KNMP biedt inzicht in zorginkoopbeleid farmacie van zorgverzekeraars

18 mei 2022
Opties

De KNMP biedt inzicht in het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars voor de farmaceutische zorg in 2023. Daarmee informeert de apothekersorganisatie leden over hoe zorgverzekeraars komend jaar het zorginkoopproces willen vormgeven. Het overzicht focust zowel op het proces als de inhoud. Dit KNMP-overzicht biedt enkel achtergrondinformatie voor leden. De KNMP is immers geen deelnemer in het onderhandelingsproces tussen apotheken en zorgverzekeraars. Apotheken onderhandelen en sluiten zelf hun contracten, vaak via contracteerpartijen, met zorgverzekeraars.

Dit overzicht ondersteunt apothekers in hun gesprekken met contracteerpartijen, en/of in onderhandelingen van contracteerpartijen met zorgverzekeraars. Het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars dient namelijk als vertrekpunt voor nader overleg. Apothekers en contracteerpartijen kunnen bijvoorbeeld samen nader in overleg treden over of het beoogde inkoopbeleid strookt met de professionele standaard van de beroepsgroep, en of er in de contractering voldoende aandacht is voor de markt- en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.

Bij contractering heeft de branche- en beroepsorganisatie een signalerende en informerende functie. Zo stelt de apothekersorganisatie richtlijnen en kwaliteitsindicatoren op voor de beroepsgroep, en geeft informatie over het contracteerproces. Daarnaast gaat de KNMP het gesprek aan met bijvoorbeeld zorgverzekeraars om de kwaliteit en professionaliteit van de extramurale farmaceutische patiëntenzorg te bevorderen. De KNMP onderhandelt niet zelf met contracteerpartijen of zorgverzekeraars. Dat laat de Mededingingswet niet toe.

Download hier het overzicht (enkel voor leden)