Subsidieaanvraag palliatieve zorg-experimenten vanaf september mogelijk

24 augustus 2023
Opties

Apothekers kunnen vanaf september een subsidieaanvraag indienen voor een experiment met een alternatieve bekostiging voor palliatieve zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) organiseert twee informatiebijeenkomsten ter voorbereiding op deze subsidieoproep van ZonMw. Een alternatieve bekostiging moet beter aansluiten bij de wensen, voorkeuren en behoeften van patiënten, naasten en zorgverleners.

De NZa biedt, in afstemming met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), tot 2026 ruimte om alternatieven te zoeken voor het huidige bekostigingsmodel, zodat dit kan bijdragen aan een proactieve en transmurale palliatieve zorg. Zij bieden op verschillende manieren ondersteuning tijdens dit proces. Zo geeft de NZa tijdens twee online informatiebijeenkomsten, op 6 september (10.30-12.00) en 12 september (13.30-15.00), meer informatie over de oproeptekst, de procedures en de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen. Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via pz@nza.nl.

Het opstellen van een projectaanvraag voor een experiment alternatieve bekostiging kan uitdagend zijn. Daarom maken de NZa en PZNL de komende maanden enkele ondersteunende tools. Ook zijn ze beschikbaar om te adviseren of mee te denken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het gesprek aan te gaan om ideeën voor een passend experiment met bekostigingsmodel te bespreken. Hiervoor kan een e-mail worden gestuurd naar pz@nza.nl.

Beoogde tijdlijnen

  • September 2023: start subsidieoproep
  • 5 december 2023 om 14.00 uur: sluiting indienen subsidieaanvragen
  • December tot februari 2024: beoordeling aanvragen
  • Uiterlijk maart 2024: besluit projectaanvragen
  • Uiterlijk juni 2024: start experimenten

Achtergrondinformatie

In de afgelopen maanden heeft de NZa het zorgveld via verschillende routes geïnformeerd over de aanleiding, de belangrijkste kaders en de processtappen om tot de experimenten voor alternatieve bekostiging van palliatieve zorg te komen. Zie ook de eerdere berichtgeving van de KNMP.

  • Aanleiding palliatieve zorg-experimenten (maart 2023).pdf Downloaden
  • Veelgestelde vragen experimenten alternatieve bekostiging.pdf Downloaden
  • Presentatie informatiebijeenkomsten april 2023.pdf Downloaden