KNMP uit opnieuw zorgen over GVS-herberekening

22 september 2022
Opties

De KNMP uit richting de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in oktober opnieuw haar zorgen over de negatieve gevolgen van de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor patiënten en zorgverleners. Deze herberekening, die minister Kuipers van VWS per 1 januari 2023 wil realiseren, moet 140 miljoen euro aan besparing op gaan leveren. KNMP-voorzitter Aris Prins: “De intentie om fabrikanten aan te zetten om hun prijzen te verlagen, begrijpen we. Maar er is te weinig oog voor de bijeffecten die straks op patiënten en zorgverleners worden afgeschoven. Zij gaan straks een deel van deze rekening betalen.”

KNMP-voorzitter Aris Prins: “Door deze overheidsmaatregel moeten veel patiënten gaan wisselen van geneesmiddel, of bijbetalen voor hun oude middel. Dat gaat pijn doen in deze economisch onzekere tijden. Daarnaast worden zorgverleners opgezadeld met extra administratieve lasten, inclusief de bijbehorende kosten daarvan.” In april 2022 nam minister Kuipers (VWS) het besluit om de herberekening per 1 januari 2023 door te gaan voeren. “Dat is een zeer kort tijdsbestek en zit een zorgvuldige uitwerking in de weg. Veel is momenteel nog onduidelijk. Ook omdat fabrikanten pas eind dit jaar gaan aangeven hoe zij met de nieuwe limieten omgaan. Dat geeft onzekerheid.”

In de VWS-begroting van 2023 wordt aandacht besteed aan het versterken van leveringszekerheid, gegevensuitwisseling en valpreventie. Het zijn drie onderwerpen waar het kabinet Rutte IV in haar regeerakkoord al eerder de nadruk oplegde. Per 2023 gaat de voorraadverplichting in voor fabrikanten en groothandels, en wordt er geld vrijgemaakt voor Europese projecten om de afhankelijkheden in productie- en toeleveringsketens te verminderen. Ook voor het bevorderen van gegevensuitwisseling worden middelen vrijgemaakt, ook in het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg, die naar verwachting per 1 januari 2023 van kracht gaat. In het kader van valpreventie wordt er financiële ruimte gecreëerd voor gemeenten zodat zij lokale projecten kunnen starten voor 65-plussers.

Verder krijgt het Integraal Zorgakkoord een prominente rol in de VWS-begroting. Daarin is afgesproken dat zorgpartijen intensiever met elkaar gaan samenwerken, de eerstelijnszorg gaan versterken en meer aan preventieve zorg gaan doen. Dat moet uiteindelijk een structurele besparing opleveren. In het akkoord is afgesproken dat zorgpartijen gaan uitzoeken hoe de expertise van apothekersteams beter kan worden ingezet. Komende jaren wordt meer uitgegeven aan de doorontwikkeling van regionale organisatie en samenwerking in de eerstelijnszorg.

Half oktober verdedigt minister Kuipers (VWS) in de Tweede Kamer zijn begroting. In september kunnen Tweede Kamerleden al schriftelijke vragen gaan stellen over de begrotingstukken. Voor beide momenten levert de KNMP haar inbreng.

Bekijk de begroting van VWS