Minister Kuipers: 'Financiële afspraken over stijgende energielasten in individuele contractering'

24 november 2022
Opties

Minister Kuipers (VWS) roept zorgverzekeraars op om in uitzonderlijke situaties de gesprekken met zorgaanbieders, zoals apothekers, over stijgende energielasten aan te gaan en in de contractering te bekijken of aanvullende ruimte moet worden geboden. Dat schrijft de bewindspersoon aan de Tweede Kamer.  De minister wijst erop dat de kosten van bedrijfsvoering, waaronder energieprijzen, onderdeel uitmaken van de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

“Als aanbieders worden geconfronteerd met een bovenmatige stijging van (energie)prijzen, die ze niet redelijkerwijs zelf kunnen voorkomen met maatregelen en/of opvangen binnen hun exploitatie en reserves, kunnen zij zich melden bij de individuele zorgverzekeraars om samen passende (financiële) afspraken te maken”, schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft in de budgettaire kaders voor zorgverlening in 2023, waaruit zorgverzekeraars moeten putten, al rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkeling. Het gaat daarbij zowel om de huidige inflatie als de verwachte inflatie in 2023. Over de doorvertaling van de loon- en prijscompensatie zijn in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt. De minister geeft aan dat het nu rondom de energieprijzen zaak is om ‘de vinger aan de pols te houden’ bij de monitoring van de contractering.

De KNMP is geen deelnemer in de onderhandelingen tussen apotheken en zorgverzekeraars. De Mededingingswet laat dit niet toe. Apotheken moeten zelf contracten afsluiten met zorgverzekeraars. In de praktijk treden zorgmakelaars veelal op als tussenpersoon in dit proces. De contracten tussen zorgverzekeraars en apotheken worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gemonitord.

Lees de Kamerbrief over energieprijzen in de (semi-)collectieve sector