Minister Kuipers wil tweejaars-werkonderbrekingseis per 2023 uit Wet BIG schrappen

03 maart 2022
Opties

Minister Kuipers (VWS) heeft het voornemen om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel te schrappen uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindspersoon streeft ernaar om deze wijziging in het najaar van 2022 te publiceren, zodat die met ingang van 1 januari 2023 in werking treedt. De KNMP en het Centraal College monitoren de voortgang, en zullen de wijziging opnemen in het besluit Registratie en herregistratie specialismen farmacie.

De tweejaars-werkonderbrekingseis houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, niet meetellen bij herregistratie in het BIG-register als apotheker. Deze eis stond al enkele jaren ter discussie. Deze eis belemmerde onder meer het behoud van apothekers en artsen in geval van langdurige ziekte. Vanuit diverse beroepsorganisaties uit de zorg (van zorgverleners die onder artikel 3 van de Wet BIG vallen) is afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op een herziening. Omdat openbaar- en ziekenhuisapothekers hun BIG-registratie behouden zolang zij in het specialistenregister staan, was de tweejaars-werkonderbrekingseis ook onderdeel van de eisen voor herregistratie als specialist. Nu deze eis voor het BIG-register gaat vervallen, zal deze ook voor de herergistratie als specialist vervallen.

Lees de Kamerbrief