Informatiebijeenkomsten experimenten bekostiging palliatieve zorg

11 april 2023
Opties

Apothekers kunnen op 11, 13, 18 of 26 april deelnemen aan online informatiebijeenkomsten over experimenten met een alternatieve bekostiging voor palliatieve zorg. Door te experimenteren met andere vormen van bekostiging wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in afstemming met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, onderzoeken hoe proactieve transmurale palliatieve zorg daar beter door kan worden ondersteund. Apothekers kunnen zich aanmelden via A.Nijboer@aef.nl.

Een alternatieve bekostiging moet beter aansluiten bij de wensen, voorkeuren en behoeften van patiënten, naasten en zorgverleners. Tussen 2023 en 2026 is er ruimte om op kleine schaal te onderzoeken welk bekostigingsmodel voor zowel patiënt, zorgprofessional als zorgverzekeraar meerwaarde heeft én goed toepasbaar is in de praktijk. De NZa stelt middelen beschikbaar voor de begeleiding van deze experimenten.

Het gaat om een andere vorm van bekostigen dan de huidige ‘vergoeding per verrichting’, met andere spelregels en bijbehorende prikkels. Zo kan er bijvoorbeeld geëxperimenteerd worden met een betaling aan zorgaanbieders op basis van zorguitkomsten die voor de patiënt relevant zijn (in plaats van op basis van productie). Onder regie van PZNL kunnen in de experimenten voor de palliatieve zorg knelpunten in de huidige bekostiging en contractering worden aangepakt. 

Meer informatie over de bijeenkomsten

Meer informatie over experimenten alternatieve bekostiging palliatieve zorg