Organisaties van patiënten, artsen en apothekers uiten hun zorgen over geneesmiddelentekorten

24 januari 2023
Opties

De beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen komt steeds verder onder druk te staan door het huidige beleid. Deze waarschuwing doen de KNMP, Federatie Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en Patiëntenfederatie Nederland in een gezamenlijke brief aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De partijen verzoeken minister Kuipers om prioriteit te geven aan het treffen van maatregelen voor een duurzame ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen en geneesmiddelen in Nederland en Europa. ‘Het uitgangspunt hierbij moet verschuiven naar economische veiligheid in plaats van economische efficiëntie.’, zo stellen de partijen in hun brief.  

De organisaties van artsen, apothekers en patiënten vinden de afhankelijkheid van grondstoffen en van de productie van geneesmiddelen in landen als China en India zorgelijk. Zij verwachten niet dat de overname van een van de laatste grote productiefaciliteiten in Nederland schrijnende situaties kan afwenden waarin bijvoorbeeld geen alternatief geneesmiddel voorhanden is.

Schrikbarend record tekorten

Begin januari kondigde KNMP Farmanco een tekort van 1514 aan in 2022 tegenover 1007 in 2021. In de media werd vervolgens in onder meer Kassa en Nieuwsuur aandacht aan deze tekorten geschonken. Meerdere apothekers uitten hun zorgen in lokale media. In de verschillende media kwamen ook de gevolgen van de grote aantallen geneesmiddelentekorten aan bod. De KNMP en de andere organisaties van artsen, apothekers en patiënten staan ook in de brief aan VWS stil bij de gevolgen. Zo kan het veelvuldig moeten wisselen van geneesmiddelen hierdoor van invloed zijn op het juist gebruik van de medicatie.

  • Brief Zorgen over continuïteit farmaceutische zorg en geneesmiddelentekorten.pdf Downloaden