KNMP wijst op risico’s bredere beschikbaarheid UAD-geneesmiddelen

13 januari 2023
Opties

De KNMP wijst op de risico’s van een bredere beschikbaarheid van zogeheten Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD)-geneesmiddelen. De Tweede Kamer debatteert woensdag 18 januari over een wijziging van de Geneesmiddelenwet waardoor deze geneesmiddelen op meer locaties mogen worden aangeboden. “Een deel van deze UAD-geneesmiddelen draagt risico’s van interactie, bijwerkingen en gewenning met zich mee”, zegt KNMP-voorzitter en openbaar apotheker Aris Prins. “We zien in de praktijk dat mensen hun kennis over deze geneesmiddelen overschatten, en de risico’s juist onderschatten.” Naast sterkere NSAID-pijnstillers behoren ook maagzuurremmers, neussprays en laxeermiddelen tot de UAD-geneesmiddelen.

Meer dan 3.000 producten staan geregistreerd als Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD)-geneesmiddelen. Met een wijziging van de Geneesmiddelenwet zijn deze middelen eenvoudiger op meer plekken verkrijgbaar, bijvoorbeeld in de schappen van detailhandel. Als UAD-geneesmiddelen op meer plekken worden aangeboden, vervaagt volgens de KNMP het verschil tussen Algemene Verkoop (AV)-geneesmiddelen en UAD-middelen. “Dat gaat tot verwarring leiden”, aldus voorzitter Prins. “Het verstrekken van deze UAD-geneesmiddelen vraagt ons inziens om goede advisering en begeleiding.” Door verkeerd medicijngebruik worden naar schatting 41.000 mensen per jaar in het ziekenhuis opgenomen. Op de lijst van potentieel vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames nemen ook NSAID-pijnstillers een prominente plek in. “Dit levert dus mogelijk extra zorglasten op.”

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de KNMP een aantal voorbeelden weer van UAD-geneesmiddelen die risico’s van interacties, bijwerkingen en gewenning met zich meebrengen. Het gaat bijvoorbeeld om de maagzuurremmers omeprazol en pantoprazol (interactie met bloedverdunners), het laxeermiddel bisacodyl (misbruikt door mensen met eetstoornissen), neussprays en -druppels oxymetazoline, xylometazoline en tramazoline (verslavingsgevoelig) en het anti-allergiemiddel cinnarizine (versuffende werking; niet mee autorijden). Deze UAD-geneesmiddelen mogen met de voorgestelde wetswijziging op meer plekken in het land worden aangeboden.

KNMP-voorzitter Aris Prins: “Als medicatiespecialisten maken wij ons zorgen over de eenvoud waarmee deze middelen straks, op meer plekken, middels deze wetswijziging voor het grijpen zijn”.  Een brede beschikbaarheid van UAD-geneesmiddelen maakt het voor apothekers ingewikkelder om het medicatieoverzicht van patiënten compleet te houden, en dus de medicatieveiligheid te borgen.”

De Tweede Kamer debatteert woensdagochtend 18 januari over de zogeheten Verzamelwet VWS 2022. Daarin is een wijziging van de Geneesmiddelenwet opgenomen. Het CDA-Kamerlid Joba van den Berg heeft een amendement klaarliggen om deze wetswijziging uit het wetsvoorstel te schrappen. Eerder uitten de KNMP en dertien koepels van artsen, consumenten en patiënten hun zorgen over de bredere verkoop van NSAID-pijnstillers, die eveneens vervelende bijwerkingen geven en wisselwerkingen hebben met andere geneesmiddelen.

Lees de brief aan de Tweede Kamer