Nieuwe kennisdocumenten minderen en stoppen van medicatie bij ouderen

16 mei 2024
Opties

Vanuit de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen zijn vijf nieuwe kennisdocumenten Minderen en stoppen van medicatie ontwikkeld. De kennisdocumenten gaan over de geneesmiddelgroepen: antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, anti-epileptica en opioïden.  De kennisdocumenten bieden handvatten voor apothekers en patiënten voor het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij ouderen vanaf 70 jaar. De nieuwe documenten zijn te raadplegen via de KNMP Kennisbank en  KNMP.nl.

De kennidocumenten bevatten: 

  • overwegingen om wel of juist niet te stoppen;
  • informatie over welk bewijs er bekend is rondom het minderen en stoppen bij ouderen;
  • stappenplannen voor afbouw. 

De documenten zijn vastgesteld door de kernwerkgroep bestaande uit SIR, KNMP, NHG, Ephor en NVKG. Diverse experts uit het veld hebben meegelezen. 

Patiëntteksten op Apotheek.nl

De redactie van Apotheek.nl heeft aanvullend, in samenwerking met Thuisarts.nl, patiëntteksten voor de kennisdocumenten geschreven. Deze teksten zijn te raadplegen op beide websites. Apothekers kunnen patiënten vanaf 70 jaar die willen stoppen of afbouwen hiernaar doorverwijzen. 

Over de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

Bij de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is in 2020 de algemene module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ gepubliceerd. Deze module biedt handvatten aan voorschrijvers, apothekers en patiënten om het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiënten (≥ 70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Het primaire doel van minderen en stoppen van medicatie is het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling, en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van leven en gezondheidswelzijn van de individuele patiënt. Om hiermee praktisch aan de slag te kunnen gaan, zijn er in 2020 tien kennisdocumenten ontwikkeld. Daar zijn nu vijf documenten bij gekomen. 

De kennisdocumenten zullen binnenkort ook verwerkt worden in het Informatorium Medicamentorum (IM), onder de nieuwe subrubriek ‘Afbouwen en stoppen’. Deze is te vinden in de rubriek ‘Dosering’. 

Kennisdocumenten tijdens DLB's

Tijdens de districtsledenbijeenkomsten (DLB's) ‘Passende zorg in tijden van schaarste’  zullen apothekers en onderzoekers Sanne Bakker-Verdoorn en Henk-Frans Kwint de nieuwe kennisdocumenten toelichten. De DLB's vinden plaats van 30 mei tot en met 6 juni.