Minister Kuipers stelt GVS-herberekening uit tot 1 januari 2024

28 september 2022
Opties

Minister Kuipers (VWS) stelt de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) uit tot 1 januari 2024. Dat schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer. De minister geeft aan dat (nieuwe) signalen over beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen, hoge bijbetalingen en regeldruk voor apothekers ertoe hebben geleid dat de herberekening voorlopig van tafel gaat. KNMP-voorzitter Aris Prins: “Dit is heel goed nieuws voor onze patiënten. Met ambtelijk en politiek Den Haag hebben we afgelopen maanden om tafel gezeten, en met hen onze zorgen gedeeld. Die zijn serieus genomen. Op dit vlak neemt het voorlopig onrust en onzekerheid in de apotheek weg.”

Met de voorgenomen herberekening van het GVS worden vergoedingslimieten van geneesmiddelen verlaagd. “De intentie om fabrikanten aan te zetten om hun prijzen te verlagen, begrijpen we. Maar helaas brengt deze herberekening – zoals die voorlag - ook negatieve neveneffecten met zich mee voor zorgverleners en hun patiënten”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. Als een fabrikant zijn geneesmiddelprijs niet onder de nieuwe vergoedingslimiet verlaagt, leidt dat tot een bijbetaling voor de patiënt. Ook is het mogelijk dat de patiënt gaat wisselen naar een geneesmiddel dat wel onder de vergoedingslimiet ligt.

Vanuit de KNMP is samen met andere zorgpartijen afgelopen maanden veel werk verricht om de minister ervan te overtuigen af te zien van deze herberekening per 1 januari 2023. De apothekersorganisatie heeft, naast haar geuite zorgen over de bijbetalingen en wisselingen, de minister gewezen op de administratieve lasten voor apothekers en de tegenstrijdigheid met de afspraken in de Leidraad Verantwoord Wisselen. Ook bij de Tweede Kamer heeft de KNMP deze herberekening herhaaldelijk onder de aandacht gebracht. Vanuit de oppositie is druk uitgeoefend op het kabinet, middels kritische Kamervragen en moties, om af te zien van de herberekening.

Het uitstellen van de GVS-herberekening betekent voorlopig nog geen afstel: het ministerie wil opnieuw om tafel met partijen uit het zorgveld om de herberekening per 1 januari 2024 in te voeren. De KNMP verzoekt in samenspraak met andere zorgkoepels het ministerie om met de herberekening een andere, technische koers te gaan varen. Om volgens de KNMP op die manier ervoor te zorgen dat het GVS, dat voor het laatst in 1998 is aangepast, werkbaar en op een zowel maatschappelijk als medische inhoudelijk verantwoorde wijze toepasbaar wordt in de dagelijks zorgpraktijk.

Lees de Kamerbrief over het uitstellen van de GVS-herberekening