Tweejaar-werkonderbrekingseis BIG-herregistratie geschrapt

10 november 2022
Opties

De tweejaar-werkonderbrekingseis wordt per 1 december 2022 uit het besluit Periodieke registratie Wet BIG geschrapt. Voor apothekers en andere zorgverleners die zich moeten herregisteren geldt per december niet meer dat een werkonderbreking maximaal twee jaar aaneengesloten mag zijn. Verder tellen, in geval van een werkonderbreking, ook alle werkervaringsuren opgedaan binnen de vijf jaar voorafgaand aan de uiterste herregistratiedatum (UHD) mee voor herregistratie.

Omdat openbaar en ziekenhuisapothekers hun BIG-registratie behouden zolang zij in het specialistenregister staan, was de tweejaar-werkonderbrekingseis ook onderdeel van de eisen voor herregistratie als specialist. Nu deze eis voor het BIG-register vervalt, zal deze ook voor de herregistratie als specialist vervallen. Het Centraal College past zijn eisen daarop aan. De Specialisten Registratie Commissie gaat ook nu al uit van de aankomende wijziging van het Besluit Registratie en Herregistratie specialismen farmacie en past daarvoor de zogenaamde hardheidsclausule toe.

Ondanks dat het schrappen van de tweejaar-werkonderbrekingseis pas per 1 december in gaat, is het vanaf nu al mogelijk een aanvraag voor herregistratie (digitaal) bij het CIBG (BIG-register) in te dienen met een werkonderbreking van twee jaar of langer.

Lees het bericht het CIBG

Bekijk eerdere berichtgeving