Zorgverleners en patiënten: brede beschikbaarheid NSAID-pijnstillers is risicovol

01 december 2022
Opties

Een brede beschikbaarheid van NSAID-pijnstillers leidt tot meer gezondheidsrisico’s. Die boodschap geven veertien koepels van apothekers, artsen, consumenten en patiënten aan minister Kuipers (VWS) mee. Eind dit jaar behandelt de Tweede Kamer een wetswijziging waardoor deze geneesmiddelen op meer plekken verkrijgbaar worden. Bijvoorbeeld in supermarkten, tankstations en bouwmarkten. In een gezamenlijke brief wijzen koepels op vervelende bijwerkingen van NSAID-pijnstillers, en interacties met andere geneesmiddelen.

Zo kunnen deze geneesmiddelen al bij een kortdurend, incidenteel gebruik ernstige maagdarmklachten geven, zoals maagzweren of maagdarmbloedingen. Ook geven deze NSAID-pijnstillers kans een verhoogde kans op trombose, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk en nierfalen. Voorts hebben deze geneesmiddelen interactie met veelgebruikte geneesmiddelen, bijvoorbeeld antistollingsmiddelen, bloeddrukverlagers en antidepressiva. Deze combinaties kunnen bijwerkingen versterken, extra bijwerkingen geven, of juist de werking van geneesmiddelen (negatief) beïnvloeden. Op de lijst van potentieel vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames nemen de pijnstillers een prominente plek in.

Het CDA-Kamerlid Joba van den Berg heeft een amendement klaarliggen om deze zogeheten ‘drogist op afstand’ uit de wetswijziging te schrappen. Tegen de achtergrond van verantwoord medicijngebruik vindt zij het onbegrijpelijk dat de verkoop van deze zware zelfzorgmiddelen in supermarkten wordt toegestaan. Het Kamerlid uitte bijvoorbeeld haar zorgen over het gebruik onder grote groepen kwetsbare Nederlanders, waaronder laaggeletterden, en dat mensen hun kennis van zelfzorgmedicatie overschatten terwijl ze de risico’s onderschatten. De veertien koepels roepen de Kamer op om haar amendement te steunen. Zo wordt de bredere beschikbaarheid van NSAID-pijnstillers een halt toegeroepen.


Eind december debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van minister Kuipers (VWS. De gezamenlijke brief is ondertekend door een brede  coalitie van de Consumentenbond, Federatie van Nederlandse Trombosediensten, Harteraad, apothekersorganisatie KNMP, verloskundigenorganisatie KNOV, huisartsenorganisaties LHV en NHG, Maag Lever Darm Stichting, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting en Trombosestichting.

Lees de gezamenlijke brief richting Tweede Kamerleden