Nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier geautoriseerd

14 maart 2024
Opties

De nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier is geautoriseerd. Het patiëntendossier is een essentieel instrument voor het verlenen van goede farmaceutische zorg door de openbaar apotheker. De richtlijn sluit aan bij bestaande richtlijnen die de farmaceutische zorg door de openbaar apotheker beschrijven.  

In de KNMP-richtlijn Patiëntendossier staan aanbevelingen voor de openbaar apotheker over de aanleg, vorming en het gebruik van het patiëntendossier. Bijvoorbeeld over het inrichten van het dossier en het vastleggen van patiënt- en medicatiegegevens. Daarnaast beschrijft de richtlijn de taken en verantwoordelijkheden van de openbaar apotheker ten aanzien van het beheer van het patiëntendossier. De richtlijn Patiëntendossier sluit aan bij de multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. 

Voorts wordt in de KNMP-richtlijn Patiëntendossier ingegaan op de rol van de apotheker ten aanzien van het beheer van patiëntendossier, de inhoud ervan, en de samenwerking met andere bij de patiënt betrokken zorgverleners. Ook formele en juridische aspecten van het patiëntendossier komen aan bod.  

Het implementatie addendum bij deze richtlijn beschrijft bevorderende en belemmerende factoren, waaronder ICT, en mogelijkheden voor farmaceutische zorg die voortvloeien uit het beheer van het patiëntendossier voor vaste patiënten. 

De KNMP-richtlijn Patiëntendossier kwam ook aan bod tijdens een eerder WSO-webinar. Deze is voor leden terug te bekijken.