KNMP publiceert visie op regionale samenwerking in de farmaceutische zorg

03 februari 2022
Opties

De KNMP publiceert haar visie op regionale samenwerking in de farmaceutische zorg. Met deze visie benadrukt de KNMP de noodzaak om in elke regio tot één organisatorisch aanspreekpunt te komen voor de farmaceutische zorg, zoals opgenomen in de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025. Ook komt in het visiedocument aan de orde welke ondersteuning de KNMP haar leden en regionale apothekersorganisaties biedt in het kader van de regionalisering.

Reinier Bax, KNMP-bestuurder en voorzitter van de Landelijke Openbare Apotheken: ‘Bij het inrichten van kwalitatief goede farmaceutische zorg voor de patiënt is het van belang dat apothekers in de regio goed georganiseerd zijn. Wat de KNMP betreft hebben regionale apothekersorganisaties daar een belangrijke rol bij.’

De inrichting van de Nederlandse gezondheidszorg wordt meer gericht op de behoeften en mogelijkheden binnen de regio. Apothekers gaan dan ook steeds vaker regionaal te werk. De KNMP zet daarom nadrukkelijk in op concrete ondersteuning en is daarom het programma Regionalisering gestart. Zo worden op dit moment, in samenwerking met het Jan van Es Instituut,  bestuurderstrainingen aangeboden en periodiek netwerkbijeenkomsten gehouden. Ook behartigt de KNMP de belangen van de apotheek bij (multidisciplinaire) contractering. De KNMP helpt regionale apothekersorganisaties voorts bij regionale samenwerking. Denk hierbij aan beroepsinhoudelijke en juridische ondersteuning bij mono- en multidisciplinaire samenwerking, maar ook het positioneren van de apotheek en de regionale apothekersorganisatie ten opzichte van gemeenten. De KNMP blijft de ondersteuning continue actualiseren op basis van de behoeften van de leden. Het KNMP programma Regionalisering gaat mee in deze beweging om te borgen dat de ondersteuning zo goed als mogelijk aansluit bij deze veranderende wens en behoefte.

Bekijk de KNMP-pagina over regionalisering

Bekijk hier de Visie Regionale Samenwerking in de Farmaceutische Zorg

Bekijk hier de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025