Minister Kuipers overlegt met zorgverzekeraars over maatregelen inkoopbeleid

23 maart 2023
Opties

Minister Kuipers (VWS) treedt in overleg met zorgverzekeraars over hun inkoopbeleid van geneesmiddelen. Er wordt gesproken over onder meer de preferentieduur, en het aanwijzen van een tweede leverancier per voorkeursmiddel. Die toezegging deed minister Kuipers aan VVD-Tweede Kamerlid Tielen tijdens het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid van woensdag 22 maart. In dat debat stonden de oplossingen voor de geneesmiddelentekorten, de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en de zorgfunctie van de apotheek centraal. 

VVD-Kamerlid Tielen wees tijdens het debat erop dat volgens diverse deskundigen het “doorgeschoten preferentiebeleid” één van de oorzaken van de tekorten is. “Dat doorgeschoten zit hem erin dat enkele producenten een monopoliepositie verwerven met afspraken met zorgverzekeraars”, aldus het VVD-Kamerlid. Ook Kamerleden aan de linkerzijde plaatsten kritische kanttekeningen bij het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. SP-Kamerlid Maarten Hijink sprak zijn zorgen uit over de kwetsbaarheid van het preferentiebeleid. Minister Kuipers is voornemens om in juni de Kamer te informeren over het verloop van de gesprekken met zorgverzekeraars. 

Over de – eerder uitgestelde – herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem stelden de CDA-, PvdA- en GroenLinks-woordvoerders vragen. Deze herberekening werd eerder uitgesteld vanwege onder meer (mogelijk) hoge bijbetalingen, meer geneesmiddelwisselingen, en de extra regeldruk voor apothekers en andere zorgverleners. Minister Kuipers gaf tijdens het debat aan te twijfelen of een herberekening nog verstandig is. In overleg met de minister van Financiën komt de bewindspersoon dit voorjaar tot een definitief besluit. “Mocht ik tot een koerswijziging besluiten, dan kan dat budgettaire consequenties hebben voor het kader apotheekzorg”, liet minister Kuipers weten. “Uiteraard moeten die consequenties daarvan worden meegenomen in de verdere overweging.” 

Voorts kwam in het debat de bekostiging van apotheken aan de orde. Daar vroeg onder meer PVV-Kamerlid Maeijer naar. Volgens minister Kuipers dienen prikkels in de bekostiging zich niet enkel te richten op het ter hand stellen van geneesmiddelen. “In het kader van het Integraal Zorgakkoord ben ik met het veld in gesprek over de optimalisering van farmaceutische patiëntenzorg. Eén van de thema’s daarbinnen is het geven van meer impuls, waaronder dus potentieel meer financiële vergoedingen, aan de inzet van een farmacotherapeutische evaluatie”, aldus de bewindspersoon. Minister Kuipers ziet mogelijkheden als het gaat om doelmatige inzet van geneesmiddelen, bijvoorbeeld het afbouwen van medicatie of juist bevorderen van therapietrouw. 

Voorafgaand aan het debat stuurde minister Kuipers een uitgebreide Kamerbrief over de beschikbaarheid(sproblemen) van geneesmiddelen. Daarin gaf de bewindspersoon aan de urgentie en de verantwoordelijkheid te voelen om ‘alles te doen’ wat in zijn macht ligt om de geneesmiddelentekorten waar mogelijk op te lossen en/of te voorkomen. De minister wil op een aantal vlakken meer regie gaan nemen. Naar aanleiding van het Kamerdebat is een zogeheten tweeminutendebat aangevraagd. Tweede Kamerleden kunnen tijdens zo’n debat moties indienen. 

Bekijk het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid terug