog
Het wettelijk minimumloon gaat omhoog naar minimaal € 1.934,40 bruto per maand op full-time basis. Dit is met name relevant voor de cao Apotheken 2021-2024. Werknemers in de schalen 1 tot en met 4 komen, afhankelijk van de trede, mogelijk in aanmerking voor een hoger loon per 1 januari 2023.

Fiscale onbelaste reiskosten omhoog 
Per 1 januari 2023 gaat de fiscale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog. Binnen de apotheek branche heeft dit alleen gevolgen voor de cao Apothekers in Dienstverband 2022-2023. In deze cao is namelijk bepaald dat een werkgever de hogere fiscale onbelaste reiskostenvergoeding à € 0,21 per kilometer moet toekennen aan de medewerkers. Voor de cao Apotheken 2021-2024 speelt dit niet, daar is de norm € 0,19 per kilometer.  

Onbelaste thuiswerkvergoeding naar € 2,13 per dag  
Hoewel thuiswerken in de branche niet de norm is, kan het in sommige gevallen voorkomen dat er sprake is van structurele thuiswerkdagen. De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2,13 per dag. Vanuit de cao Apotheken 2021-2024 en de cao Apothekers in Dienstverband 2022-2023 is er geen voorziening voor deze regeling. Werkgevers kunnen het desondanks zelf toepassen vanuit het zogenaamde goed werkgeverschap. 

 

Lees het eerdere bericht over andere wijzigingen in de Cao Apotheken 2021-2024