Visie regionale samenwerking in de farmaceutische zorg

Opties

Regionaal georganiseerd, landelijk verenigd; dat is de visie van de KNMP op regionalisering. In het visiedocument geeft de KNMP haar kijk op regionalisering. Daarin is ook opgenomen hoe de KNMP de leden ondersteunt bij het regionaliseren.

De zorg is volop in beweging, ook de farmaceutische zorg. Het inrichten van de farmaceutische zorg verplaatst zich geleidelijk van een landelijk naar een regionaal vertrekpunt. Openbaar apothekers zijn onmisbaar bij het inrichten van de farmaceutische zorg in de regio en het borgen van het belang van de patiënt hierin. Om dit goed te doen, moet de apotheker in een soortgelijke schaalgrootte en met hetzelfde mandaat acteren als andere partijen (bijvoorbeeld huisartsenzorggroepen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars) die in de regio actief zijn. Daarvoor is de vorming van regionale apothekersorganisaties van groot belang. 

Wat de KNMP betreft heeft de regionale apothekersorganisatie een belangrijke rol bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige farmaceutische zorg volgens de KNMP Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Op basis daarvan zet de regionale apothekersorganisatie zich in voor het implementeren van mono- en multidisciplinaire richtlijnen, waarbij het verder bevorderen van  multidisciplinaire samenwerking in de regio een sterke prioriteit kent. 

Implementeren van richtlijnen en opzetten of intensiveren van samenwerking met andere partijen gaat gepaard met onderhandelen en contracteren. Hoewel de KNMP geen contracteerpartij is, ondersteunt deze regionale apothekersorganisaties, zowel op inhoudelijk en juridisch vlak. Daarnaast is de KNMP de vereniging die de regionale apothekersorganisaties samenbrengt om kennis en kunde uit te wisselen tussen de regionale apothekersorganisaties.

De KNMP heeft als doelstelling dat openbare apotheken aangesloten zijn bij een regionale apothekersorganisatie. En dat de organisatie en bestuurlijke professionaliteit van de regionale apothekersorganisaties van goede kwaliteit is zodat het farmaceutisch belang van de patiënt in de regio wordt behartigd.

De KNMP ondersteunt haar leden bij de regionaliseringsslag. Zowel aanbodgestuurd, alsook vraaggestuurd. In de regio georganiseerd, maar altijd landelijk verenigd.

  • Visie regionale samenwerking in de farmaceutische zorg.pdf Downloaden
Pagina laatst bijgewerkt op 08 februari 2022