VWS ziet definitief af van GVS-herberekening

17 mei 2023
Opties

Minister Kuipers (VWS) ziet definitief af van de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat besluit maakt de bewindspersoon kenbaar in een brief aan de Tweede Kamer. Met de GVS-herberekening zou naar verwachting een groot deel van de vergoedingslimieten van geneesmiddelen worden verlaagd. Als een fabrikant zijn geneesmiddelenprijzen vervolgens niet tot onder die nieuwe limieten zou verlagen, zou dat leiden tot een bijbetaling of een wisseling voor de patiënt. Daarover trok de KNMP, samen met de koepels van voorschrijvers, aan de bel.

Het voornemen tot modernisering van het GVS vindt zijn oorsprong in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Daarin was een besparing opgenomen van 140 miljoen euro per jaar door middel van een aanpassing van het GVS. Minister Kuipers komt nu tot de conclusie dat het niet mogelijk is om te voldoen aan deze bezuiniging, en tegelijkertijd de risico’s op beschikbaarheidsproblemen en op een hoge uitvoeringslast voor zorgverleners zoals apothekers aanvaardbaar te maken. De KNMP maakte zich afgelopen jaren veel zorgen over nieuwe administratieve lasten en extra zorglasten die zouden voortkomen uit de GVS-herberekening. In gezamenlijkheid met voorschrijvers stelde de KNMP voor om te komen tot nieuwe criteria voor een effectieve clusterindeling. Die moet ten behoeve komen van de veiligheid van patiënten en het verminderen van administratieve lasten voor zorgverleners.

“Komende tijd wil ik bekijken hoe ik het GVS zo kan inzetten, dat het effectief bijdraagt aan een toekomstbestendige vergoeding van extramurale geneesmiddelen”, schrijft minister Kuipers in zijn brief. “De ervaring leert wel dat voor een nieuw plan voor een toekomstbestendig GVS voldoende tijd dient te worden genomen.” Eerder nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering verzoekt om ervoor te zorgen dat het alternatief voor het schrappen van de herberekening van het GVS niet ten laste komt van kwetsbare patiënten.

 

 

Lees de Kamerbrief over het afstel van de GVS-herberekening