Reactie ELC internetconsultatie: stel de pauzeknop in voor alle aanbieders

09 november 2023
Opties

Stel de pauzeknop jaarverantwoording in voor alle zorgaanbieders. Daarvoor pleit de Eerstelijnscoalitie (ELC) in haar reactie op de internetconsultatie over het ‘Besluit beperking werkingssfeer jaarverantwoording’. Nu geldt het uitstel alleen voor zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 hun praktijk zijn gestart. Nieuwe aanbieders of aanbieders die van rechtsvorm zijn veranderd na 1 januari 2022 moeten wel voldoen aan de jaarverantwoordingsplicht.

Internetconsultatie formeel besluit jaarverantwoording

Minister Helder (Langdurige Zorg) kondigde voor het zomerreces aan om de pauzeknop in te drukken voor de jaarverantwoording in het kader van de Wtza. Dit voornemen is inmiddels formeel uitgewerkt in het Besluit beperking werkingssfeer jaarverantwoording. Door middel van een zogenoemde internetconsultatie heeft de ELC namens de betrokken organisaties gereageerd.

 

Onderscheid bestaande en nieuwe aanbieders

In de reactie op de internetconsultatie geeft de ELC aan verheugd te zijn over het uitstel van de jaarverantwoordingsplicht voor bestaande aanbieders (opgericht voor 1 januari 2022). De ELC plaatst echter vraagtekens bij het maken van een onderscheid tussen bestaande aanbieders én nieuwe aanbieders (aanbieders die na 1 januari 2022 zijn gestart) en aanbieders die na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn veranderd. Deze laatste twee moeten wel voldoen aan de jaarverantwoordingsplicht.

Gelijke zorgaanbieders gelijk behandelen

De ELC is van mening dat een onderscheid in aanbieders leidt tot rechtsongelijkheid en verwarring in het veld. Omdat de aangeboden zorg hetzelfde is, zal het opzetten van een bedrijfsvoering in een nieuwe praktijk immers niet wezenlijk anders zijn dan de bedrijfsvoering in een nieuwe praktijk. Bovendien zullen zorgaanbieders die al jaren zorg verlenen, maar in de afgelopen twee jaar van rechtsvorm zijn veranderd, zichzelf niet direct als ‘nieuwe’ zorgaanbieder beschouwen. De ELC vraagt in haar reactie de minister dan ook om zorgaanbieders die dezelfde zorg aanbieden gelijk te behandelen voor wat betreft de jaarverantwoordingsplicht.

Afname regeldruk

Daarnaast is de ELC van mening dat de indicatie van de afname van het aantal jaarverantwoordingsplichtige zorgaanbieders niet 18.000 bedraagt, zoals in het besluit wordt aangegeven. In deze berekening wordt immers geen rekening gehouden met het aantal startende (en van rechtsvorm veranderde) zorgaanbieders in 2022/2023 die onder de Wtzi niet jaarverantwoordingsplichtig waren. In de reactie vraagt de ELC de minister in de berekening rekening te houden met deze aanbieders.

Over de Eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie (ELC) bestaat uit negen eerstelijnsorganisaties: KNMP (apothekers), KNMT (tandartsen), KNOV (verloskundigen), LHV (huisartsen), LVVP (vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten), PPN (paramedici), NVM (mondhygiënisten), NVvP (podotherapeuten) en ONT (tandprothetici). Verenigd in de Eerstelijnscoalitie vragen deze organisaties al een aantal jaar aandacht voor de toename en de stapeling van administratieve lasten voortvloeiend uit wet- en regelgeving.

  • ELC reactie internetconsultatie jaarverantwoording Downloaden